Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Karta obserwacji osiągnięć szkolnych ucznia

Data dodania: 2007-02-21 12:00:00
Każdy nauczyciel w trakcie codziennej pracy gromadzi spostrzeżenia, które składają sie na jego wiedzę o dziecku. Aby diagnoza była w pełni dokładna nauczyciel powinien stosować narzędzie porządkujące jego wiedzę, takim może być karta obserwacji osiągnięć ucznia. Nauczyciel dokonuje analizy na podstawie obserwacji rozwoju rozpatrywanej umiejętności i zaznacza jej przejawy w wybrany przez siebie sposób (mogą być to symbole np. A, B, C) Przedstawiam kartę obserwacji osiągnięć szkolnych ucznia dla kl. II i III.
Karta obserwacji osiągnięć szkolnych ucznia klasy drugiej w roku szkolnym 200…/200… Nazwisko:…………………. Imię:………………………..
Umiejętności Miesiące
IX - X XI-XII I-II III-IV V-VI
Mówienie i słuchanie: wypowiada się wyrazami
wypowiada się zdaniami
zdaniami rozwiniętymi
posiada bogaty zasób słownictwa
stosuje poprawne formy gramatyczne
układa opowiadanie
wygłasza wiersze z pamięci
Czytanie: czyta sylabami
czyta wyrazami
czyta zdaniami
czyta płynnie i wyraziście
czyta ze zrozumieniem
z podziałem na role
zna alfabet
lektury
Pisanie: mieści się w liniach
stosuje prawidłowy kształt pisma
prawidłowo łączy litery
odwzorowuje poprawnie
pisze z pamięci poprawnie
pisze ze słuchu poprawnie
Stosowanie wiedzy gramatycznej i ortograficznej: zna części mowy
rozpoznaje części mowy
stosuje w wypowiedziach
zna zasady ortograficzne
stosuje je w praktyce
odróżnia rodzaje zdań
porządkuje wyrazy wg alfabetu
Wykonywanie...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !