Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

JESTEM-program pracy z 5-latkami

Data dodania: 2005-06-18 11:29:07
Bezinteresowne zaangażowanie rady pedagogicznej może przynieść wymierne korzyści dla prawidłowego rozwoju dziecka, dostrzeżenie jego potrzeb i ukierunkowanie jego działań na osiągnięcie sukcesu w szkole .Jest to możliwe dzięki powstawaniu autorskich programów.Oto jeden z nich.JESTEM- to program własny przeznaczony dla grupy dzieci pięcioletnich objętych eksternistycznym wychowaniem przedszkolnym

Opracowanie-Wiesława Kaniasty


Program powstał z inicjatywy dyrektora przedszkola „ Stokrotka ” w Nowej Wsi Wielkiej w ramach programu naprawczego . Był on wynikiem znacznego zmniejszenia się populacji 5-latków w przedszkolu , spowodowanej pogorszeniem się ekonomicznej sytuacji wielu rodzin .
O tym , jak ważny jest prawidłowy rozwój dzieci 5-letnich , a tym samym właściwe jego ukierunkowanie m.in. szerokie możliwości działań placówek przedszkolnych , nie trzeba nikogo przekonywać .
Przekonać trzeba było jednak rodziców , aby przyprowadzili swoje dziecko na zajęcia raz w tygodniu .Zostały zatem rozesłane imienne zaproszenia , które zaowocowały zebraniem grupy liczącej 18 dzieci .Rodzice wypełnili specjalnie przygotowaną ankietę oraz „ Kartę zgłoszenia dziecka do grupy „ Jestem ” .

Podstawy prawne:
-Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 1996 r., Nr 67, poz.329 z późn. zm.),
-Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz.U. Nr 51 , poz.458 ),
-Rozporządzenie Ministra Edukacji i sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizowania pomocy psychologicznej i pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach ( Dz.U. Nr 11 z 2003 r.)

Założenia programowe.

Program , którego współautorkami , są nauczycielki przedszkola „ Stokrotka ” w Nowej Wsi Wielkiej powstał w wyniku potrzeb środowiska lokalnego .
Z badań prowadzonych przez dyrektorkę przedszkola wynika , że dzieci 6-letnie, objęte tylko rocznym oddziaływaniem dydaktyczno-wychowawczym , osiągają znacznie gorsze rezultaty aniżeli dzieci uczęszczające do przedszkola dłużej niż jeden rok .Założeniem zatem programowym było wyrównanie szans edukacyjnych wśród dzieci 5-letnich , przynajmniej w fazie elementarnego przyswojenia wiedzy , umiejętności i kształtowania postaw przed rozpoczęciem edukacji w grupach „0”.
Materiał programowy został potraktowany wybiórczo , z ukierunkowaniem na zagadnienia istotne , naszym zdaniem , w przygotowaniu dziecka do nauki czytania , pisania , liczenia itp.oraz umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej .

Czas realizacji .

Czas realizacji to rok szkolny 2003 /2004 ; zajęcia zainaugurowane zostały w pierwszą środę października 2003 roku , raz w tygodniu w wymiarze 2,5 godziny . Zajęcia mają charakter zajęć dodatkowych , dlatego odbywają się w godzinach...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !