Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Test sprawdzający wiadomości z zakresu

Data dodania: 2006-03-08 12:00:00
Test sprawdzający wiadomości uczniów z zakresu"Baza danych- gromadzenie danych i zarządzanie informacją". Celem poniższego testu jest utrwalenie wiadomości z materiału obejmującego ten dział. Zachęcam nauczycieli do wykorzystania tego testu na swoich lekcjach.
Poniższe pytania zostały opracowane w oparciu o zbiór ćwiczeń uzupełniających z informatyki. Materiał obejmuje jeden z działów tj. „Baza danych- gromadzenie danych i zarządzenie informacją.
Celem przygotowanego testu było utrwalenie i doskonalenie wiadomości z zakresu wiedzy informatycznej.


1.Spośród podstawowych problemów wybierz ten, który można rozwiązać za po­mocą programu zarządzania bazą danych.
A.   opracowanie wzoru pisma urzędowego.
B.   opracowanie tekstowego ogłoszenia do gazety.
C.   utworzenie spisu danych pracowników przedsiębiorstwa.
D.   napisanie wypracowania z języka polskiego.
 
2.Podstawowym elementem bazy danych zawierającym kompletny opis jednego obiektu bazy jest:
A.   rekord.
B.   pole
C. plik bazy danych

D.  część rekordu
 
3.Które z wymienionych operacji dotyczą bazy danych?
A.   drukowanie, przeliczanie, kasowanie bloku.
B.   wyszukiwanie tekstu, kasowanie wiersza, tworzenie akapitu.
C.   Wyróżnianie bloku, modyfikowanie rekordu, sortowanie.
D.   wypełnianie zamkniętego obszaru, kreślenie łuków.

4.Które zdanie jest prawdziwe?
A.   baza danych jest to zbiór pól, które składają się z rekordów.
B.   zbiór informacji staje się bazą danych, jeśli zapiszemy go w pliku na dysku.
C.   baza danych to uporządkowany zbiór powiązanych ze sobą informacji.
D.   baza danych składa się z rekordów, których zawartość jest stała.
 
5.Rekordy konkretnej bazy danych różnią się między sobą
A.   strukturą.
B.   treścią danych zapisanych w polach.
C.   nazwami pól.
D.   liczbą pól składających się na rekord.

6.Biblioteka szkolna obsługiwana przez komputerową bazę danych zakupiła nowe książki. Co trzeba zrobić, aby baza znów zawierała aktualne dane?
A.   zmodyfikować strukturę bazy danych.
B.   usunąć rekordy.
C.   dodać rekordy.
D.   zmodyfikować zawartość rekordów.
 
7.Które zdanie jest prawdziwe?
A.   każdy rekord jednej bazy danych ma taką samą strukturę.
B.   każda baza danych zawiera taką samą liczbę rekordów.
C.   każdy rekord bazy danych ma swoją nazwę.
D.   każde pole bazy danych jest tego samego typu.
 
8.Komputerowa baza danych zawiera ewidencję uczniów pewnej szkoły. Co trzeba zrobić, aby po przeniesieniu ucznia do innej klasy baza danych znów zawierała aktualne dane?
A.   utworzyć nowy rekord.
B.   wyszukać rekord zawierający dane ucznia i zmodyfikować pole zawierające nazwę klasy.
C.   usunąć rekord zawierający dane ucznia i utworzyć nowy z aktualnymi dany­mi.
D.   utworzyć nowe pole zawierające aktualną nazwę klasy.

9.Twój kolega opracował swój zbiór płyt kompaktowych za pomocą bazy danych. Jeżeli kolega podaruje ci jedną ze swoich płyt, to, co będzie musiał zrobić, aby jego baza danych zawierała aktualne dane?
A.   dopisać nowy rekord.
B.   wyszukać, zaznaczyć i usunąć odpowiedni rekord.
C.   zmodyfikować...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !