Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Piłki edukacyjne EDUBAL w kształceniu zintegrowanym.

Data dodania: 2006-08-13 07:00:00
Piłki"Edubal" to ciekawy środek ddaktyczny, który uczy i bawi.Sprawiają ze szkoła staje się dla uczniów miejscem atrakcyjnym.Stosowane w czasie zajęć rozwijają u dzieci umiejętność współpracy iwspółdziałania, twórczego myślenia, motywują wszystkich do aktywnościruchowej, dając szansę mniej sprawnym ruchowo wykazania się waloramiintelektualnymi, a dzieciom o wyzszej sprawności intelektualnejwalorami ruchowymi.Nauczycielom umozliwiają poszukiiwanie i tworzenienowych rozwiazańw w bardziej efektywnym osiaganiu celów edukacyjnychzawartych w podstawie programowej.
Piłki edukacyjne EDUBAL w kształceniu zintegrowanym


„Trzeba żeby się dzieci uczyły igrając i swawoląc, a do nas
należy takie im podawać zabawki, takiemi je tylko rzeczami zajmować,
w takie miejsca naprowadzać, gdzie się mogą nauczyć czego żądamy.”
Jędrzej Śniadecki

     Zabawa towarzyszy człowiekowi od najmłodszych lat. Nie tylko ubarwia człowiekowi zycie. Czyni je radosnym, odpręża i mobilizuje do wysiłku, sprzyja ogólnemu rozwojowi fizycznemu i psychicznemu dziecka, wyzwala spontaniczną aktywność.
Szkolna edukacja powinna zapewnić wszechstronny rozwój ucznia poprzez realizację zadań w zakresie kształcenia umiejętności nauczania i wychowania w sposób harmonijny i całościowy. Edukacja w zakresie wychowania fizycznego, wraz edukacją polonistyczną, matematyczną, przyrodniczą, techniczną i artystyczną stanowi swoistą całość i powinna być jednakowo ważna w procesie kształcenia i wychowania.
Edukacja w szkole podstawowej powinna uwzględniać indywidualne potrzeby dzieci, umacniać wiarę dziecka we własne siły, kształtować potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną. W osiąganiu tych celów pomocne nauczycielowi są zajęcia ruchowe. O ich roli i znaczeniu w życiu dziecka pisze A. Janczewski w książce „Rozwój i zdrowie ucznia”:
„Ruch spełnia w tym okresie przynajmniej dwie podstawowe funkcje – stymuluje ogólny rozwój i decyduje o kondycji fizycznej, która jest wynikiem treningu. Tak więc powinniśmy być zainteresowani, aby dziecko od najmłodszego wieku rozwijało swe zdolności i sprawność ruchową. Rzecz jest pozornie prosta, bowiem potrzeba ruchu jest u dzieci wrodzona i nie trzeba ich do ćwiczeń nakłaniać, należy tylko stworzyć odpowiednie warunki w tym zakresie.”
Aby zapewnić uczniom dobre samopoczucie, swobodę, odprężenie psychiczne nauczyciel powinien organizować zajęcia z przewagą gier i zabaw ruchowych. Chcąc uatrakcyjnić i uprzyjemnić dzieciom pobyt w szkole postanowiłam wykorzystać nową pomoc dydaktyczną jaką są piłki edukacyjne „Edubal”.
Piłki „dr EDUBALA" to zestaw 94 gumowych piłek, w czterech kolorach, z naniesionymi na powierzchni cyframi, literami, znakami interpunkcyjnymi i matematycznymi. Na piłkach żółtych i zielonych (wielkością zbliżone do piłki ręcznej) znajdują się litery drukowane duże i małe oraz cyfry. Na piłkach niebieskich i czerwonych (wielkością zbliżone do piłki siatkowej) znajdują się znaki interpunkcyjne i matematyczne w tym także i @ (małpa). Koncepcję piłek opracowali dr A. Rokita, dr T. Rzepa oraz prof. dr hab. Z. Naglak.
Pierwszy kontakt uczniów z piłkami to ogromna radość i entuzjazm. Każde dziecko bawi się swoją piłką. Może nią kozłować, rzucać, toczyć, celować. Grając Edubalami dzieci układają wyrazy, zdania, dokonują analizę i syntezę wyrazu, czytają, sprawdzają ortografię, utrwalają znajomość poznanych części mowy, przeliczają, porównują liczby, układają liczby wielocyfrowe, wskazują liczbę setek, dziesiątek, jedności w liczbach wielocyfrowych, układają działania, doskonalą znajomość tabliczki mnożenia i rozwiązują zadania matematyczne.
Dzieci z zaangażowaniem uczestniczą w zajęciach z wykorzystaniem piłek Edubal. W pierwszym etapie edukacyjnym są przyzwyczajone do zabawy, nauka jest dla nich czymś nowym, często niezrozumiałym. Przy Edubalach dzieci bawią się, często nie zauważają treści dydaktycznych. Przekazując treści edukacyjne nauczyciel wykorzystuje ruch dziecka, a więc realizując proces dydaktyczny prowadzi zajęcia ruchowe. Dzięki wykorzystaniu tego środka dydaktycznego szkoła stała się dla uczniów miejscem przyjemnym i atrakcyjnym
Zgodnie z obowiązującą Podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów z dnia 26 lutego 2002 roku, piłki Edubal sprzyjają wszechstronnemu rozwojowi ucznia: rozwojowi ruchowemu, rozwojowi funkcji percepcyjnych, poznawczych, rozwojowi społecznemu, a w szczególności :
  • integrowaniu zespołu klasowego,
  • rozwijaniu komunikacji werbalnej i pozawerbalnej,
  • kształceniu umiejętności współdziałania w zespole, przestrzegania reguł, zasad, podejmowania decyzji, odpowiedzialności, zachowania...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !