Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Scenariusz lekcji zdrowia - badanie postawy ciała

Data dodania: 2004-12-18 10:00:00
Zestaw konspektów z wychowania fizycznego dla klasy II liceum.LEKCJA I

Miejsce ćwiczeń: sala gimnastyczna
Ćwiczący: chłopcy II klasa liceum ogólnokształcącego
Liczba ćwiczących: 12

Temat: Poznajemy jedną z metod badań postawy ciała podczas doskonalenia podstawowych technik samoobrony.
Cel ogólny: Kontrola zdrowia
Cele szczegółowe:
- technologiczne: uczeń poznaje metodę punktową Kasperczyka do kontrolowania postawy swojej i kolegów.
- aksjologiczne: uczeń umie odróżniać postawy ciała: postawę prawidłową, wadliwą oraz postawę z wadami

Plan zajęć:
1. Przywitanie
2. Rozmowa wprowadzająca na temat podstawowej terminologii dzisiejszych zajęć
3. Część wstępna – rozgrzewka
4. Część główna – badanie postawy ciała
5. Część końcowa – relaksacja
6. Pożegnanie
Pomoce:
- materace
- kaseta z muzyką relaksacyjną
- plansze i zdjęcia podstawowymi wadami postawy, postawą wadliwą oraz postawą prawidłową
- dla każdego z uczniów przygotowane karty zdrowia, aby mogli wpisywać na bieżąco częstość bicia serca oraz punkty uzyskane z badania własnej postawy ciała

PRZYWITANIE
Serdeczne przywitanie przybyłych na zajęcia uczniów. Sprawdzenie obecności i gotowości do zajęć. Podanie tematu i celów dzisiejszych zajęć.

ROZMOWA WPROWADZAJĄCA NA TEMAT PODSTAWOWEJ TERMINOLOGII DZISIEJSZYCH ZAJĘĆ

Na dzisiejszych zajęciach poznacie jedną z metod kontrolowania swojej postawy ciała. Tą metodą będzie metoda punktowa Kasperczaka. Nim jednak przejdziemy do kontroli zapoznamy się z terminologią, która pozwoli nam lepiej wypowiadać to, co zaobserwujemy podczas badań. Usiądźcie wygodnie w kole – nauczyciel siada razem z uczniami.
POSTAWA PRAWIDŁOWA – zharmonizowany układ poszczególnych odcinków ciała względem siebie oraz w odniesieniu do osi mechanicznej ciała względem siebie, utrzymywanej w minimalnym napięciu układów mięśniowego i nerwowego. Tak oto definiuje postawę prawidłową Ambrus.
Podczas podawania definicji uczniowie maja okazję oglądnąć zdjęcia znajdujące się przed ich oczami oraz zdjęcia puszczone po przedstawieniu definicji.
WADA POSTAWY - zmiana wyprostowanej, swobodnej pozycji ciała, które zdecydowanie różnią się od ukształtowań typowych dla danej płci, wieku, budowy konstytucjonalnej rasą. Wady postawy są wynikiem zmian patologicznych. Taką definicję wady postawy przedstawia Tylman.
Po przedstawieniu definicji w obieg ruszają zdjęcia przestawiające klasyczne i najczęściej spotykane wady postawy.
POSTAWA WADLIWA – wtedy, kiedy pewne elementy odbiegają od wzorca postawy poprawnej. Odchylenia te są odwracalne. Tą krótką definicję przedstawił Przybylski.
Tak jak w poprzednio uczniowie mają okazję zapoznać się z postawami wadliwymi poprzez zdjęcia.

Jak już wcześniej wspomniałem zapoznamy się dziś z jedną z metod badania postawy ciała. Metoda to jest bardzo łatwa do przeprowadzenia, ale też jest dobra, jeśli chodzi o wykrywanie pewnych odchyleń postawy. Jaj jedynym minusem zdaje się być subiektywizm oceny. Metoda ta to metoda punktowa Kasperczyka.
Kasperczyk w tej metodzie dokonał bezpośredniej obserwacji wybranych elementów budowy i postawy ciała. Badaniu podległy następujące elementy:
- w płaszczyźnie strzałkowej, czyli patrząc z boku: głowa, barki, łopatki, klatka piersiowa, brzuch, plecy,
- w płaszczyźnie czołowej, patrząc z przodu: barki, klatka piersiowa, kolana,
- w płaszczyźnie czołowej, patrzą z tyłu: barki, łopatki, kręgosłup
Za każdy element przypisywano określoną liczbę punktów. Skala punktów przedstawia się następująco:
0pkt - prawidłowy układ ocenianego elementu
1pkt - niewielkie odchylenie od stanu prawidłowego
23pkt - znaczne odchylenie od stanu prawidłowego
35pk - zniekształcenie dużego stopnia, zmiany o charakterze strukturalnym( stan patologiczny)
Schemat badania postawy ciała
I. USTAWIENIE GŁOWY
0pkt - ustawienie prawidłowe: nos nie jest wysunięty poza pion przechodzący przez górna część rękojeści mostka
1pkt - wysunięta do przodu: twarz nie jest wysunięta poza pion przechodzący przez rękojeść mostka
2pkt - silnie wysunięta do przodu
II. USTAWIENIE BARKÓW
0pkt -stan prawidłowy barki ustawione symetrycznie w płaszczyźnie czołowej, a w płaszczyźnie strzałkowej ich szczyt znajduje się na tylnej części szyi
1pkt - asymetryczne lub wysunięte lekko do przodu
2pkt - silnie asymetrycznie wysunięte do przodu, szczyt barków znajduję się przed konturem szyi
III. USTAWIENIE ŁOPATEK
0pkt - łopatki tworzą jednolitą płaszczyznę pleców
1pkt - łopatki odstają od płaszczyzny pleców na więcej niż jeden palec
2pkt - łopatki odstają od płaszczyzny pleców na więcej niż dwa palce
IV. USTAWIENIE I KSZTAŁT KLATKI PIERSIOWEJ
0pkt - klatka piersiowa dobrze wysklepiona: najdalej wysuniętą ku przodowi częścią ciała jest przednia ściana klatki piersiowej
A)klatka piersiowa szewska:
1pkt - spłaszczona
2pkt - płaska zer śladami krzywizny
3pkt - szewsko-lejkowata
B)klatka piersiowa kurza:
1pkt - niewielkie zamiany kształtu o charakterze kurzym
2pkt - kurza ze śladami krzywizny
3pkt - kurza z dużymi zniekształceniami zniekształceniami postaci różańca pokrzywiczego pokrzywiczego bruzdy Harrisona
V. USTAWIENIA BRZUCHA
0pkt - brzuch płaski
1pkt - brzuch uwypuklony, niewysunięty poza linię klatki piersiowej
2pkt - brzuch uwypuklony, wysunięty poza linię klatki piersiowej
VI. UKSZTAŁTOWANIE KIFOZY PIERSIOWEJ
0pkt - łagodnie zarysowany kształt kifozy piersiowej
A) kifoza piersiowa zwiększona
1pkt - kifoza piersiowa powiększona
2pkt - kifoza piersiowa silnie powiększona
3pkt - utrwalona hiperkifoza
B) kifoza piersiowa zmniejszona
1pkt - kifoza piersiowa spłaszczona
2pkt - kręgosłup prosty, plecy płaskie
VII. UKSZTAŁTOWANIE LORDOZY LĘDŹWIOWEJ
0pkt - łagodnie zarysowany kształt...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !