Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Zasady zachowania bezpieczeństwa na lekcjach wychowania fizycznego

Data dodania: 2006-06-28 09:30:00
Nauczyciel wychowania fizycznego jest odpowiedzialny za zdrowie i bezpieczeństwo młodzieży na zajęciach wychowania fizycznego. Do jego obowiązków należy stosowanie wszelkich dostępnych środków zapobiegających wypadkom
ZASADY ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA NA LEKCJACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

     Nauczyciel wychowania fizycznego jest odpowiedzialny za zdrowie i bezpieczeństwo młodzieży na zajęciach wychowania fizycznego. Do jego obowiązków należy stosowanie wszelkich dostępnych środków zapobiegających wypadkom, a w szczególności:
  • organizowanie odpowiednich warunków zajęć i stosowanie przepisów bezpieczeństwa związanych z realizacją poszczególnych działów ćwiczeń,
  • zapewnienie wzorowej dyscypliny na zajęciach i uświadomienie uczniom niebezpieczeństwa wynikającego z nieprzestrzegania poleceń oraz regulaminów korzystania z urządzeń sportowych i regulaminów gier sportowych,
  • systematyczne kontrolowanie stanu urządzeń i sprzętu sportowego, natychmiastowe usuwanie z użytku sprzętu uszkodzonego,
  • zwracanie uwagi na stan nawierzchni boiska sportowego, bieżni oraz skoczni lekkoatletycznej,
  • wydawanie młodzieży poleceń niezwłocznego usuwania zauważonych usterek.
     Każdego roku w czasie zajęć ruchowych zdarza się wiele nieszczęśliwych wypadków. Przeważnie są to drobne urazy ciała, bywają jednak wypadki poważne, aż do śmiertelnych włącznie. Każdy wypadek łączy się z cierpieniem dziecka, bulwersuje rodziców i środowisko, zawsze działa przeciwko wychowaniu fizycznemu i nauczycielowi. Dlatego właśnie szczególną uwagę należy zwracać na organizację ćwiczeń i ustawienie ćwiczących.
       Ćwiczenia rzutów nauczyciel powinien nadzorować osobiście. Również osobiście powinien kierować przebiegiem gier sportowych, by systematycznie wdrażać uczniów do przestrzegania regulaminów. Ważnym zadaniem dla nauczyciela powinno być wdrażanie uczniów do samoochrony i asekuracji. Przy podziale na grupy nauczyciel powinien wyraźnie określić zadania poszczególnym grupom i ich kierownikom, wyznaczyć miejsce do ćwiczeń, a funkcje pomocnicze powierzyć odpowiednio przygotowanym uczniom.
      Doświadczenie wykazuje, że na lekcjach starannie przygotowanych nieszczęśliwe wypadki występują bardzo nielicznie. Obowiązkiem nauczyciela jest zapewnić uczniom bezpieczeństwo nie tylko na lekcjach, ale także przed lekcją oraz bezpośrednio po niej. Najwięcej wypadków zdarza się nie podczas lekcji, lecz przed nią lub po niej, gdy opieka ze strony nauczyciela jest słaba lub w ogóle jej nie ma. Często zdarza się, że uczniowie wchodzą do sali gimnastycznej podczas przerwy, ćwiczą bez ochrony potrącając się przy tym, figlując, a o wypadek w takiej sytuacji nie trudno. Prowadząc lekcje nauczyciel powinien wiedzieć ilu uczniów ćwiczy, ilu jest zwolnionych z ćwiczeń, zawsze być zorientowanym co się dzieje z uczniami, gdzie się znajdują i co robią.

      Dla zapewnienia bezpieczeństwa ćwiczącym duże znaczenie ma wybór oraz przydzielenie poszczególnym grupom odpowiednich miejsc do ćwiczeń. Ciasne ustawienie uczniów sprzyja wzajemnemu potrącaniu się, a o wypadek wtedy nie trudno. Wybierając i przydzielając miejsca do ćwiczeń nauczyciel musi pamiętać o wyborze odpowiedniego miejsca dla siebie, z którego będzie widział wszystkich uczniów, sam będzie przez nich widziany i z którego będzie mógł swobodnie udzielać wskazówek, kontrolować i kierować ćwiczeniami. Jeżeli uczniowie ćwiczą jednocześnie w różnych punktach, konieczna jest kontrola i nadzór nad poszczególnymi grupami. Jest to szczególnie ważne przy rzutach oszczepem, dyskiem, pchnięciu kulą. Niedopuszczalne jest wykonywanie rzutów na małym boisku szkolnym, zwłaszcza podczas przerw, gdy na boisku znajdują się dzieci z całej szkoły lub jednocześnie organizowane są gry i rzuty. Dziecko w pogoni za piłką może wpaść na rzutnię i zostać uderzone.

       Wychowanie uczniów w świadomej dyscyplinie jest niezbędnym warunkiem poprzedzającym organizowanie ich w samodzielne grupy ćwiczebne, przy pozostawieniu im znacznej swobody w czasie ćwiczeń i wzajemnym ochranianiu się. Dla bezpieczeństwa uczniów konieczne jest również zorganizowanie ochrony i pomocy podczas wykonywania ćwiczeń. Stosując ochronę nie chcemy odbierać uczniowi przyjemności i emocji pewnego ryzyka przy wykonywaniu...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !