Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Test z biologii dla klasy III – przygotowujący do testów kompetencji

Data dodania: 2006-02-27 11:30:00
Celem poniższego testu jest utrwalenie wiadomości z biologii z materiału obejmującego klasy I- III. Test ma za zadanie przygotować uczniów gimnazjum klas III do testów kompetencji. Nauczyciel może wykorzystać ten test jako sprawdzian wiadomości przed przystąpieniem ucznia do egzaminu.
1. Ochronę mózgowia stanowi:
a) trzewioczaszka
b) mózgoczaszka
c) kości jarzmowe
d) kości szczękowe i żuchwa

2. Do różnic w budowie, które odróżniają człowieka od innych ssaków nie zaliczamy:
a) wyprostowanej postawy ciała
b) dwunożnego sposobu poruszania się
c) wysklepionej stopy
d) zamkniętego układu krwionośnego

3. Rasa biała powstała w klimacie:
a) ubogim w światło słoneczne
b) zimnym, ostrym
c) ciepłym, wilgotnym
d) tropikalnym

4. Staw ramienny jest stawem:
a) kulistym
b) zawiasowym
c) siodełkowym
d) obrotowym

5. Połączeń ścisłych u dorosłego człowieka nie tworzą:
a) kości łonowe
b) kość potyliczna i ciemieniowa
c) kość klinowa i skroniowa
d) kość potyliczna

6. Pierwsza pomoc przy złamaniu kości kończyny polega na:
a) unieruchomieniu dwóch sąsiednich kości
b) unieruchomieniu dwóch sąsiednich stawów
c) nastawieniu złamanej kości
d) obciążeniu złamanej kończyny

7. Skolioza to:
a) nadmierne wykrzywienie kręgosłupa w części lędźwiowej ku przodowi
b) nadmierne wygięcie kręgosłupa w części piersiowej ku przodowi
c) boczne skrzywienie kręgosłupa
d) nadmierne wygięcie kręgosłupa do przodu w części piersiowej

8. W skład kości wchodzą następujące substancje chemiczne:
a) tylko węglany i fosforany
b) tylko osseina
c) osseina, węglany,fosforany wapnia
d) osseina i fosforany wapnia

9. Nauka zajmująca się badaniem zależności między pojedynczymi organizmami a środowiskiem to:
a) antropologia
b) higiena
c) sozologia
d) ekologia

10. Pestycydy to:
a) mineralne nawozy sztuczne
b) chemiczne środki ochrony roślin
c) toksyczne związki powstałe przy spalaniu odpadków
d) żadna odpowiedź nie jest poprawna

11. Który z wymienionych odpadków ulegnie w niedługim czasie biodegradacji:
a) plastikowa butelka
b) metalowa puszka po napoju
c) obierki z ziemniaków
d) papierowa torebka

12. Który z zestawów zawiera wyłącznie nazwy roślin będących w naszym kraju pod ochroną?
a) moczarka kanadyjska, zawilec żółty, naparstnica zwyczajna
b) szarotka alpejska,wyka ptasia, orlik pospolity
c) arnika górska, grzybienie białe, parzydło leśne
d) przelot pospolity, klon jawor, jarząb szwedzki

13. Które pierwiastki należą do makroelementów:
a) magnez, wapń
b) kobalt, fluor
c) sód, żelazo
d) kobalt, jod

14. Które z podanych organizmów zaliczane są do biofagów:
a) glista, dżdżownica
b) dzbanecznik, sęp
c) żyrafa, pchła
d) borowik, dżdżownica

15. Gen P warunkuje niewykształcenie się rogów u bydła i jest genem dominującym, gen p- jest recesywny i odpowiedzialny za powstawanie rogów. Jaki musi mieć genotyp bydło rogate?
a) PP
b) Pp
c) pP
d) pp

16. Komórka rozrodcza człowieka zawiera:
a) 46 chromosomów, w tym 2 chromosomy płci
b) 23 autosomy (...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !