Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Projekt oceny nauczyciela kontraktowego

Data dodania: 2005-11-16 11:00:00
Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego mgr Izabeli Zacharskiej, ubiegajacego się o awans na nauczyciela mianowanego, sporządzony przez opiekuna stażu mgr Izabelą Dziurę.
Zespół Szkół w Urszulinie
Dnia 1.06.05 r.

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego mgr Izabeli Zacharskiej, ubiegającej się o stopień nauczyciela mianowanego

Opiekun stażu: mgr Izabela Dziura
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2002r.
Data ukończenia stażu: 31.05.2005r.

     Pani Izabela Zacharska rozpoczęła staż na nauczyciela mianowanego w Zespole Szkół w Urszulinie. W okresie stażu zrealizowała większość zadań zawartych w opracowanym przez siebie i zatwierdzonym przez dyrektora szkoły Planie Rozwoju Zawodowego. Wykonała ponadto inne zadania, które wcześniej nie były zaplanowane, a wynikły z bieżących zadań dydaktyczno-wychowawczych Zespołu Szkół w Urszulinie.
     Przyjęte przez Panią Zacharską zadania były realne do wykonania oraz gwarantowały rozwój zawodowy we wszystkich sferach pracy nauczycielskiej.
     Opieka nad stażystką opierała się na wzajemnej współpracy z opiekunem. Pani mgr Izabela Zacharska posiada dużą wiedzę merytoryczną oraz metodyczną. Potrafi organizować oraz doskonalić własny warsztat pracy, dobierając formy i metody prowadzonych zajęć, adekwatnie do tematu lekcji, możliwości percepcyjnych uczniów, wyposażenia pracowni matematycznej, dbając o zróżnicowanie indywidualnych zadań domowych.
     Pani Izabela jest osobą otwartą, komunikatywną, chętną do współpracy z innymi nauczycielami, do której można się zwrócić z każdym problemem wychowawczym i uzyskać fachową oraz bezinteresowną pomoc. Przedstawiona przez Panią Izabelę Zacharską dokumentacja jest kompletna, prawidłowa, prowadzona systematycznie.

I. Obszar kompetencji dydaktycznych.
     Stażystka pogłębiała swoją wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki, przepisów oraz problemów oświatowych, doskonaląc także umiejętności w zakresie technologii komputerowej poprzez:
 1. samodzielne studiowanie najnowszych publikacji z dziedziny psychologii, pedagogiki i dydaktyki matematyki.(T. Gordon :"Wychowanie bez porażek"; A. Faber :" Jak mówić, żeby dzieci uczyły się w domu i szkole?"; E. Kruszczyk-Kolczyńska:"Dlaczego dzieci nie potrafią uczyć się matematyki?"; "Matematyka w Szkole".);
 2. udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego:
  • "Praca metodą projektów na lekcjach matematyki";
  • "Jak spełniać wymagania reformy na lekcjach matematyki? -warsztaty";
  • "Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w starszym wieku szkolnym";
  • "Prawo oświatowe bliskie nauczycielowi kontraktowemu";
  • "Kierownik wycieczek szkolnych i obozów wędrownych";
  • "Technologie informatyczne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej-moduły I-III";
  • "Tworzenie środowiskowych programów profilaktyki agresji".
Pani mgr Izabela Zacharska ponadto uczestniczyła w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego, mianowicie:
 1. aktywnie realizowała prace i przedsięwzięcia Zespołu Przedmiotów Ścisłych;
 2. brała aktywny udział w radach szkoleniowych, m.in.:
  • "Ewaluacja w pracy szkoły";
  • "Realizacja ścieżek międzyprzedmiotowych".
     Na uwagę zasługuje zakwalifikowanie się uczennicy Pani Izabeli-Agnieszki Kocot, do etapu rejonowego konkursu matematyczno-fizycznego w roku 2002/2003, a także systematyczne przygotowywanie uczniów do konkursu "Kangur matematyczny". W roku 2005 dwóch uczniów stażystki otrzymało wyróżnienie w tym konkursie: Alicja Werner z II b gimnazjum i Michał Cegłowski z kl. IV b. Społecznie prowadziła zespół wyrównawczy dla klasy I gimnazjum w roku szkolnym 2003/2004.
     W roku szkolnym 2004/2005 w ramach "Tygodnia Azjatyckiego" Pani Izabela prowadziła lekcję pokazową "Matematyka w Chinach-tangramy",...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !