Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Sprawdzian osiągnięć ucznia kończącego III klasę szkoły podstawowej.

Data dodania: 2004-11-02 08:30:00
Sprawdzian osiągnięć ucznia kończącego klasę III szkoły podstawowej. Proponowany sprawdzian osiągnięć ucznia został opracowany w ramach pracy zespołu do spraw diagnozy. Jest on pozytywnie zaopiniowany przez doradcę metodycznego i został wykorzystany w praktyce szkolnej, zyskując uznanie nauczycieli nauczania zintegrowanego.

Autorki: mgr Elżbieta Grędysa

mgr Dorota Terka

nauczycielki kształcenia zintegrowanego ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 6 w Oleśnicy

Informacja dla nauczyciela.

Sprawdzian osiągnięć “ List z wakacji" obejmuje wiadomości i umiejętności z

zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej i środowiskowej

Jest on podsumowaniem osiągnięć edukacyjnych ucznia kończącego klasę trzecią.

Sprawdzian bada umiejętności : czytania, pisania, rozumowania, wykorzystania wiedzy w praktyce oraz korzystania z informacji

Zawiera 24 zadania.

Są to zadania typu zamkniętego i zadania otwarte. Zadań zamkniętych jest 5,

a otwartych 19.

Proponujemy, by na napisanie sprawdzianu przeznaczyć 90 minut

( po 45 minut w ciągu kolejnych dwóch dni).

Proponowany termin pisania sprawdzianu - połowa maja.

UWAGA: uczniowie przygotowują przybory do pisania oraz linijkę bądź ekierkę.

DROGI TRZECIOKLASISTO !

Otrzymałeś do rozwiązania sprawdzian, który jest złożony z dwóch części.

Sukces i powodzenie w jego rozwiązaniu zależeć będzie przede wszystkim od bardzo uważnego przeczytania tekstu, który znajduje się na początku sprawdzianu.

Przeczytaj go uważnie, zapoznaj się z pytaniami i poleceniami, a potem postaraj się na nie odpowiedzieć. Pisz starannie i czytelnie.

ŻYCZYMY POWODZENIA!

Imię i nazwisko ..................................................................... kl. ...........................

" LIST Z WAKACJI"

CZĘŚĆ I

Przeczytaj uważnie tekst, a potem wykonaj zadania

Giżycko, dnia 03.07.2004 r.

Kochani Rodzice !

Pozdrawiam Was serdecznie z kolonii w Giżycku. Mieliśmy udaną podróż. Na miejsce dojechaliśmy po dziewięciu godzinach jazdy pociągiem. Mijaliśmy wiele miast. Pociąg na dłużej zatrzymał się w Łodzi i w Warszawie. Pani wychowawczyni obiecała nam, że wkrótce pojedziemy na wycieczkę do stolicy, gdzie zwiedzimy Stare Miasto, Łazienki i Pałac Kultury. Nie mogę się doczekać.

Mieszkam w pokoju z widokiem na jezioro z pięcioma koleżankami. Są bardzo koleżeńskie i wesołe. Najbardziej polubiłam Krysię, która ma rude włosy. Ma już jedenaście lat, czyli jest ode mnie starsza.

Jutro pani zbudzi nas o godzinie 8.30, bo wybieramy się do lasu na grzyby. Wyruszamy o godzinie 10.30. Musimy wrócić na obiad, który zaplanowany jest na godzinę 14.00. Po południu będziemy pływać w jeziorze. To będzie cudowny dzień.

Całuję Was i mojego braciszka Huberta.

Tereska

Podkreśl właściwą odpowiedź.

1.Tereska była na koloniach:

 1. w górach
 2. nad jeziorem
 3. nad morzem

2.Podróż pociągiem trwała:

 1. 7 godzin
 2. 4 godziny
 3. 9 godzin

3. Tereska śpi w pokoju:

 1. sześcioosobowym
 2. pięcioosobowym
 3. dwuosobowym

4. Krysia ma:

 1. 11 lat
 2. 10 lat
 3. 9 lat

5. Wyszukaj i podkreśl w tekście zdanie mówiące o tym, kogo Tereska

najbardziej polubiła na kolonii.

6. Odpowiedz pełnym zdaniem na pytania

 1. Jak ma na imię brat Tereski ?

  ................................................................ .................................................................

 2. Gdzie w czasie podróży pociąg zatrzymał się najdłużej ?

................................................................ .................................................................

7.Ułóż zdania z rozsypanki wyrazowej .

roślina

wodna

to

Grążel

chroniona.

żółty

................................................................ .................................................................

spędzają

Dzieci

Pojezierzu

na

Mazurskim.

wakacje

................................................................ ................................................................

8.W tekście listu wyszukaj i wpisz do tabelki po 2 rzeczowniki, 2 czasowniki, 2 przymiotniki.

Rzeczowniki

Czasowniki

Przymiotniki

 

  

 

  

9.Wyobraź sobie, że to ty jesteś na koloniach. Zaadresuj kopertę do swojej mamy.

10.Utwórz brakujące czasy podanych wyrazów.

Czas przeszły

Czas teraźniejszy

Czas przyszły

 

kąpią się

zbierały

  
  

będą odpoczywać

11.Wpisz brakujące litery.

ó lub u

ż lub rz

ch lub h

wr__ciły

dzi__pla

p__yroda

je__

bo__ater

__erbata

12.Określ rodzaj i liczbę podanych rzeczowników .

las - rodzaj ................................... liczba ....................................

żaglówki – rodzaj ................................... liczba ....................................

słońce – rodzaj .................................... liczba ....................................

13.Ułóż w kolejności alfabetycznej nazwy zwierząt, które dzieci spotkały
w lesie.

zając, sarna, motyl, dzięcioł, sowa, biedronka

................................................................ ................................................................

14.Zwierzęta z zadania 13 wpisz w odpowiednie miejsca tabeli.

ssaki

ptaki

owady

 

  

 

  

15.Napisz kilka zdań o swoich planach wakacyjnych (przynajmniej 5 zdań).
................................................................................ .................................................

................................................................ .................................................................

................................................................ .................................................................

................................................................ .................................................................

................................................................ .................................................................

................................................................ .................................................................

................................................................ .................................................................

Imię i nazwisko.............................................................. kl...............................

Część II

16. a) Zaznacz na zegarach

b) Uzupełnij zdanie

Od godziny 10.30 do godziny 14.00 mija ……… godziny ………. minut .

17. Uzupełnij zdania wyrazami z ramki.

południu

północy

wschodzie

zachodzie

Gdańsk leży na .............................................. Polski.

Kraków leży na ............................................. Polski

Zielona Góra leży na ......................................Polski.

Włodawa leży na ............................................Polski.

18.Korzystając z mapy dokończ zdania.

Najwyższa temperatura jest w ....................................................... .

Najniższa temperatura jest we ....................................................... .

Oblicz różnicę temperatur między tymi miastami.

................................................................ .................................................................

19.Dziewczynki były na wakacjach latem. Podkreśl odpowiedź zawierającą nazwy miesięcy letnich.

 1. grudzień, styczeń, luty
 2. wrzesień, październik, listopad
 3. czerwiec, lipiec, sierpień
 4. marzec, kwiecień, maj

20. Rozwiąż zadanie

W 1596 r. król Zygmunt III Waza przeniósł stolice Polski z Krakowa do Warszawy. Od ilu lat Warszawa jest stolicą Polski ? (oblicz sposobem pisemnym)

Obliczenie:

Odp: ................................................................................ ........................................

21.Rozwiąż zadanie

We wtorek dzieci pojechały na wycieczkę do Warszawy. Pani kupiła 36 biletów autobusowych po 7 zł. Ile otrzymała reszty z 500 zł ?

Obliczenia:

_______________________________________________________

______________________________________________________

Odp: ................................................................................ ........................................

22.Oblicz pamiętając o kolejności wykonywania działań.

124 + 8 ∙ 8 = .............................................

5 ∙ (24 – 15) = ...........................................

58 – 81 : 9 = .............................................

23. Do podanej prostej dorysuj:


1 prostą równoległą

1 prostą prostopadłą

24.Wpisz nazwy warstw lasu.
KARTOTEKA SPRAWDZIANU

Nr
zad.

Badana czynność

Kategoria celu

Rodzaj

zadania

Liczba punktów

1.

Czyta ze zrozumieniem tekst.

B

WW

1

2.

Czyta ze zrozumieniem tekst.

B

WW

1

3.

Czyta ze zrozumieniem tekst.

B

WW

1

4.

Czyta ze zrozumieniem tekst.

B

WW

1

5.

Wyszukuje w tekście informacje na dany

temat.

B

KO

1

6.

Odpowiada i zapisuje odpowiedź na proste pytania na podst. informacji zawartej w tekście:

a) udziela prawidłowej odpowiedzi

b) stosuje wielką literę na początku zdania i kończy je kropką

B

KO

 
 
2
2

7.

Układa i zapisuje zdanie z rozsypanki wyrazowej.

C

KO

2

8.

Rozróżnia części mowy:

a) rzeczowniki

b) czasowniki

c) przymiotniki

B

KO

1
1
1

9.

Adresuje list:

a) zapisuje wielką...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !