Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Arkusz obserwacji dziecka 5-6 letniego

Data dodania: 2006-11-08 07:10:34
Skonstruowany przeze mnie arkusz obserwacji zawiera podstawowe umiejętności dziecka w zakresie poszczególnych funkcji charakterystycznych dla określonej grupy wiekowej. Podsumowanie obserwacji pomoże nam ocenić jakie sprawności są opanowane przez dziecko, a które wymagają szczególnego zainteresowania nauczycieli i rodziców, w celu wyrównania ewentualnych braków. Mam nadzieję, że arkusz ten wzbudzi zainteresowanie innych nauczycieli pracujących w przedszkolu. 

ARKUSZ OBSERWACJI DZIECKA 5-6 LETNIEGO
Imię i nazwisko dziecka...................................................................
Data urodzenia.................................................................................

Lp.
OGÓLNA SPRAWNOŚĆ RUCHOWA

I SEMESTR
II SEMESTR
   TAK
NIE
TAK
NIE
1.
Potrafi wykonać 5 podskoków pajacyka
2.
Potrafi skakać 5 razy pod rząd obunóż
3.
Umie sprawnie biegać
4.
Chodzi po równoważni
5.
Potrafi skakać na jednej nodze
6.
Wspina się na drabinki


SAMODZIELNOŚĆ


1.
Jest całkowicie samodzielne w toalecie
2.
Samodzielnie się rozbiera i ubiera
3.
Potrafi wiązać sznurowadła
4.
Prawidłowo posługuje się sztućcami
5.
Pomaga w pracach porządkowych
6.
Potrafi wytrzeć sobie nos


DOJRZAŁOŚĆ SPOŁECZNA


1.
Potrafi współzawodniczyć w grze
2.
Respektuje własność i prywatność innych
3.
Łatwo zawiera przyjaźnie
4.
Kontroluje swoje zachowanie w miejscu publicznym
5.
Preferuje zabawę samotną
6.
Podporządkowuje się przyjętym normom


KOORDYNACJA WZROKOWO – RUCHOWA

1.
Dokładnie wycina i nakleja proste kształty
2.
Rysuje człowieka składającego się z 6 elementów
3.
Potrafi odrysować figury geometryczne
4.
Umieszcza detale na rysunku
5.
Posługuje się prawą ręką
6.
Potrafi rysować w liniach szlaki litero podobne


MOWA1.
Prawidłowo używa określeń: wczoraj, dziś, jutro
2.
Prawidłowo nazywa kolejne dni tygodnia
3.
Poprawnie używa czasu przeszłego i przyszłego
4.
Mówi płynnie i poprawnie
5.
Rozpoznaje i nazywa litery drukowane
6.
Czyta proste zdania
1.
Potrafi opowiedzieć treść obrazka


DZIECIĘCA MATEMATYKA


1.
Orientuje się w schemacie własnego ciała
2.
Dostrzega rytmy np. pór roku
3.
Potrafi przeliczać do 10
4.
Zna i nazywa cyfry od 0 --10
5.
Poprawnie stosuje znaki >, <, =, +, -
6.
Rozwiązuje proste działania matematyczne

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !