Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Szkolny Konkurs Komputerowy

Data dodania: 2006-05-17 15:50:00
Zadania na konkurs komputerowy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych uczących się technologii informacyjnej. Konkurs oparty jest głównie na wiadomościach wyniesionych z gimnazjum.
 
Opracowała: mgr inż. Joanna Wędzonka

Część pierwsza - teoria

Grupa 1

1. System operacyjny to zbiór programów, które:
a)        obsługują klawiaturę
b)        zarządzają komputerem
c)        zarządzają komputerem i nadzorują jego pracę
2. Które z poniższych zapisów oznacza wszystkie pliki o rozszerzeniu bat:
a)        *.bat
b)        bat.*
c)        bat.bat
3. Windows 98 jest:
a)        systemem operacyjnym
b)        nakładką systemową
c)        bazą danych
4. Ikona aktywnej zminimalizowanej aplikacji znajduje się:
a)        w menu otwartym przyciskiem Start
b)        na pasku zadań
c)        w dowolnym miejscu pulpitu wskazanym przez użytkownika
5. W folderze mój komputer:
a)        nie można zakładać folderów
b)        można założyć tylko jeden folder
c)        można założyć dowolną liczbę folderów
6. Skrót do pliku tworzymy, aby:
a) ominąć hasło wejścia do gry
b) przed wyłączeniem komputera bezpiecznie zamknąć dany plok
c) szybko uruchomić dany plik
7. Za pomocą arkusza kalkulacyjnego możemy:
a) tworzyć animacje graficzne
b) tworzyć wykresy reprezentujące dane
c) tworzyć programy w języku Turbo Pascal
8. Poprawne adresy komórek w arkuszu kalkulacyjnym maja postać:
a) GF200, k5, C52$
b) C7, K002, $5$
c) A9, G84, L194
9. Najmniejszym elementem arkusza, do którego wpisujemy dane jest:
a) wiersz
b) kolumna
c) komórka
10. Pamięć RAM to:
a) pamięć przeznaczona do zapisu
b) pamięć zewnętrzna
c) pamięć operacyjna o dostępie swobodnym

11. Procesor to:
a) układ sterujący czytnikiem CD-ROM
b) przenośny komputer niewielkich rozmiarów
c) układ scalony sterujący pracą wszystkich urządzeń w komputerze
12. Najmniejsza jednostka informacji to:
a) bit
b) bajt
c) znak
13. Pamięć ROM to:
a) pamięć przeznaczona do odczytu
b) pamięć zewnętrzna
c) pamięć przeznaczona do zapisu i odczytu
14. Program Scandisk służy do:
a) sprawdzenia poprawności danych zapisanych na dysku
b) obsługi skanera
c) formatowania dysku
15. Kombinacja klawiszy wklejająca wybrany fragment ze schowka to:
a) CTRL + V
b) CTRL + C
c) CTRL + X
16. Przykładem urządzenia peryferyjnego jest:
a) drukarka
b) dysk twardy
c) procesor
17. Zasilacz awaryjny to inaczej:
a) FTP
b) UPS
c) USB
18. Drukarka laserowa działa podobnie do:
a) skanera
b) kserokopiarki
c) plotera
19. Pojemność dyskietki 3,5 ’’ wynosi:
a) 1,46 MB
b) 1,44 MB
c) 3,44 MB
20. Bit przyjmuje jedną z dwóch wartości:
a) 1 lub 0
b) 1 lub 10
c) 0 lub 10
21. Skrót e-mail oznacza:
a) pocztę elektroniczną
b) list elektroniczny
c) serwer poczty elektronicznej
22. USB to:
a) pamięć operacyjna
b) uniwersalne łącze szeregowe
c) procesor
23. Edytor Word zapisuje standardowo dokumenty z rozszerzeniem :
a) DOC
b) GIF
c) EXE
24. Defragmentator dysku to program, który służy do:
a) formatowania dysku
b) „układania” plików na dysku
c) wyszukiwania i naprawiania błędów na dysku
25. Pierwszy komputer zbudowano w:
a) XVIII wieku
b) XIX wieku
c) XX wieku
26. Do urządzeń zapisujących dane zaliczamy:
a) stację dyskietek, streamer
b) CD-ROM i DVD
c) drukarkę i CD-ROM
27. ZIP to:
a) typ pliku graficznego
b) zasilacz awaryjny
c) format archiwizacji pliku
 28. Z jakiego państwa pochodzi firma mająca adres www.abit.com:
a) z Niemiec
b) Z Holandii
c) Z USA
29. Rozszerzenie DLL oznacza:
a) graficzne
b) muzyczne
c) biblioteki procedur
30. Skrót CPU oznacza:
a) procesor
b) kartę graficzną
c) kartę muzyczną
Grupa 2

1. Twórcą teorii budowy i działania komputera był:
a) Bill Gates
b) Jahn von Neuman
c) Robert Macintosh
2. Programy Freeware to programy dostępne:
a) za opłatą
b) darmowe
c) darmowe w okresie 30 dni
3. Pojęcie URL oznacza:
a) adres strony internetowej
b) uniwersalne łącze szeregowe
c) protokół przesyłania danych w Internecie
4. Formatowania dyskietki polega na:
a) skasowanie danych
b) sprawdzanie danych
c) przygotowaniu dyskietki do zapisu nowych danych
5. Podstawową jednostką danych jest:
a) bajt
b) znak
c) słowo
6. Mianem komputera multimedialnego określa się komputerem, który posiada minimum:
a) kartę muzyczną i modem
b) procesor i kartę graficzną
c) kartę muzyczną i czytnik CD-ROM
7. Wydajność drukarki określana jest przez:
a) DTP
b) LPT
c) DPI
8. Transmisję portu USB można scharakteryzować jako:
a) wejście
b) wyjście
c) wejście/wyjście
9. Bez jakiego urządzenia może pracować komputer:
a) karty muzycznej
b) karty graficznej
c) procesora
10. Który z programów służy do projektowania stron www:
a) Logo
b) Corel
c) FrontPage
11. Adres IP oznacza:
a) adres strony www
b) adres komputera podłączonego do sieci
c) identyfikator protokołu internetowego
12. Skrót SDI oznacza:
a) Szybki Dostęp do Internetu
b) Szkolny Dostęp do Internetu
c) Swobodny Dostęp Internetowy
13. Folder oznacza to samo co:
a) katalog
b) plik
c) dysk
14. Klawisz Enter służy do:
a) zatwierdzania poleceń
b) przejścia do nowej linii
c) obie odpowiedzi są poprawne
15. Jeden bajt składa się z:
a) ośmiu bitów
b) szesnastu bitów
c) dwóch bitów
16. Skrót PC oznacza:
a) komputer osobisty
b) komputer państwowy
c) komputer programowalny
17. Firma Intel produkuje procesory:
a) Duron
b) Centrino
c) Althon
18. Wirus komputerowy to:
a) specjalny program
b) darmowa aplikacja
c) program naprawiający dysk
19. Która z podanych postaci jest bohaterem gry Tomb Raider:
a) Sonda Blade
b) Lara Croft
c) Ace Ventura
20. Pierwszym skonstruowanym komputerem był:
a) Mark1
b) Eniac
c) Cray-1
21. Która grupa oznacza rozszerzenia plików tekstowych:
a) TXT, DOC, RTF
b) TXT, COM, DOC
c) DOC, EXE, RTF
22. Aby komputer pracował w sieci musi posiadać:
a) kartę sieciowa i protokół sieciowy
b) oprogramowanie i usługi sieciowe
c) kartę sieciową, protokół sieciowy, oprogramowanie i usługi sieciowe
23. Katalog stron www obejmuje strony:
a) uporządkowane alfabetycznie
b) uporządkowane tematycznie
c) uporządkowane wg daty utworzenia
24. Firewall to:
a) zespół rozwiązań sprzętowo-programowych
b) zespół rozwiązań programowych
c) zespół rozwiązań sprzętowo-programowych lub programowych
25. Licencja to:
a) umowa pomiędzy użytkownikami programu
b) umowa między autorem a użytkownikiem
c) umowa między autorem a użytkownikiem programu
26. Ze względu na wielkość sieci komputerowe dzielimy następująco:
a) peer to peer, klient – serwer
b) LAN, MAN, RAM, Internet
c) LAN, MAN, WAN, Internet
27. Podpis elektroniczny to:
a) zbiór danych zapisanych w postaci elektronicznej jednoznacznie identyfikujących osobę podpisaną pod dokumentem
b) to metoda przygotowywania i wysyłania listów
c) to sposób komunikowania się z wykorzystaniem poczty elektronicznej
28. Mapowanie dysku polega na:
a) przyłączeniu dysku twardego do naszego komputera
b) fizycznym przyłączeniu dowolnego napędu z innego komputera pracującego w sieci do naszego komputera
c) logicznym przyłączeniu dowolnego napędu z innego komputera pracującego w sieci do naszego komputera
29. Informatyka to nauka zajmująca się:
a) zapisem informacji
b) przetwarzaniem informacji
c) zapisem i odczytem informacji
30. Skrót e-book oznacza:
a) książkę elektroniczną umieszczoną w Internecie
b) urządzenie pozwalające na odczyt książek zapisanych w postaci elektronicznej
c) książkę elektroniczną umieszczoną w Internecie oraz urządzenie pozwalające na odczyt książek zapisanych w postaci elektronicznej

Część druga – zadania praktyczne


GRUPA 1

Na pulpicie załóż folder o nazwie nazwisko_klasa. Do tego folderu będziesz zapisywać wszystkie wykonane zadania.

Zadanie 1.

1. Utwórz nową bazę danych w pliku nazwisko_klasa.
2. Zaprojektuj i uzupełnij następującą tabelę:


Identyfikator
Kategoria
Artykuł
Cena
Opis
AB101
Nabiał
Ser biały tłusty
12,00 zł
MYSIADŁO
AB102
Nabiał
Ser biały półtłusty
11,00 zł
MYSIADŁO
AB103
Nabiał
Mleko tłuste
1,60 zł
BANIOCHA, 5%
AB201
Pieczywo
Chleb zwykły
0,85 zł
Piekarnia FABERSKI, 1 kg
Tabelę uporządkuj według kryteriów: kategoria rosnąco, cena malejąco

3. Zapisz tabelę pod...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !