Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Plan pracy wychowawczej dla klasy III SP

Data dodania: 2007-10-12 05:49:00
Realizacja działań wychowawczych w klasie III. Zawiera własne propozycje tematów spotkań i przedsięwzięć w ramach pracy wychowawczej z uczniami
Plan pracy wychowawczej dla klasy III
Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu
w roku.szkolnym. 2007/2008
Opracowała mgr Katarzyna Izabela Tkaczuk
Dział wychowawczyCele wychowawcze


Sposoby realizacji


Osoby realizujace
Czas realizacji

Wychowanie patriotyczne i obywatelskie


1. Poznawanie miejsc pamięci narodowej w okolicy oraz upamiętniających je wydarzeń (Cmentarz, mogiły poległych, szkolna Izba Pamięci Narodowej) oraz dbanie o nie.

2. Rozwijanie poczucia więzi narodowej
-szacunku dla tradycji oraz symboli narodowych
-święta narodowe.

3. Poznawanie historii i tradycji szkoły:
-patron,
-symbole szkoły
godło(symbolika),
sztandar,
-uroczystości szkolne-Dzień Patrona,

4. Udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
- wycieczka
(spotkanie z kombatantem)
- apele i uroczystości szkolne
- gazetki
- filmy, zdjęcia, gabloty szkolne, kroniki szkolne
- Święto Zmarłych
- Dzień Matki
-Dzień Papieski
-Dzień Patrona
-Święto Flagi Państwowej
Udział w apelach szkolnych z okazji;
a) Rocznicy Odzyskania Niepodległości
b) Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

- pogadanki na temat odpowiedzialności za młodszych, słabszym
Wychowawca
Cały rok
Wychowanie ekologiczne1. Wdrażanie do współodpowiedzialności za stan środowiska naturalnego.
2. Uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody.
3. Wykorzystywanie wiedzy ekologicznej w praktyce.
4. Konieczność zachowania czystości w miejscu nauki, zamieszkania oraz miejscach użyteczności publicznej.- prace porządkowe na terenie szkoły i boiska
- gazetka klasowa
- wycieczka do lasu
- pogadanka na temat zachowania w lesie
- filmy edukacyjne
- segregacja odpadów na terenie szkoły


Wychowawca
Cały rok
Rozwój zainteresowań
Praca z uczniem zdolnym

- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów poprzez indywidualizowanie stawianych im zadań oraz przygotowanie do udziału w konkursach wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych,np.:

- szkolny konkurs ortograficzny dla klas II-III „Mistrz ortografii o pióro Dyrektora Szkoły

- szkolny konkurs wiedzy przyrodniczej;

- szkolnye konkursy z cyklu ,,Talenty, talenty..’’

- dyskusje, pogadanki, gazetki
- lekcje o tematyce :,,Moje zainteresowania", ,,Ulubione lektury,, , ,,Książka jest dobra na wszystko”, „Sport to zdrowie”
- kontrola czytelnictwa, konkursy
- systematyczne badanie przyrostu wiedzy z nauczanych przedmiotów poprzez odpytywanie, kartkówki, sprawdziany oraz badanie wyników nauczania
Wychowawca
Bibliotekarz
Cały rok.


Edukacja regionalna
1.Zapoznanie z historią miasta Ciechanowiec.

2.Zapoznanie z historią szkoły.

3.Zwiedzanie miejscowych zabytków.

4.Odwiedzanie różnych miejsc pracy, poznawanie różnych zawodów.

- wycieczki
- pogadanki na temat regionu
-gazetki klasowe
-doświadczenie uczniów
-spotkania i wywiady z mieszkańcami,


Wychowawca
Zgodnie z tematyką lekcji.
Wychowanie w zdrowiu, profilaktyka uzależnień


1. Kształtowanie współodpowiedzialności młodzieży za stan higieny, ład i porządek w szkole.
2. Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, umiejętności racjonalnego wypoczynku i planowania pracy.
3. Udział w imprezach rekreacyjnych i sportowych.
5. Jak się zdrowo odżywiać?
- pogadanki
- dyżury, prace porządkowe,
- spotkanie z pielęgniarką
- lekcje wychowawcze, wycieczki, zawody
- lekcje przyrody na łonie natury
- gazetki klasowe
Wychowawca
Zgodnie z tematyką zajęć.
Wychowanie komunikacyjne


1....

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !