Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Program zajęć kółka z języka niemieckiego

Data dodania: 2007-01-16 07:38:53
Program przeznaczony jest dla zdolnych uczniów klas pierwszych i drugich gimnazjum, którzy pragną poszerzyć swoją znajomość języka niemieckiego oraz lepiej poznać kulturę krajów niemieckojęzycznych.

PROGRAM ZAJĘĆ KÓŁKA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO


Autor programu: Beata Uciecha


I Wprowadzenie

Program przeznaczony jest dla zdolnych uczniów klas pierwszych i drugich gimnazjum, którzy pragną poszerzyć swoją znajomość języka niemieckiego oraz lepiej poznać kulturę krajów niemieckojęzycznych. Zajęcia te realizowane są w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Jest to program o układzie liniowym podzielony na moduły. Jeden moduł może być realizowany na kilku zajęciach w zależności od potrzeb i zainteresowania uczniów. Program ten będzie podlegał ewaluacji, której zadaniem będzie wprowadzenie zmian w trakcie jego wdrażania. W proponowanym programie nauczania treści programowe, służące osiągnięciu celów związane są z treściami podstawy programowej zatwierdzonej przez MENiS.

W realizacji tego programu niezbędne jest korzystanie z:

- różnych podręczników, repetytoriów (patrz. pkt.IV),
- autentycznych tekstów,
- słowników,
- sprzętu multimedialnego,
- encyklopedii,
- leksykonów.

Metody pracy z uczniem:

- praca indywidualna,
- praca w parach,
- praca grupach,
- odgrywanie ról i dialogów.

II Cele

1. Cele ogólne

- poszerzenie znajomości języka niemieckiego zapewniającą sprawną komunikację językową,
- lepsze poznanie kultury, geografii, historii i spraw życia codziennego krajów niemieckojęzycznych.


2. Cele szczegółowe

- rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania i pisania,
- wzbogacenia słownictwa dotyczącego życia codziennego,
- umiejętność zastosowania w komunikacji wyrażeń adekwatnych do sytuacji,
- rozszerzenie repertuaru funkcji językowych poprzez korzystanie z autentycznych materiałów,
- nauka wykorzystywania przez uczniów różnego rodzaju źródeł informacji (słowniki, repetytoria , multimedia),
- wdrażanie do samodzielności poprzez kształtowanie technik uczenia się,
- kształtowanie postaw otwartości, zrozumienia i tolerancji wobec innych poprzez poznanie kultury i realiów krajów niemieckojęzycznych.


III Treści nauczania


L.p.
Temat
Treści szczegółowe
Oczekiwane osiągnięcia uczniów
1.
Wie heißt du?
· nauka przedstawiania się,
· nawiązywanie kontaktów,
· stosowanie formy grzecznościowej,
· poznawanie niemieckich imion i nazwisk.
· znajomość różnego rodzaju form pozdrowień,
· umiejętność odpowiedniego zwracania się do rówieśników i osoby dorosłej,
· umiejętność wymowy niemieckich imion
i nazwisk.
2.
Niemieckie nazwy geograficzne
· poznanie niemieckich nazw geograficznych najważniejszych państw Europy i świata oraz ich stolic,
· praca z niemiecką mapą.
· zapamiętanie nazw najważniejszych państw i ich stolic,
· umiejętność wymowy niemieckojęzycznych nazw,
· rozszyfrowywanie symboli danych państw.
3.
Schule in Deutschland
· poznanie typów szkół w Niemczech,
· szkoła w Polsce i w Niemczech,
· zwyczaje i realia szkolne,
· skala ocen w Niemczech, Austrii i Szwajcarii,
· niemieckie świadectwo szkolne.
· znajomość niemieckich nazw poszczególnych typów szkół, nazw niemieckich ocen.

4.
Deutsche Städte
· poznanie historii, zabytków, znaczenia, kultury, przemysłu najważniejszych miast niemieckich (np. Berlin, Hamburg, Bonn, Monachium, itp.).
· znajomość największych miast niemieckich,
· umiejętność rozpoznania ich charakterystycznych budowli,
· umiejętność wyliczenia cech charakterystycznych danego miasta.
5.
Mein Lieblingstier und bedrohte Tiere
· opisujemy swoje ulubione zwierzę,
· poznajemy zagrożone gatunki i zagrożenia, jakie na nie czyhają.
· umiejętność opisu swojego ulubionego zwierzęcia,
· znajomość nazw zagrożonych zwierząt.
6.
Die besten Sportarten
· najpopularniejsze dyscypliny sportowe w Niemczech i w Polsce,

· moja ulubiona dyscyplina
sportowa.

· znajomość niemieckich nazw dyscyplin sportowych,
· umiejętność opisu swojej ulubionej dyscypliny sportowej.
7.
Weihnachten in Deutschland
· święta Bożego Narodzenia w Niemczech,
· rozszerzenie i utrwalenie słownictwa związanego ze świętami,
· poznanie niemieckich zwyczajów,
· przygotowanie przepisów niemieckich potraw świątecznych,
· śpiewanie kolęd.
· znajomość słownictwa, zwyczajów, potraw i kolęd.
8.
Der Karneval in Deutschland
· karnawał w Niemczech,
· poznanie zwyczajów
karnawałowych,

· znajomość słownictwa i zwyczajów,
· ...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !