Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Konkurs matematyczny dla uczniów klasy IV szkoły podstawowej

Data dodania: 2005-11-15 12:00:00
Przedstawiam Państwu propozycję przeprowadzenia konkursu matematycznego (wewnątrzszkolny) dla uczniów klasy IV szkoły podstawowej przebiegający w trzech etapach.
Opracowanie:
Dorota Kiślak
ZKPiG nr 6, Gdańsk


KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY KONKURSU MATEMATYCZNEGO
dla uczniów klas IV
szkoły podstawowej


I. Organizator konkursu

Organizatorem konkursu jest zespól nauczycieli matematyki w
Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 6
w Gdańsku Oruni.
Dorota Kiślak – przewodnicząca

II. Zadania Przewodniczącego Komisji

- udzielanie uczniom informacji o organizacji konkursu, terminach
i zasadach udziału w konkursie
- powołanie Szkolnej Komisji Konkursowej
- nadzorowanie poprawy zadań konkursowych
- napisanie protokołu z przeprowadzonego konkursu

III. Cele konkursu

- propagowanie matematyki wśród uczniów klas młodszych
szkoły podstawowej
- popularyzacja wiedzy i umiejętności matematycznych wśród uczniów
- motywowanie uzdolnionych matematycznie do nauki i nauczycieli
do pracy z młodymi pasjonatami
- diagnozowanie umiejętności uczniów pod kątem odkrycia
talentów matematycznych

IV. Forma konkursu

Konkurs, w którym biorą udział uczniowie klas IV szkoły podstawowej
składa się z trzech etapów:

Etap I
udział biorą uczniowie wszystkich klas IV w szkole

Etap II
udział bierze około 20 uczniów, którzy otrzymali w pierwszym
etapie najlepsze wyniki

Etap III
przystępuje 5 - 7 uczniów z najlepszymi wynikami po drugim etapie

Laureatem konkursu jest uczeń, który w trzecim etapie otrzymał
najwięcej punktów.
Rozwiązania zadań są sprawdzane przez nauczycieli matematyki.
Każdy etap składa się z 5 zadań. Za każde zadanie poprawnie
rozwiązane uczniowie otrzymują po jednym punkcie.

V. Nagrody

Za zakwalifikowanie się do trzeciego etapu konkursu uczniowie
otrzymują mini-radio i koszulkę sportową. Laureat otrzymuje
dodatkowo nagrodę książkową.


KONKURS MATEMATYCZNY DLA KLAS IV

ETAP I

ZADANIE 1
W klatce znajdują się bażanty i króliki. Wiadomo, że cała klatka
zawiera 35 głów i 94 nogi. Ile było bażantów a ile królików?

ZADANIE 2
W...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !