Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Data dodania: 2005-11-15 17:00:00
Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko nauczyciela stażysty: P. K.
Wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa
Nauczany przedmiot: język niemiecki
Okres stażu: od 1. 09.2002 do 31. 05 2005
Staż pracy pedagogicznej: 5 lat

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego, pani P. K.

     Pani P. K. odbyła staż na stopień nauczyciela mianowanego w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy. W okresie stażu realizowała zadania zawarte w opracowanym przez siebie, konsultowanym z opiekunem stażu i zatwierdzonym przez dyrektora szkoły planie rozwoju zawodowego. Zaplanowane przedsięwzięcia i zadania uwzględniały specyfikę szkoły i przyczyniły się do podniesienia jakości jej pracy. Nauczycielka we właściwy sposób dokumentowała własny dorobek zawodowy, gromadziła dokumenty, scenariusze zajęć, zaświadczenia.
     Szczegółowo poznawała organizację, zadania i zasady funkcjonowania Szkoły Podstawowej, w tym sposoby prowadzenia obowiązującej w szkole dokumentacji oraz przepisy prawne dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy w szkole. Zapoznała się ze Statutem Szkoły, Planem Rozwoju Szkoły, Planem Wychowawczym Szkoły, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, Kartą Nauczyciela i Ustawą o Systemie Oświaty oraz wykazała się umiejętnością posługiwania się przepisami. Prawidłowo prowadziła obowiązującą w szkole dokumentację.
     Pani P. K. uczestniczyła w charakterze obserwatora w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu oraz innych nauczycieli, omawiała obserwowane zajęcia z prowadzącym pod względem merytorycznym i metodycznym.
     Prowadziła zajęcia dydaktyczne w obecności opiekuna stażu, wicedyrektora i dyrektora szkoły, omawiała i analizowała te zajęcia z hospitującym nauczycielem.
     Potrafiła podzielić się swoją wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem z innymi nauczycielami dla których w ramach WDN prowadziła lekcje pokazowe. Ponadto prowadziła zajęcia dla studentek Kolegium Językowego odbywających praktykę, służąc im radą, wiedzą i doświadczeniem.
     Pani P. K. uczestniczyła w pracach rady...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !