Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Metody nauczania języka angielskiego w zarysie

Data dodania: 2008-01-28 06:47:23
Artykuł przedstawia krótkie omówienie trzynastu metod stosowanych w nauczaniu języka angielskiego, od tradycyjnych po nowoczesne. Jeśli piszesz scenariusz lekcji i szukasz charakterystyki jednej z nich, zajrzyj tutaj.
METODA AUDIOLINGWALNA – ma na celu wykształcenie nawyków i zwalczanie błędów za pomocą drillingu. Błędne nawyki zwalczane są za pomocą wielokrotnego powtarzania i odgrywania scenek dialogowych. Nacisk położony jest na słuchanie, potem dopiero uruchamiane jest mówienie, czytanie i pisanie. Metoda ta związana jest między innymi z behawioryzmem Skinnera. Stosowana jest w fazach lekcji, gdzie nowy materiał, leksykalny lub gramatyczny, jest wprowadzany i utrwalany poprzez ćwiczenia kontrolowane. W sposób nieuświadomiony wprowadza nowe struktury gramatyczne (nauczanie indukcyjne).

METODA AUDIOWIZUALNA – wprowadza do nauczania liczne pomoce techniczne, filmy, komiksy, laboratoria językowe. Podejmuje starania, by zanurzyć ucznia w nauczanym języku.

METODA BERLITZA – nauczyciel mówi tylko po angielsku, wspomagany rysunkami, gestami, mimiką twarzy. Stosowane są proste pytania. Nauka polega na powtarzaniu struktur.

METODA CALLANA – nauczyciel mówi tylko po angielsku, nie zadaje się zadań domowych. Uczeń mówi i słucha cztery razy więcej niż przy użyciu innych metod. Ważna jest tu prędkość mówienia. Pytania są powtarzane dopóki prędkość odpowiedzi jest satysfakcjonująca.

METODA COUSELLING LANGUAGE LEARNING (Community Language Learning) – nauka przez interakcję słowną i pomoc nauczyciela w translacji wybranych tematów. Oparta na pracy w grupach, język staje się narzędziem grupowym związanym z komunikacją.

METODA ELICYTACJI – uczniowi nie prezentuje się gotowych odpowiedzi, lecz on sam, jedynie naprowadzany przez nauczyciela, dochodzi do właściwych wniosków.

METODA KOGNITYWNA – podkreśla, że język ma charakter twórczy. Posługiwanie się językiem nie jest nawykowe, lecz innowacyjne. Metoda ta ma na celu wykształcenia takiej kompetencji językowej, dzięki której można rozumieć i samodzielnie tworzyć nieskończenie wiele poprawnych...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !