Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

U źródeł kultury europejskiej ( grackiej) - Program interdyscyplinarny dla uczn

Data dodania: 2007-02-25 13:02:00
Program powstał w oparciu o„Podstawę programową” do programu„ słowa jak klucze”, a szczególnie jeden z jej celów, który mówi o potrzebie„uczenia istnienia w kulturze, zwłaszcza w jej wymiarze symbolicznym i aksjologicznym, tak by stawała się wewnętrzną i osobistą własnością młodego człowieka”.Rozkład treści kształcenia
Tematyka
Język polski
Historia
(Plastyka i muzyka)
Lekcje wychowawcze
ObyczajeKultura starożytnych Greków. Jakie ślady w języku pozostawiła kultura grecka?
Kultura i obyczaje starożytnych Greków (olimpiady, szkoły gladiatorów)
Odbicie kultury greckiej w sztuce, instrumenty muzyczne, współczesna muzyka grecka
Kultura języka wśród dzisiejszej młodzieży. Dobre i złe „obyczaje” współczesnej młodzieży
Wierzenia Greków
Wśród greckich bogów (dziedziny opieki, koligacje rodzinne, symbole, najciekawsze historie)
Bogowie greccy (bogowie olimpijscy, podziemia i morza)
Wyobrażenia greckich bogów w malarstwie: postaci greckich bóstw, inspiracją utworów muzycznych
Moja rodzina- jaka jest, jaka będzie? Świat wartości, jaki chcę budować w swoim życiu.
Codzienność
Jak żyli starożytni Grecy? Filmy o starożytnej Grecji
W szkole greckiej, życie rodzinne, zajęcia kobiet, mężczyzn, wyżywienie, gospodarstwo, uprawy
Wygląd greckiego domu, stroju Greków i Greczynek
Estetyka i higiena ubioru, wystrój domu. Powinności członków rodziny
Sztuka
Jak sztuka starożytnych inspiruje współczesnych? Próba interpretacji wybranych utworów np. Z. Kubiak „Na start”
Twórcy, sztuka użytkowa, rozwój teatru jak wyglądały greckie miasta
Architektura grecka, wzorem klasycznego piękna, ładu, harmonii: szuka, zdobnictwo
Wartość sztuki we współczesnym świecie
Postaci starożytnej Grecji
Sławni poeci, dramaturdzy, filozofowie
Politycy, ważne postacie historyczne
Twórcy sztuki
Rola „silnych osobowości”, co to jest osobowość? Jak ją kształtować?
Bohaterowie
Najciekawsze mity o bohaterach (np. Syzyf, Dedal i Ikar, Midas, Herakles, Pigmalion, Orfeusz)
Wojna trojańska a prawda historyczna, inni bohaterowie
Jak sztuka grecka i późniejsza wyobrażała sobie bohaterów starożytnych?
Wady i zalety bohaterów mitologicznych. Wzorce postępowania, wartości cenione do dziś. Uniwersalizm świata wartości

3. Cele edukacyjne

Wprowadzenie uczniów w tradycję kultury europejskiej przez:
· Poznanie tekstów reprezentatywnych dla tradycji kultury europejskiej
· Przybliżanie rozumienia człowieka i świata
· Rozwijanie zainteresowania językiem jako składnikiem dziedzictwa kulturowego
· Rozbudzanie motywacji czytania, rozwijanie umiejętności odbioru dzieł literackich i innych tekstów kultury
· Wzbogacanie uczniów o wartości humanistyczne i estetyczne
· Poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł
· Dobieranie dodatkowego materiału pod kątem zainteresowań i możliwości poszczególnych przedmiotów
· Stwarzanie sytuacji dających możliwość przeżyć wewnętrznych, wchodzenia w role, doświadczenia procesu twórczego wysiłku i radości towarzyszących twórczej aktywności
· Ścisła korelacja przedmiotów w bloku humanistycznym
· Kierowanie szczególnej uwagi na rozwój wyobraźni, kształcenie zdolności twórczego myślenia, krytycznego oglądu rzeczywistości, oceny różnych postaw
· Uczenie dyscypliny wewnętrznej i zewnętrznej ale i wyzwalanie takich cech jak: spontaniczność, niezależność, witalność

4. Zadania nauczyciela

Nauczyciel rozwija:
· Wrażliwość estetyczną
· Indywidualne zdolności twórcze
· Szacunek dla pracy innych i swojej
· Aktywną postawę twórczą wobec siebie i świata
· Motywację do poszukiwania własnych wzorców
· Wrażliwość plastyczną oraz zainteresowania w tym zakresie
· Muzykalność, wrażliwość muzyczną i zainteresowania muzyczne

Pobudza:

· Ciekawość poznawczą
· Otwartość wobec innych
· Działania w różnych sytuacjach
· Formułowanie samodzielnych wniosków i sądów

Umacnia:
· Wiarę we własne siły
· Poczucie związku ze wspólnotą klasową, szkołą, kulturą
· Poczucie odpowiedzialności za treść, formę, i estetykę wypowiedzi
Kształtuje:
· Empatię
· Samoocenę
· Pracę zespołową
· Nawyki np.: obowiązkowość, systematyczność
· Zainteresowania czytelnicze i kulturalne

5. Treści...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !