Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Metody oceny sprawności fizycznej

Data dodania: 2006-06-01 08:29:44

Jestem nauczycielem wychowania fizycznego. Pracuję w szkole podstawowej od 1991roku. Przeprowadzam wśród uczniów sprawdziany dotyczące sprawności fizycznej. Postanowiłam zamieścić artykuł  jakimi narzędziami można posługiwać się- badając sprawność fizyczną dzieci i młodzieży.Metody oceny sprawności fizycznej

Pierwszym miernikiem sprawności fizycznej w Polsce był test J. Mydlarskiego. Normy oparte były na materiale badawczym z 1931 r. Bardzo szybko zdezaktualizowały się wobec zjawiska akceleracji rozwoju.
Po drugiej wojnie światowej opracowano bardziej precyzyjne testy służące kontroli i ocenie sprawności fizycznej. Testowanie sprawności fizycznej może mieć następujące zastosowania :
w stosunkowo krótkim czasie może dostarczyć ważnych informacji , można ocenić i planować podejście i politykę wobec stanu i potrzeb społeczeństwa.
w odniesieniu do pojedynczego osobnika pomiar sprawności może sprzyjać rozwojowi pozytywnej postawy wobec ciała , umożliwiając osiągnięcie  samoświadomości na temat jego stanu fizycznego , a tym samym lepszej motywacji do podtrzymywania lub pojmowania jego sprawności.
testy mogą ujawnić indywidualne lub grupowe - ubytki zdrowia dostarczając podstaw do szacowania i stosowania leczniczych środków.
pod katem udziału w sporcie , testy mogą odkrywać słabości w ogólnych lub specyficznych aspektach sprawności i w ten sposób przyczynić się do uniknięcia sportowych urazów , z drugiej strony mogą ujawnić utajone zdolności, które dziecko mogłoby rozwijać.
testy mogą być modyfikowane do badań osób niepełnosprawnych oraz pomagać w rozwijaniu dostosowanych do nich form aktywności fizycznej.


Każdy test powinien spełniać następujące warunki
Obiektywizm -to znaczy wynik danego testu nie może zależeć od osoby przeprowadzającej test : test jest obiektywny wtedy , gdy różne osoby badające uzyskują w danym przypadku identyczny wynik , zakładając , iż pomiędzy badanymi nie zmieni się stan badanego obiektu.
¨ Trafność¨  - określa iż test winien mierzy樠 to , co w zamierzeniu mierzy樠 miał , możliwie bez udziału innych komponentów . Spełnienie tego warunku jest bardzo trudne w testowaniu sprawności motorycznej , gdyż w większości przypadków nie da się w nich oddzieli樠 elementów zdolności motorycznych do umiejętności , a więc określi樠 co mierzymy.
¨ Rzetelność¨  - kryterium to informuje “w założeniu o większości błędu pomiaru tzw. O stabilności /powtarzalności” czynników pomiarów dokonywanych przez tę samą osobę w określonych odstępach czasu. Rzetelność¨  informuje więc o tym czy test jest dokładny : jest to bardzo ważne kryterium , bo jeśli próba nie jest rzetelna “wewnętrznie” trudno oczekiwa樠 aby była trafna.
Sposoby oceny sprawności fizycznej można oprzeć na następujących testach
 i miernikach :
Test sprawności fizycznej J. Mydlarskiego

Miernik ten obejmował trzy próby :
bieg na 60m. - ze startu niskiego
skok wzwyż z rozbiegu
rzut piłka palantowa 80 g .prawą , lewą ręką /suma wyników/ Wszystkie próby wykonania w sposób ściśle określony a ich punktacja , mająca służyć indywidualnej ocenie sprawności dzieci i młodzieży między 10 a 19 rokiem życia została oparta na nowoczesnych podstawach statystycznych  To pierwsze podejście w...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !