Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Program autorski ''Muzyczne fantazje''

Data dodania: 2008-05-26 07:36:09
Program autorski"Muzyczne fantazje" jest programem przewidzianym do realizacji w klasach IV, V, VI szkoły podstawowej. Jego celem jest rozwijanie u dzieci umiejętności słuchania utworów muzycznych (tak, aby był to proces aktywny, angazujący sferę intelektualną, emocjonalną i zmysłową), rozwijanie zdolności(nie tylko muzycznych), dązenie do otwartości i spontaniczności, poznawanie swoich mozliwości, obcowanie ze światem fantazji i zabaw.Wszystko po to, aby wychować wrazliwą młodziez.
Cele:
 1. Pobudzanie wszechstronnego rozwoju dzieci,a w szczególności:
  • rozbudzanie twórczej postawy wobec siebie i świata,
  • wspieranie ogólnej wrażliwości dziecka,
  • rozwijanie muzykalności,wrażliwości muzycznej oraz zdolności muzycznych,
 2. Wyposażanie dzieci w podstawowe umiejętności muzyczne,
 3. Wprowadzenie dzieci w aktywne uczestnictwo w kulturze,
 4. Oddziaływanie przez sztukę na obyczaje i kulturę dzieci oraz atmosferę szkoły.
Zadania nauczyciela:
 1. Wywiera pozytywny wpływ na dzieci poprzez optymizm, akceptujący stosunek do uczniów,dostrzeganie ich potrzeb oraz skuteczne działania zmierzające do realizacji celów,
 2. Inspiruje i stymuluje działania dzieci podczas zajęć muzyczno -ruchowych,
 3. Współdziała z innymi nauczycielami-dyrekcją ,wychowawcami,
 4. Prowadzi dokumentację realizacji programu,...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !