Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Świat wokół nas,czyli co słyszymy, widzimy i czujemy

Data dodania: 2006-12-12 07:37:20
Przedstawiam plan wynikowy opracowany dla grupy 4- latków. Pomaga on zaprezentować dzieciom bogactwo otaczającego nas świata i wskazać jakimi zmysłami go poznajemy. Plan opiera się na programie"ABC… program wychowania przedszkolnego XXI wieku".

ŚWIAT WOKÓŁ NAS, CZYLI CO SŁYSZYMY, WIDZIMY I CZUJEMY...

Plan wynikowy na 3 tygodnie, grupa 4 latki


Przewidywane osiągnięcia:
 • Dziecko uświadomi sobie różnorodność otaczających nas dźwięków i kolorów
 • Dziecko samodzielnie wykona instrument
 • Dziecko pozna nazwy i wygląd wybranych instrumentów
 • Dziecko wyrazi swoje doznania i emocje w pracach plastycznych
 • Dziecko pozna i utrwali podstawowe kolory, nauczy się nimi operować
 • Dziecko doświadczy różnorodnych doznań związane z innymi zmysłami takimi jak smak, dotyk
 • Dziecko określi swoje uczucia i emocje

Lp.

Sytuacje edukacyjne

Zamierzone efekty

Uwagi

I.

Tworzymy kącik muzyczny
1.Rozmowa połączona z działaniem „Tworzymy kącik muzyczny”

2.Zestaw zabaw ruchowych nr 14

3.Zabawa naśladowcza „Ulubiony instrument”

4.Zabawa dydaktyczna „Jaki instrument zniknął?”

5.Zabawa słuchowo- ruchowa „Magiczny bębenek”


Dziecko:

 • Pozna nazwy instrumentów zgromadzonych w kąciku i zapozna się z techniką gry
 • Udoskonali swoją zwinność i zręczność oraz wytrzymałość
 • Będzie naśladowało grę na ulubionym instrumencie
 • Odgadnie jakiego instrumentu brakuje, poda jego poprawną nazwę
 • Zareaguje na przerwę w muzyce przybierając dowolną pozę ciała

II.

Malowanie muzyki
1.Zabawa graficzna „Rysowane piosenki”

2.Malowanie farbami zainspirowane utworem instrumentalnym „Deszczyk”

3.Zabawa grafomotoryczna „Parasol”

4.Rozwiązywanie zagadek słuchowych „Jaki to instrument?”


Dziecko:

 • Odtworzy prosty wzór palcem w powietrzu, na dywanie oraz kredką na dużej kartce
 • Wykona dowolny obrazek pod wpływem muzyki, opowie o nim
 • Będzie rysowało po wzorze palcem, a następnie kredką
 • Rozpozna po dźwięku instrument, wskaże go wśród innych i poda jego prawidłową nazwę

III.

Dźwięki wokół nas...
1.Zabawa matematyczna na podstawie obrazków „Przeciwieństwa”

2.Improwizacje muzyczne „Szukamy dźwięków”


3.Zestaw zabaw ruchowych nr 14

4.Zabawa graficzna „Połącz w pary”

5.Zabawa słuchowa „Kto to mówi?”


Dziecko:

 • Poda poprawne przeciwieństwa na podstawie obrazków, np. smutny- wesoły, duży- mały, brudny- czysty, chudy- gruby itd.

 • rozpozna i nazwie dźwięki odtworzone z płyty, zachowa ciszę podczas słuchania
 • zachowa prawidłową postawę podczas ćwiczeń
 • połączy w pary przedmioty tej samej wielkości i kształtu
 • rozpozna głos kolego i poda jego imię

IV.
Przedszkolny koncert
1.Zaczarowane instrumenty- wykonanie instrumentu z kubeczka po jogurcie lub z metalowej puszki

2.Przedszkolny koncert „Gramy na naszych instrumentach”

3.Zabawa ortofoniczna na podstawie wiersza J. Tuwima „O Panu Tralalińskim”

4.Praca z papieru Myszka Tralaliszka

5.Nauka piosenki „Piosenka o instrumentach”


Dziecko:

 • wykona instrument i uzyska odpowiedni dźwięk eksperymentując poprzez wsypywanie kaszy, grochu itp.
 • Zagra na własnoręcznie wykonanym instrumencie, powtórzy prosty rytm
 • Rozwinie i usprawni narządy mowy, dostrzeże elementy humorystyczne w wierszu
 • Złoży papier wg instrukcji słownej, ozdobi go wg własnego pomysłu
 • Pozna słowa i melodię piosenki, zaśpiewa ją z całą grupą

Płyta „Moje 6 lat”

V.
Cicho- głośno...
1.Zabawa muzyczno- ruchowa „Cicho- głośno“

2.Zestaw zabaw ruchowych nr 14

3.Zabawa graficzna „Rysowanie po śladach”

4.Zabawa badawcza „Tuba”

5.Zabawa słowno- ruchowa „Piłka w kole”


Dziecko:

 • Zaśpiewa i powie cicho i głośno, zrozumie różnice między przeciwstawnymi pojęciami
 • Prawidłowo i dokładnie wykona wszystkie ćwiczenia
 • Narysuje po śladzie proste wzory kredką, ołówkiem i pisakiem
 • Wykona z papieru tubę i sprawdzi jej działanie
 • Rzuci piłkę do kolegi i powie wyraźnie jego imię

VI.
Dzień czerwony
Dzieci i nauczycielka ubrani na czerwono

1.Wpólne ozdabianie sali czerwonymi elementami

2.Zabawa dydaktyczna „Co jest czerwone?”- wymień i pokaż

3.Słuchanie wiersza B. Czarnik „Czerwony”

4.Zestaw zabaw ruchowych nr 14

5.Wycinanie dowolnych form z czerwonego papieru


Dziecko:

 • Pomoże nauczycielce umieścić w sali czerwone elementy, zgromadzi przedmioty i ubrania w czerwonym kolorze
 • Prawidłowo wskazuje i nazywa kolor czerwony
 • Wysłucha uważnie wiersza i powtórzy go z nauczycielką
 • Zachowa bezpieczeństwo podczas ćwiczeń, sprawnie się przebiera
 • Prawidłowo i bezpiecznie posługuje się nożyczkami
Nauczycielka włącza rodziców w zabawę. Każdego dnia dziecko ma dużo elementów w danym kolorze.„Świat przedszkolaka”

VII.

Dzień zielony
Dzieci i nauczycielka ubrani na zielono

1.Zmiana kolorystyki sali na zielony

2.Nauka piosenki „Kółko- kreska...”

3.Słuchanie wiersza B. Czarnik „Zielony”

4.Malowanie zieloną farbą „Wiosenne listki”

5.Doświadczenia z kolorami po wysłuchaniu opowiadania H. Zdzitowieckiej „Trzy farby Piotrusia”


Dziecko:

 • Chętnie pomoże nauczycielce w dekoracji sali, wprowadzi własne pomysły
 • Pozna nową piosenkę, narysuje wg zawartej tam instrukcji pieska
 • Pozna treść wiersza, wymieni zielone warzywa i owoce oraz inne znane elementy
 • Prawidłowo posłuży się pędzlem i farbą, odtworzy różnorodne kształty liści
 • Dowie się jak powstaje zielony i fioletowy kolor, weźmie czynny udział w zabawie

Płyta „Margolcia”

H. Kruk s.192

VIII.

Dzień żółty
Dzieci i nauczycielka ubrani na żółto

1.Ozdabiamy salę na żółto zainspirowane wierszem B. Czarnik „Żółty”

2.Zagadki rysunkowe „Zgadnij co narysowałam?”

3.Zabawa matematyczna „Kolorowe wzorki”

4.Lepienie dowolnej formy płaskiej z żółtej masy solnej lub plasteliny zainspirowane wierszem A. Kamieńskiej „Plastelina”

5.Zestaw zabaw ruchowych nr 14


Dziecko:

 • Wysłucha wiersza i weźmie aktywny udział w dekorowaniu sali żółtymi elementami
 • Odgadnie treść rysunku wykonanego w powietrzu ręką przez nauczycielkę lub kolegę
 • Ułoży wzory z figur geometrycznych, nazwie koło i zachowa przedstawiony rytm
 • wykona dowolną płaskorzeźbę usprawni dłoń i palce
 • będzie współpracowało z partneremIX.

Dzień niebieski
Dzieci i nauczycielka ubrano na niebiesko

1.Zabawa dydaktyczna „Zaczarowane kolory”

2.Stemplowanie niebieską farbą za pomocą gąbki „Chmury”

3.Rysowanie kredkami piosenki „Kółko- kreska”

4.Ćwiczeniz oddechowe „Wiatr goni chmury”


Dziecko:

 • odnajdzie w sali przedmioty wg wylosowanej kartki, prawidłowo nazwie dany kolor
 • pozna nową technikę plastyczną, posprząta swoje miejsce pracy
 • zilustruje kredkami świecowymi prostymi figurami treść piosenki
 • rozwinie pojemność płuc i usprawni narządy oddechowe

X.


Dzień czarno- biały
Dzieci i nauczycielka na biało-...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !