Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Byłam opiekunem stażu.

Data dodania: 2004-03-17 09:30:00
W roku szkolnym 2002/2003 zostałam opiekunem stażu nauczycielki uczącej plastyki, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela kontraktowegoBYŁAM OPIEKUNEM STAŻU.

     W roku szkolnym 2002/2003 zostałam opiekunem stażu nauczycielki uczącej plastyki, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego
Przed przekwalifikowaniem się na nauczyciela bibliotekarza przez 15 lat byłam nauczycielem nauczania początkowego i prowadziłam lekcje plastyki w kl. I-III, a także w klasach starszych szkoły podstawowej, VI, VII, VIII-ej.
     Moim zadaniem było udzielenie pomocy nauczycielowi stażyście w przygotowaniu i realizacji planu rozwoju zawodowego oraz opracowaniu dorobku zawodowego za okres stażu. Starałam się udzielać koleżance wsparcia, dzielić się własną wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem już 18- letnim. W celu lepszego zorganizowania pracy w okresie stażu określiłyśmy wspólnie możliwe do realizacji zasady współpracy ze stażystką, co znalazło wyraz w opracowanym przeze mnie kontrakcie. Następnie opracowałyśmy wspólnie z koleżanką harmonogram hospitacji lekcji, a także arkusz obserwacji zajęć.
     Wszystkie hospitowane lekcje prowadzone były w oparciu o scenariusze lub konspekty lekcji.
Istotnym elementem doskonalenia warsztatu pracy stażystki a także mojego była również obserwacja lekcji prowadzonych przez stażystę. Elementem podsumowującym hospitacje przeprowadzone przez stażystkę była moja końcowa opinia.
    Pierwszym moim zadaniem była pomoc w opracowaniu planu rozwoju zawodowego, dostosowanego do potrzeb naszego gimnazjum i środowiska, w którym funkcjonujemy. Na początku dokonałyśmy analizy materiałów informacyjnych dla nauczyciela stażysty, wydanych przez CODN i omówiłyśmy literaturę metodyczną przydatną do skonstruowania planu rozwoju zawodowego.
Plan został skonstruowany z...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !