Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Wędrówka po Tatrach, jako propozycja terenowego nauczania.

Data dodania: 2004-03-22 11:00:00
Wycieczki szkolne są jedną z ważniejszych form organizacyjnych procesu dydaktycznego i wychowawczego. Zdaniem wielu, są cennym uzupełnieniem, a wręcz ukoronowaniem całego procesu, gdyż pozwalają na pełniejsze realizowanie założeń programowych, zwłaszcza geografii, oraz integrują treści objęte programem nauczania. WĘDRÓWKA PO TATRACH, JAKO PROPOZYCJA TERENOWEGO NAUCZANIA ELEMENTÓW GEOLOGII I GEOMORFOLOGII


Wycieczki szkolne są jedną z ważniejszych form organizacyjnych procesu dydaktycznego i wychowawczego. Zdaniem wielu, są cennym uzupełnieniem, a wręcz ukoronowaniem całego procesu, gdyż pozwalają na pełniejsze realizowanie założeń programowych , zwłaszcza geografii, oraz integrują treści objęte programem nauczania.

Uczniowie w wyniku udziału w wycieczce:
- szybciej przyswajają materiał programowy, trwalej i łatwiej zapamiętują
- mają możliwość bezpośredniej obserwacji procesów i zjawisk w naturalnych warunkach
- konfrontują teoretyczną wiedzę z rzeczywistością
- uczą się praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy
- kształcą umiejętności postrzegania i wnioskowania

Oprócz walorów dydaktycznych, jakie niesie ze sobą wycieczka, pozwala ona na:
- integrację grupy
- kształtowanie sprawności, dyscypliny i współpracy w grupie
- kształtowanie indywidualnych cech osobowości uczniów
- przeżywanie estetyczne walorów krajobrazu
- uwrażliwianie na ochronę środowiska

Ważnym więc zadaniem szkoły jest organizacja wycieczek i zachęcanie uczniów do
brania w nich udziału, aby w ten sposób także wdrażać młodzież do wykorzystywania wolnego czasu na czynny wypoczynek. Ta umiejętność właściwie wykształcona w latach szkolnych, okazuje się bardzo przydatna w wieku późniejszym.

Prowadzenie nauczania w terenie jest bardzo trudne i wymaga starannego przygotowania zarówno nauczyciela, jak i ucznia. Nie jest to możliwe bez właściwego ustalenia programu wycieczek, które staram się dostosować do treści nauczania oraz wieku i zainteresowań uczniów.

Ponieważ jestem pasjonatką górskich wędrówek, staram się tą pasję zaszczepić swoim uczniom. Poniżej przedstawiam jedną z uzupełniających form nauczania w terenie, niestety skierowaną nie do wszystkich uczniów - kilkudniowy wyjazd w Tatry.
Jest to ciekawa propozycja przeznaczona dla niewielkiej grupy zainteresowanych, sprawnych fizycznie uczniów klas licealnych.
W czasie górskich wędrówek zobowiązani jesteśmy korzystać z opieki wykwalifikowanego przewodnika tatrzańskiego.


DZIEŃ 1 TATRZAŃSKI KRAS
Trasa: Kiry – Dolina Kościeliska – hala Ornak

Zagadnienia: kras podziemny i powierzchniowy, polodowcowy charakter górnej części doliny

 dolna część doliny wycięta w skałach osadowych, zawdzięcza swą rzeźbę erozji rzecznej. Mijając kolejne rozszerzenia doliny – polany(Wyżnia Kira Miętusia, Stare Kościeliska, Pisana, Smytnia) i przewężenia – bramy (Kantaka, Kraszewskiego)obserwujemy efekt różnej odporności skał na wietrzenie i erozję.
 Lodowe Źródło –wywierzysko, woda o temp. 4,30C wypływa z kanałów krasowych masywu Organów oraz Czerwonych Wierchów i odpływa po powierzchni w trzy różne strony
 Jaskinia Mroźna – powstała przez rozmycie pochylonej szczeliny skalnej wzdłuż uskoku tektonicznego przecinającego masyw Organów; na ścianach: stalaktyty, stalagmity, mleko wapienne;
 turnie: Saturn, Ratusz, Raptawicka Turnia- masywne, odporne wapienie jury i kredy
 Wąwóz Kraków – gardziel skalna, w stokach wąwozu liczne jaskinie; w dolnej części wąwozu wejście do Smoczej Jamy – niewielka, dwuwylotowa jaskinia powstała w pochyłej szczelinie wypłukanej przez wodę, odcinek dawnego korytarza podziemnego potoku
 spod Skały Pisanej – wywierzysko; wypływ z Jaskini pod Pisaną
 Jaskinia Raptawicka – dwuczłonowa komora
 Jaskinia Mylna – poziomo rozwinięty labirynt korytarzy, który powstał w miejscach rozmycia międzywarstwowych pęknięć przez dawny Potok Kościeliski
 Smreczyński Staw – jezioro śródmorenowe; powstał w zagłębieniu między wałami moren bocznych lodowców spływających z dolin: Pyszniańskiej i Smreczyńskiej
 Mała Polana Ornaczańska - górna część Doliny Kościeliskiej – dolina polodowcowa, skały zamykające ją od południa należą do krystalicznego masywu Tatr.


DZIEŃ 2 NA GIEWONT
Trasa: Dolina Małej Łąki – Kondracka Przełęcz – Giewont – stoki Małego Giewontu – Przełęcz w Grzybowcu – Dolina Strążyska

Zagadnienia: płaszczowinowa budowa wierchowej części Tatr, polodowcowa rzeźba obszarów wapiennych

 Dolina Małej Łąki – w swej dolnej części nie została przeobrażona przez lodowiec – wyraźna dolina V-kształtna, pogłębiona o ok. 35 m przez wody spływające z lodowca; przy ścieżce w górę doliny – duże, obtoczone głazy wapienne, część z nich nosi wyraźne ślady procesów krasowych: żłobki i zagłębienia; po obu stronach doliny – wyraźnie...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !