Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Sprawozdanie z opracowania i wdrożenia programu ''JESTEM'' dla 5-latków

Data dodania: 2006-03-24 09:00:00
Program"JESTEM" należy do grupy programów własnych przedszkola"Stokrotka" w Nowej Wsi Wielkiej, a szczegółowo omówiony został na łamach Literki w czerwcu 2005 roku .

1. Geneza zjawiska.
     W maju 2003 roku ,w wyniku przeprowadzonej przeze mnie obserwacji dotyczącej ilości wpływających "Kart zgłoszenia do przedszkola" dzieci 5-letnich ,sondażu środowiskowego oraz badaniu wiedzy i umiejętności 6-latków w kontekście podjętej przez nie wczesnej edukacji przedszkolnej , zauważyłam ,że od dwóch lat drastycznie zmniejszała się populacja 5-latków w naszej placówce. Powodem takiego stanu rzeczy była postępująca szybko restrukturyzacja dużych zakładów pracy w Nowej Wsi Wielkiej ,a w konsekwencji powiększające się bezrobocie.
     Wielu rodziców , a często pracowali w tych zakładach oboje, zaczęło wypisywać dzieci z przedszkola ,tłumacząc to coraz gorszą sytuacją materialną rodziny.
     Stało się to dla mnie nie tylko problemem finansowym- mniejsze wpływy z tzw. opłaty stałej-ale dzieci te uczęszczały do placówki już jakiś czas i bardzo je polubiłam ,pracując i spotykając się z nimi w grupach. Widziałam jak rozwijały swoją wiedzę i umiejętności , doskonaliły swoją postawę jako przedszkolaka. Widziałam też jak z wielkim żalem rodzice podejmują decyzję o zabraniu dziecka z placówki lub zgłoszeniu dziecka dopiero do grupy dzieci 5-letnich, choć ta najczęściej kończyła się zgłoszeniem dziecka dopiero do grupy 6-latków.
     Mając przygotowany pomysł na kontynuowanie pracy z "wypisywanymi " z przedszkola dziećmi oraz 5-latkami nie zgłoszonymi dotąd do placówki , w czerwcu 2003 roku zaprosiłam na spotkanie zainteresowanych rodziców chcąc poznać ich oczekiwania wobec przedszkola .Rodzice wypełnili wówczas ankietę , potwierdzając ,że przeszkodą w posłaniu dziecka do przedszkola stały się finanse rodziny.

2. Propozycja rozwiązania problemu.
     Populacja dzieci 5-letnich to w roku szkolnym 2003/2004 48. dzieci . Do przedszkola zgłoszonych zostało 22. dzieci. Problem stanowiła grupa 26.dzieci .
     Na końcowym posiedzeniu rady pedagogicznej w czerwcu 203 roku przedstawiłam propozycję, która dotyczyła zorganizowania spotkań z dziećmi w ramach "Klubu przedszkolaka".
     Zaproponowałam,aby zajęcia odbywały się raz w tygodniu po 3 godziny tj. od 13.00-16.00 ,z chwilą pozyskania jednej sali zajęć. Spotkania prowadzone miały być przez dyrektorkę oraz nauczycielki-ochotniczki , bez pobierania...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !