Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Młody Artysta - program koła zainteresowań dla uczniów klas IV - VI szkoły podst

Data dodania: 2006-11-24 09:00:00
Ucząc w szkole przedmiotów artystycznych, czyli plastyki i muzyki w klasach IV- VI, zauważyłam, że uczniowie najchętniej realizują się poprzez zajęcia plastyczne. Bardzo chętnie brali udział w różnych konkursach. Uczennica kl. V zdobyła II miejsce w rejonowym konkursie„Praca strażaka". Patrząc na zaangażowanie, wkład pracy, postanowiłam rozszerzyć dzieciom działalność twórczą poprzez zajęcia w kole Młody Artysta.


„Ludzie tacy jak ja są świadomi swoich uzdolnień już w wieku lat ośmiu, dziewięciu, dziesięciu.
Zawsze zastanawiałem się: dlaczego nikt mnie wtedy nie odkrył?
Czy w szkole nie wiedzieli, że jestem mądrzejszy od innych?
Czy nauczyciele nie wiedzieli, że wszystko czego mnie uczyli to informacje, których nie potrzebowałem?...
To było dla mnie oczywiste.
Dlaczego nie posłano mnie do szkoły artystycznej?
Dlaczego nade mną nie pracowali?
Byłem inny, zawsze byłem inny.
Dlaczego tego nie dostrzegano?

John Lennon

KONCEPCJA PROGRAMU

Ucząc w szkole przedmiotów artystycznych, czyli plastyki i muzyki w klasach IV- VI, zauważyłam, że uczniowie najchętniej realizują się poprzez zajęcia plastyczne. Bardzo chętnie brali udział w różnych konkursach. Uczennica kl. V zdobyła II miejsce w rejonowym konkursie „Praca strażaka". Patrząc na zaangażowanie, wkład pracy, postanowiłam rozszerzyć dzieciom działalność twórczą poprzez zajęcia w kole Młody Artysta .

Pragnę rozwijać wrodzoną wrażliwość i utajone zdolności dzieci. Zajęcia te pozwolą również na rozwijanie aktywności twórczej oraz wyrażanie tych przeżyć, które są trudne do wyrażania w słowach.

Program został opracowany zgodnie z:
 • Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 roku w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego (D. U. Nr 14 z dnia 23 lutego 1999 r., poz. 129)
 • Rozporządzeniem MEN z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu dopuszczenia do użytku szkolnego programów nauczania i podręczników oraz zalecenia środków dydaktycznych .
Według D. Nakonecznej cechy charakteryzujące uczniów zdolnych pod względem zdolności twórczych są następujące:
 • ogarnianie wielu idei równocześnie i porównywanie ze sobą większej liczby pomysłów dzięki czemu tworzą oryginalne syntezy
 • oryginalne, rzadkie rozwiązania pobudzające do poszukiwania podobnych rozwiązań
 • twórcza, krytyczna dyskusja
 • zdolność do produkowania w stopniu wyższym od przeciętnego wytworów oryginalnych
 • szeroka wiedza z danej dziedziny, która jest podstawą ujawniania się zdolności twórczych
Głównym celem programu jest wypracowanie sposobu pracy z uczniami, którzy wykazują zdolności twórcze.

Zajęcia obejmują 1 godzinę tygodniowo. Będą stosowane są różne formy pracy, w tym także wycieczki, koncerty, wystawy, lekcje muzealne, konkursy oraz zajęcia w pracowni komputerowej.

CELE KSZTAŁCENIA
Cele główne:
 • rozwijanie zainteresowań artystycznych,
 • przygotowanie uczniów do konkursów artystycznych oraz przyszłych egzaminów i sprawdzianów.
Cele szczegółowe:
 • rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej
 • stymulowanie procesów wyobrażeń i twórczego działania zdobywanie szerszych umiejętności w przeżywaniu wartości wizualnych
 • zdobywanie umiejętności posługiwania się wyszukanymi środkami plastyki;
 • przygotowanie do odbioru sztuki;
 • rozwijanie uzdolnień plastycznych;
 • udoskonalanie współpracy w grupie.
FORMY PRACY
 • malowanie farbami plakatowymi, akwarelami, temperami;
 • rysowanie ołówkiem, kredką ołówkową, kredką świecową, pastelami;
 • rysowanie patykiem, świecą
 • malowanie na szkle;
 • papieroplastyka - origami;
 • malowanie na mokrej powierzchni,
 • wydzieranie i wycinanie;
 • kompozycje z różnych materiałów;
 • malowanie na styropianie: wydrapywanie,
 • wycieczki do Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Głogowie ( wystawy okazjonalne, zajęcia z dziedziny sztuki )
 • wycieczki do Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie na koncert muzyki jazzowej
 • wycieczki szlakiem Zabytki w moim mieście
 • zajęcia w pracowni komputerowej (programy komputerowe Galeria malarstwa polskiego. Muzeum Narodowe w Warszawie. )
TEMATY ZAJĘĆ
  Zagadnienia programowe
  Uwagi o realizacji
  1. Jesienny krajobraz.
   Przedstawienie scen uwzględniających nastrój inspirowany...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !