Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Program zajęć pozalekcyjnych z gimnastyki korekcyjnej

Data dodania: 2006-09-25 09:00:00
Szybki rozwój postępu technicznego w sferze informatyki i mechaniki, jaki nastąpił w ostatnich dziesięcioleciach w dużym stopniu zakłócił naturalny rozwój człowieka. Ludzie pochłonięci troską o wygodniejsze życie, coraz częściej zapominają o swojej biologicznej egzystencji. Zmieniający się styl życia i środowisko, w którym funkcjonuje człowiek ujemnie oddziaływają na jego zdrowie i rozwój fizyczny. Różne wynalazki dorobku technicznego takie jak Internet, kino domowe czy telewizja pochłaniają wolny czas zmuszając do siedzącego trybu życia. Również brak nawyków sportowo-rekreacyjnych, które często towarzyszą dzieciom w wieku szkolnym wpływa negatywnie na ich harmonijny rozwój. Najwięcej szkody hipokinezja przynosi w zakresie kształtowania się prawidłowej postawy ciała. Problem wad postawy stał się w ostatnich latach zagadnieniem ogólnospołecznym zasługującym na szczególną troskę w sferze działań profilaktycznych i korekcyjnych.
Program zajęć pozalekcyjnych z gimnastyki korekcyjnej (skolioza) dla uczniów Gimnazjum

Opracował: Rafał Mróz

Żywiec 2003

I. Wstęp

     Szybki rozwój postępu technicznego w sferze informatyki i mechaniki, jaki nastąpił w ostatnich dziesięcioleciach w dużym stopniu zakłócił naturalny rozwój człowieka.
     Ludzie pochłonięci troską o wygodniejsze życie, coraz częściej zapominają o swojej biologicznej egzystencji. Zmieniający się styl życia i środowisko, w którym funkcjonuje człowiek ujemnie oddziaływają na jego zdrowie i rozwój fizyczny. Różne wynalazki dorobku technicznego takie jak Internet, kino domowe czy telewizja pochłaniają wolny czas zmuszając do siedzącego trybu życia. Również brak nawyków sportowo-rekreacyjnych, które często towarzyszą dzieciom w wieku szkolnym wpływa negatywnie na ich harmonijny rozwój. Najwięcej szkody hipokinezja przynosi w zakresie kształtowania się prawidłowej postawy ciała.

     Problem wad postawy stał się w ostatnich latach zagadnieniem ogólnospołecznym zasługującym na szczególną troskę w sferze działań profilaktycznych i korekcyjnych. Działania profilaktyczne są realizowane poprzez różnego rodzaju formy ruchowe takie jak: lekcje wychowania fizycznego, zajęcia w sekcjach sportowych i turystycznych. Działania korekcyjne mają już bardziej specjalistyczny charakter. Najpopularniejszą formą, obejmującą największą populację dzieci są lekcje gimnastyki korekcyjnej prowadzone w ramach zajęć szkolnych. Zapotrzebowanie na tego rodzaju zajęcia jest ogromne, a przeznaczone na te cele środki finansowe wciąż bardzo skromne.

      Wychodząc temu problemowi naprzeciw prowadziłem w szkole, w której pracuję, w ramach zajęć pozalekcyjnych gimnastykę korekcyjną dla wady postawy- skolioz. W celu precyzyjnego zaplanowania i określenia działań stworzyłem program, który miał mi pomóc w realizacji tego przedsięwzięcia.

II. Ogólna koncepcja programu.
 1. Programem objęci są uczniowie klas I-III Gimnazjum nr 3 w Żywcu.
 2. Liczebność grupy wynosi około 15 chłopców.
 3. Struktura godzinowa to (1 jednostka lekcyjna raz w tygodniu).
 4. Rozwinięta współpraca z organizacjami samorządowymi: Starostwo Powiatowe w Żywcu w ramach Programu Wady Postawy.
 5. Osoba prowadząca grupę - nauczyciel wychowania fizycznego z ukończonym kursem z gimnastyki korekcyjnej.
 6. Kształtowanie nawyku przyjmowania prawidłowej postawy.
 7. Wyeliminowanie ewentualnych kompleksów fizycznych i psychicznych.
 8. Wdrożenie u młodzieży nawyku zdrowego trybu życia.
III. Charakterystyka placówki.

Szkoła posiada następującą bazę:
 • sala gimnastyczna przy SP nr 3,
 • pomieszczenie do potrzeb gimnastyki korekcyjnej przy SP nr 3,
 • małe środki dydaktyczne do realizacji programu,
 • przybory i przyrządy: laseczki, hantle, piłki lekarskie, piłki siatkowe i koszykowe, skrzynia gimnastyczna, drabinki i ławeczki gimnastyczne.
IV. Cele ogólne kształcenia i wychowania.
 1. Zrównoważenie sił układu mięśniowego przez usunięcie przykurczy i ograniczenie ruchów w stawach.
 2. Wszechstronny rozwój sprawności ruchowej.
 3. Zapobieganie powstawaniu i pogłębianiu się wady postawy.
 4. Kontrola siły i wytrzymałości mięśni odpowiedzialnych za prawidłową postawę.
 5. Zwiększenie pojemności życiowej płuc oraz wydolności oddechowej klatki piersiowej przepony.
 6. Zwiększenie wydolności układu krążenia.
 7. Przygotowanie organizmu do wysiłku przez ćwiczenia ogólnorozwojowe.
 8. Uświadomienie występującej wady postawy i kształtowanie nawyku przyjmowania prawidłowej postawy ciała.
 9. Przestrzeganie podstawowych przepisów BHP w czasie organizacji i realizacji prowadzonych zajęć.
 10. Przestrzeganie zasad higieny i wypoczynku ze zwróceniem uwagi na konsekwencję trwania w nie właściwych nawykach.
V. Cele szczegółowe.
 1. Kształtowanie sprawności morfo - funkcjonalnej:
  • kształtowanie nawyku przyjmowania prawidłowej postawy ciała sposobami takimi jak samoocena – metodą wzrokową oraz czuciem głębokim,
  • pobudzanie ucznia do dokonywania samokontroli i samooceny własnego rozwoju fizycznego,
  • obserwacja zmiany pracy układu oddechowego pod wpływem aktywności ruchowej,
  • kształtowanie umiejętności stosowania odpowiednich form ruchu dla wspomagania funkcjonowania układu oddechowego i ruchowego,
  • wdrażanie do prawidłowego dozowania wysiłku,
  • obserwacja układu krążenia (pomiar tętna przed i po wysiłku),
  • uświadomienie występującej wady postawy(reedukacja posturalna)
  • hartowanie organizmu,
 2. Kształtowanie sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej:
  • utrwalanie pojęć: wytrzymałość, siła.
  • opanowanie umiejętności dokonywania samokontroli (pomiaru) siły, (mocy), wytrzymałości,
  • kształtowanie umiejętności samodzielnego doboru ćwiczeń do własnych możliwości siłowych, kondycyjnych i koordynacyjnych,
  • ukazywanie wartości różnych form ruchu dla kształtowania sprawności ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania ruchomości w stawach.
  • uczestnictwo uczniów w realizacji prób testu wytrzymałości mięśni grzbietu i brzucha.
  • określenie poziomu i postępu siły oraz wytrzymałości grup mięśniowych decydujących o postawie ciała (indywidualnie i grupowo)
  • wzajemne współdziałanie w kształtowaniu sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej.
 3. Kształtowanie umiejętności:
  • angażowania do pracy w maksymalnym stopniu danej grupy mięśniowej,
  • poprawnego wykonywania ćwiczeń symetrycznych i asymetrycznych,
  • prawidłowego i samodzielnego stosowania ćwiczeń rozciągających oraz oddechowych (wykorzystywanie toru brzusznego)
  • stosowania samokontroli podczas wykonywania ćwiczeń specjalnych,
  • poprawnego wykonywania ćwiczeń antygrawitacyjnych,
  • doboru wielkości obciążenia adekwatnie do indywidualnych możliwości fizycznych,
  • stosowanie poprawnej terminologii poznanych pozycji wyjściowych i ćwiczeń,
  • samodzielnego wykonywania ćwiczeń kształtujących mięśnie nóg, rąk i tułowia (przygotowujących do wysiłku),
  • przyjmowania poprawnych pozycji wyjściowych do ćwiczeń metodą wzrokową oraz czuciem głębokim,
  • prawidłowego oddychania podczas ćwiczeń,
  • właściwej asekuracji przez współćwiczącego,
 4. Przekaz wiadomości:
  • dotyczących przepisów bezpieczeństwa na zajęciach,
  • związanych z anatomiczną lokalizacją mięśni odpowiedzialnych za postawę ciała,
  • dotyczących fizjologii układu oddechowego i krążenia,
  • związanych z budową anatomiczną kręgosłupa,
  • dotyczących rodzajów skrzywień bocznych kręgosłupa,
  • związanych z przestrzeganiem zasad higieny zapewniającej właściwe ułożenie kręgosłupa .
 5. ...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !