Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Konkurs recytatorski pt. Uroki Zimy

Data dodania: 2007-12-01 08:48:56
Konkurs recytatorski jest doskonałą okazją do zaprezentowania przez ucznia swoich umiejętności recytatorskich. Przedstawiam regulamin, scenariusz oraz pytania do konkursu recytatorskiego dla uczniów klas I-III pt."Uroki zimy".
Weronika Grzegorzek
SP Palowice

Regulamin Szkolnego Konkursu Plastyczno- Recytatorskiego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Palowicach.

TEMAT : UROKI ZIMY”
CELE KONKURSU:


literacki

plastyczny

-rozbudzanie wrażliwości na piękno mowy ojczystej,

-rozwijanie umiejętności interpretacji tekstu,

-podnoszenie kultury żywego słowa,

-kształtowanie umiejętności prezentacji tekstu poetyckiego

-odzwierciedlanie swojego spojrzenia na świat w pracy plastycznej,

-uwrażliwienie na barwy,

-kształtowanie umiejętności właściwej kompozycji pracy,

-rozwijanie talentów plastycznychIII ZASADY KONKURSU:

1.Powiadomienie dzieci i rodziców o konkursie ( z miesięcznym wyprzedzeniem)

literacki

plastyczny

2.W konkursie biorą udział wszyscy chętni uczniowie z klas I-III.

3.Uczestnicy przygotowują utwór o tematyce związanej z hasłem konkursu.

4.Utwór dla dziecka wybierają rodzice i zasadniczo oni przygotowują go do konkursu.

5.Konkurs odbędzie się 12.01.2006r.

2.W konkursie biorą udział wszyscy chętni uczniowie szkoły.

3.Uczestnicy przygotowują pracę plastyczną zgodnie z tematyką konkursu (format i technika dowolna).

4.Prace należy opisać i złożyć u organizatora do 06.01. 2006r.

5.Wystawa prac nagrodzonych odbędzie się 12.01.2006r.(w czasie konkursu recytatorskiego)


6.W ocenie uczestnika konkursu zastosowane zostaną następujące kryteria:literacki

plastyczny

-dobór repertuaru

-właściwa dykcja

-poprawna wymowa

-właściwa intonacja

-ogólny wyraz artystyczny

-kompozycja pracy

-dobór techniki i materiałów(innowacje)

-wyobraźnia plastyczna i inwencja twórcza

-estetyka wykonania pracy
7.Zostanie powołana Komisja Konkursowa w skład, której wejdą:
literacki

plastyczny

Nauczyciel polonista, nauczyciel sztuki, wychowawca świetlicy, nauczyciel przedmiotu

Nauczyciele plastyki, wychowawca świetlicy, nauczyciel sztuki8.Werdykt Komisji jest ostateczny
9.Każdy uczestnik konkursu recytatorskiego uhonorowany zostanie dyplomem ,zaś zwycięzcy, zarówno konkursu recytatorskiego, jak i plastycznego, dodatkowo nagrodami rzeczowymi.
10.Po zakończeniu konkursów zostaną sporządzone protokoły z ich przebiegu

Weronika Grzegorzek
SP Palowice

Scenariusz Konkursu Recytatorskiego
pod hasłem „Uroki Zimy”
Konkurs składa się z czterech etapów: I – recytacja wierszy

II - konkurs o nagrodę publiczności

III - konkurs wiedzy „o zimie „dla publiczności
IV - rozstrzygnięcie konkursu plastycznego ściśle związanego z konkursem recytatorskim
Część I
1.Uczestnicy konkursu „wjeżdżają „ na scenę przy piosence „Mróz, mróz, śnieg, śnieg..”
POWITANIE ZEBRANYCH PRZEZ DYREKTORA I ROZPOCZĘCIE KONKURSU

2.Na scenę wychodzą śnieżynki-wygłaszają wiersz W. Chotomskiej „Dziesięć bałwanków”(na przemian) a następnie wprowadzają widownię w poszczególne etapy konkursu

AGA:

-Tym humorystycznym wierszem pragniemy rozpocząć dzisiejszy ,szkolny konkurs recytatorski w wykonaniu uczniów klas I-III

JUSTYNA:

-Konkurs przebiegać będzie pod hasłem „UROKI ZIMY”

Nasze młodsze koleżanki i koledzy zaprezentują się z wierszami, które swą treścią nawiązywać będą do tematyki zimowej.

AGA:

-W dzisiejszym konkursie weźmie udział 10 uczniów z klasy pierwszej, 8 uczniów z klasy drugiej i 8 uczniów z klasy trzeciej.

Nagrody przyznawane będą w kategoriach poszczególnych klas


JUSTYNA:

-O tym kto zdobędzie nagrodę w dzisiejszym konkursie zadecyduje powołana komisja w składzie:
........................................................................................................................

Nad całością czuwać będzie Pan Dyrektor i wychowawczynie klas młodszych.

AGA:

-Zebraną publiczność także zachęcamy do uważnego słuchania prezentowanego przez poszczególnych wykonawców repertuaru, bowiem niezależnie od werdyktu komisji będzie można wytypować swojego faworyta.

Na zakończenie prezentacji publiczność otrzyma karteczki, na których napisze numer typowanej przez siebie osoby (każdy uczestnik konkursu taki numer ma przydzielony. Jest on równocześnie jego numerem startowym.) Wykonawca, który uzyska największą liczbę głosów zdobędzie nagrodę publiczności.

JUSTYNA:

-A zatem czas rozpocząć konkurs.

Jako pierwsza zaprezentuje się Patrycja w wierszu M.Konopnickiej „Zła zima”.

AGA, JUSTYNA (na przemian przedstawiają wykonawców)

(Pomiędzy wykonawcami poszczególnych klas- piosenka o tematyce zimowej, jako forma przerywnika)

Część II

AGA:

-Prosimy wszystkich uczestników dzisiejszego konkursu o ponowne wyjście na scenę w celu przypomnienia się komisji i publiczności.

Publiczność zaś prosimy o zapamiętanie numerka swego faworyta i zapisanie go na karteczce, w celu wyłonienia laureata do nagrody publiczności

Członków komisji prosimy o przystąpienie do głosowania i wyłonienia zwycięzców

dzisiejszego konkursu recytatorskiego .

JUSTYNA
-Dzieci z reguły lubią zimę. Jak pięknie można o niej pisać i mówić przekonaliśmy się po dzisiejszej prezentacji znanych i mniej znanych wierszy polskich pisarzy.

Agnieszka ,mimo że też uwielbia zimę z wszystkimi jej urokami ,postanowiła zagrać dla nas utwór nawiązujący do zupełnie innej pory roku.

Oto Aga w utworze „Morskie opowieści”

CZĘŚĆ III

JUSTYNA:

-W czasie gdy komisja będzie obradować nad wyłonieniem zwycięzców dzisiejszego konkursu ,my zapraszamy zebraną publiczność do udziału w: konkursie wiedzy ” o zimie”. Konkurs przeznaczony jest dla chętnych osób i ma ograniczoną liczbę pytań.

W tym oto koszyczku znajduje się 10 numerków. Pod każdym z nich kryje się pytanie o różnym poziomie trudności.

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !