Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Turniej matematyczny dla klas drugich gimnazjum

Data dodania: 2004-02-08 14:00:00
Zachęcanie młodzieży do współzawodnictwa jest trudną sprawą. Dlatego bardzo ważne jest organizowanie w szkole różnorodnych konkursów i turniejów, w tym również matematycznych.
     Pragniemy zaprezentować Państwu scenariusz wewnątrzszkolnego turnieju matematycznego „RUSZ GŁOWĄ” dla klas drugich gimnazjum, opracowany przez: mgr Katarzynę Mielczarek i mgr Dorotę Mocek. – nauczycielki matematyki w gimnazjum nr 4 w Jaworznie
     Nasza szkoła jest dużym gimnazjum, w którym na każdym poziomie nauczania jest co najmniej 9 od-działów klasowych, dlatego turniej ten przeprowadziłyśmy tylko dla uczniów naszej szkoły, ale łatwo go można zrealizować jako turniej międzyszkolny.

Cele turnieju:
 1. Rozbudzanie zainteresowania matematyką
 2. Tworzenie warunków do zdrowej rywalizacji wśród uczniów
 3. Kształtowanie umiejętności pracy w zespole
 4. Pokazanie uczniom, że matematyka wcale nie musi być nudna

W turnieju biorą udział dwuosobowe drużyny reprezentujące każdą klasę, dlatego należy:
 • odpowiednio wcześnie ogłosić w klasach termin turnieju, aby klasy wybrały swoje drużyny
 • zaprosić na turniej Dyrekcję szkoły, przedstawicieli SRU, ewentualnie Rodziców
 • przygotować salę, dekorację, sprzęt nagłaśniający, rzutnik, stoper, ponumerować stoliki dla drużyn
 • przygotować losy z numerami zadań i numerami stolików dla drużyn
Drużyny zgłaszając się w dniu turnieju, losują stoliki przy których siedzą.
Turniej rozpoczynamy powitaniem zaproszonych gości oraz uczestników turnieju przez organizatorki
Przedstawiamy jury w skład, którego wchodzą nauczyciele matematyki i(lub) przedmiotów pokrewnych.

ELIMINACJE

     Każda drużyna losuje numer pytania i ma na udzielenie odpowiedzi 30 sekund. Za prawidłową odpo-wiedź otrzymuje jeden punkt. Poprawność odpowiedzi ocenia komisja i pozostali uczestnicy (oczywi-ście poza konkursem). Na tym etapie drużyny odpowiadają na pięć pytań. Większa ilość pytań umoż-liwia przeprowadzenie ewentualnej dogrywki.

      Oto przygotowane przez nas pytania, obejmują one materiał nauczania w klasie pierwszej i częściowo drugiej zawarty w programie MATEMATYKA 2001
 1. Jaką częścią hektolitra jest 1 litr ?
 2. Ile wierzchołków ma sześcian ?
 3. Czy trójkąt ma środek symetrii ?
 4. Jaką częścią całości jest 1 promil ?
 5. Co to są równania równoważne ?
 6. Kiedy liczba naturalna dzieli się przez 3 ?
 7. Jakie rozwinięcie dziesiętne mają liczby niewymierne ?
 8. Co to jest proporcja ?
 9. Co to jest symetralna odcinka ?
 10. Jakim działaniem wyraża się stosunek dwóch wielkości ?
 11. Ile czystego złota zawiera 1000 gramów stopu próby 950 ?
 12. Jakie liczby nazywamy wymiernymi ?
 13. Co to jest kąt wpisany ?
 14. Ile wynosi 2 do potęgi -3 ?
 15. Podaj najmniejszą liczbę pierwszą ?
 16. Jakie rozwinięcie dziesiętne ma ułamek 1/3 ?
 17. Jaką miarę ma kąt pełny ?
 18. Co to jest dwusieczna kąta ?
 19. Ile hektar na arów ?
 20. Jakie rozwinięcie dziesiętne mają liczby wymierne ?
 21. Czy trójkąt o bokach 5,12,13 jest prostokątny ?
 22. Ile wynosi pierwiastek sześcienny z liczby 64?
 23. Która z liczb jest większa : (5+5) do kwadratu czy 5 do kwadratu +5 do kwadratu ?
 24. Ile krawędzi ma prostopadłościan ?
 25. Czy każdy kwadrat jest prostokątem ?
 26. Jak nazywamy kąt o mierze 180° ?
 27. Ile wynosi suma kątów wewnętrznych w trójkącie ?
 28. Jaką cyfrę jedności może mieć liczba podzielna przez 2 ? Podaj wszystkie możliwości.
 29. Jak znaleźć środek okręgu opisanego na trójkącie ?
 30. Czy pierwiastek z dwóch jest liczbą niewymierną ?
 31. Co to jest łuk ?
 32. Co to jest kąt środkowy ?
 33. Ile wynosi suma kątów wewnętrznych w równoległoboku ?
 34. Jak znaleźć środek okręgu wpisanego w trójkąt ?
 35. Co to jest styczna ?
 36. Jaki kąt nazywamy wklęsłym ?
 37. Ile wynosi iloczyn liczb odwrotnych ?
 38. Czy każdy prostokąt jest kwadratem ?
 39. Kiedy liczba naturalna dzieli się przez 25 ?
 40. Co to jest cięciwa ?
 41. Czy pierwiastek z 9 jest liczbą niewymierną ?
 42. Czy w każdy trójkąt można wpisać okrąg ?
 43. Co to jest miejsce zerowe funkcji ?
 44. Jaki wzór ogólny ma funkcja liniowa ?
 45. Kiedy okrąg nazwiesz opisanym na wielokącie ?
 46. Podaj wzór na pole rombu ?
 47. Czy każdy romb jest deltoidem ?
 48. Co to jest funkcja ?
 49. Ile miejsc zerowych ma funkcja y = 0 ?
 50. Jaką miarę ma kąt wpisany oparty na półokręgu ?
 51. Która z liczb jest większa : 2 do potegi 5 czy 5 do potęgi 2 ?
 52. Jaką część całości oznacza przedrostek „mili” ?
 53. Samochód porusza się z prędkością 70...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !