Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Jan Paweł II - obrońca godności człowieka.

Data dodania: 2007-11-10 10:16:11
Zachęcam katechetów ze szkół podstawowych do przeprowadzenia konkursu wiedzy o życiu i nauczaniu Jana Pawła II. Poniżej podaję wszelkie potrzebne do tego materiały oraz udzielam pozwolenia na ich wykorzystywanie do pracy z uczniami. Powodzenia!

REGULAMIN KONKURSU MIĘDZYSZKOLNEGO "JAN PAWEŁ II – OBROŃCA GODNOŚCI CZŁOWIEKA".
 1. Konkurs przeznaczony jest dla klas nauczania blokowego. Powinien trwać nie dłużej jak miesiąc czasu. Konkurs podzielony jest na trzy etapy:
  • klasowy,
  • szkolny
  • międzyszkolny.
        Do konkursu przygotowują uczniów katecheci organizując lekcje poświęcona osobie Jana Pawła II oraz organizując dodatkowe spotkania dokształcające. Organizator konkursu podaje katechecie odpowiedzialnemu za organizację konkursu na terenie jego szkoły, swój adres e-mail oraz numer kontaktowy.
 2. Pierwszy etap odbywa się podczas jednej godziny lekcyjnej we wszystkich klasach i szkołach, które biorą udział w konkursie. Datę i godzinę ustalają katecheci odpowiedzialni za przeprowadzenie konkursu na terenie szkół , w których pracują, w porozumieniu z dyrektorami szkół. Pytania do pierwszego etapu konkursu ( oraz "dogrywki") dostarcza katechetom organizator konkursu z tygodniowym wyprzedzeniem. Uczniowie odpowiadają w formie pisemnej na 20 pytań. Za każdą prawidłową odpowiedź przysługuje jeden punkt. Prace uczniów sprawdzają katecheci z danej szkoły zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania i przechowują je do końca konkursu. Jeśli w danej szkole jest tylko jeden katecheta wówczas prosi o współpracę osobę z grona pedagogicznego. Z każdej klasy należy wybrać trzech uczniów, których prace uzyskały największą ilość punktów. Następnie uczniowie ci biorą udział w II etapie konkursu. Jeżeli będzie większa ilość uczniów, którzy uzyskają tą samą, najwyższą ilość punktów, to katecheci organizują w ustalonym przez siebie terminie "dogrywkę". W tym celu przygotowano pisemnie 5 pytań, które należy rozwiązać w ciągu 10 minut.
  Do pierwszego etapu uczniowie przygotowują się z materiałów otrzymanych od organizatora konkursu.
 3. Drugi etap ma miejsce po lekcjach w szkołach, które biorą udział w konkursie. Katecheci w porozumieniu z dyrektorem ustalają godzinę konkursu. Mogą do niego przystąpić trzej uczniowie z każdej klasy nauczania blokowego, wyłonieni w pierwszym etapie. Pytania do drugiego etapu konkursu (oraz "dogrywki") dostarcza katechetom organizator konkursu co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. Uczniowie odpowiadają podczas jednej godziny lekcyjnej, w formie pisemnej, na 20 pytań. Za każdą prawidłową odpowiedź przysługuje 1 punkt. Prace uczniów sprawdzają katecheci z danej szkoły zgodnie z WSO i przechowują je do końca konkursu. Należy wybrać trzech uczniów ze szkoły, których prace uzyskały największą ilość punktów. Jeżeli będzie większa ilość uczniów, którzy uzyskają tą samą, najwyższą ilość punktów, to katecheci organizują w ustalonym przez siebie terminie "dogrywkę". W tym celu przygotowano 5 pytań, które należy rozwiązać w ciągu 10 minut. Do drugiego etapu uczniowie przygotowują się z dotychczasowych materiałów oraz z materiałów otrzymanych od organizatora, które można znaleźć w Wikipedii pod adresem https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Paweł_II Stąd należy wybrać ze spisu treści punkt 1: "Życie przed wyborem na papieża".
 4. Do trzeciego etapu przechodzą trzej najlepsi uczniowie z każdej szkoły, która wzięła udział w konkursie. Finał ma formę ustną i odbywa się w szkole podstawowej, w której pracuje katecheta odpowiedzialny za jego organizację. Uczniowie odpowiadają według kolejności na pytania za 1 punkt i za 2 punkty, które sami losują, z możliwością przeczytania ich z kartki. Osoba wcześniej wyznaczona czyta pytania na głos. Uczestnik konkursu odpowiada po krótkim namyśle. Komisja czuwa nad prawidłowym przebiegiem konkursu. Należy poprosić do niej przedstawicieli grona pedagogicznego z poszczególnych szkół. Za poprawnie udzieloną odpowiedź komisja przyznaje odpowiednią ilość punktów. Sekretarz konkursu sumuje i zapisuje punkty na tablicy. Spośród finalistów wygrywają trzej uczniowie, zajmując kolejno 1, 2 i 3 miejsce w zależności od liczby zdobytych punktów. Jeśli kilkoro uczniów uzyska tą samą ilość punktów, wówczas powinni losować i odpowiadać na pytania tak długo, aż będzie można wyłonić zwycięzców. Laureaci otrzymują dyplomy oraz nagrody główne, a pozostali dyplomy i nagrody pocieszenia. Do trzeciego etapu uczniowie przygotowują się z dotychczas wymaganych materiałów, z nowych materiałów otrzymanych od katechety, z Ewangelii według św. Łukasza rozdział 15, wersety od 11 do 31 oraz z IV rozdziału encykliki Jana Pawła II "O Bożym miłosierdziu" ("Dives in misericordia") punkt 6, który nosi tytuł "Szczególna koncentracja na godności człowieka".
Uwaga organizacyjna.

     Uczniowie biorący udział w finale mogą być bardzo zdenerwowani, dlatego od samego początku warto wzmacniać ich pozytywnie. Ponieważ potrzebny jest czas na wypisanie dyplomów i nagród, dlatego można poprosić inną grupę uczniów, aby pod kierownictwem nauczyciela przygotowała uroczystą Akademię poświęconą osobie Jana Pawła II. Wręczenie nagród może nastąpić po Akademii. Na finał, który odbywa się w formie ustnej można zaprosić dyrektorów, grono pedagogiczne i społeczność szkoły, np. klas IV-VI. Należy również pamiętać o zaproszeniu sponsorów nagród. Przeprowadzenie finału konkursu w okolicach Dnia Papieskiego na pewno pomoże w godnym uczczeniu osoby i nauczania Jana Pawła II.

Powodzenia!

MATERIAŁY DLA UCZNIA DO I ETAPU KONKURSU MIĘDZYSZKOLNEGO "JAN PAWEŁ II – OBROŃCA GODNOŚCI CZŁOWIEKA".

      Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach. Był drugim synem Karola Wojtyły i Emilii z Kaczorowskich. Został ochrzczony w kościele pod wezwaniem Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Wadowicach.

     Ojciec Karola był wojskowym. Mama zajmowała się domem. Starszy brat Karola – Edmund był lekarzem. Karol bardzo wcześnie stracił swoich bliskich. Jego mama zmarła gdy Karol miał 9 lat, brata stracił w wieku 12 lat, a tatę kiedy skończył 21 lat. W dzieciństwie najczęściej nazywano go Lolek. Był zdolny i wysportowany. Grał w piłkę (bramkarz), jeździł na łyżwach i nartach, lubił górskie wycieczki. Był celującym uczniem i lubianym kolegą. Karol grał także w kółku teatralnym. Spośród innych wyróżniała go ogromna wiara. Był ministrantem. W 1938 roku ukończył naukę w Państwowym Gimnazjum Męskim imienia Marcina Wadowity w Wadowicach. Tego samego roku rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Wówczas mieszkał przy ulicy Tynieckiej 10.

      W czasie II wojny światowej studenci musieli znaleźć zatrudnienie. Karol zaczął pracować w krakowskich zakładach chemicznych "Solvay", także jako robotnik w kamieniołomach. Wówczas wstąpił do tajnego Seminarium Duchownego w Krakowie.

     1 listopada 1946 roku został księdzem. Swoją pierwszą Mszę Św. odprawił w krypcie św. Leonarda na Wawelu. Wkrótce potem wyjechał na dalsze studia do Rzymu, gdzie uzyskał doktorat z teologii na Uniwersytecie Angelicum.

      Po powrocie do Polski był wikariuszem w parafii Niegowić, a później w parafii św. Floriana w Krakowie. Podczas wielu wycieczek z młodzieżą był nazywany "wujkiem". Był także wykładowcą na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (KUL). Rzadkie wolne dni ksiądz Karol spędzał w towarzystwie kolegów lub studentów na górskich wycieczkach lub spływach kajakowych. Podczas jednego z takich wyjazdów wezwano go do Krakowa, gdyż miał zostać biskupem. Był 1958 rok. Nowy ksiądz biskup przyjął jako swoje zawołanie: TOTUS TUUS (Cały Twój). Lata 1962 – 1965 były dla ks. biskupa Wojtyły bardzo pracowite, uczestniczył bowiem w obradach Soboru Watykańskiego II. Należał do osób, które najczęściej zabierały głos. W 1963 roku ks. biskup Wojtyła został arcybiskupem, a w 1967 roku papież Paweł VI mianował go kardynałem. Jego autorytet wzrastał w Watykanie i na świecie.

      16 października 1978 roku, po śmierci Jana Pawła I, podczas konklawe, został wybrany na papieża. Przyjął imię Jan Paweł II. Był pierwszym papieżem Słowianinem. Do swojej Ojczyzny pielgrzymował w latach: 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1997, 1999, 2002.

     13 maja 1981 roku został postrzelony na Placu św. Piotra przez zamachowca Mehmeta Ali Agcę. Papież przebaczył swojemu niedoszłemu zabójcy, a nawet 27 grudnia 1983 roku odwiedził go w więzieniu.

      Jan Paweł II odszedł do Domu Ojca 2 kwietnia 2005 roku.

MATERIAŁY DLA UCZNIA DO III ETAPU KONKURSU MIĘDZYSZKOLNEGO "JAN PAWEŁ II – OBROŃCA GODNOŚCI CZŁOWIEKA".

     W Kościele wybierają papieża kardynałowie, którzy zbierają się po śmierci papieża na konklawe. Pontyfikat to okres sprawowania władzy w Kościele przez Papieża. Papież ubiera się w sutannę koloru białego i nosi Pierścień Rybaka. Mitra, którą zakłada na głowę podczas uroczystości liturgicznych jest symbolem godności biskupiej i papieskiej. Żołnierze Gwardii Papieskiej pochodzą ze Szwajcarii. Poprzednikami Karola Wojtyły na Stolicy Piotrowej byli kolejno: Jan XXIII, Paweł VI, Jan Paweł I. Jan Paweł II był 264 papieżem na Stolicy Piotrowej.

     Jan Paweł II był poliglotą, to znaczy mówił wieloma językami. Jego sekretarzem był ksiądz Stanisław Dziwisz, obecnie kardynał. Jan Paweł II, czasie pielgrzymek zagranicznych, zaraz po wyjściu z samolotu, całował ziemię. Z pierwszą pielgrzymką udał się do Meksyku. W swoich podróżach posługiwał się samolotem i białym, oszklonym samochodem o nazwie papa mobile. W 1991 roku Jan Paweł II był obecny na Światowym Dniu Młodzieży w Polsce (Częstochowa). Z tej okazji powstała piękna pieśń "Abba Ojcze".Jan Paweł II odwiedził Diecezję Pelplińską w 1999 r. Papież dokonał ważnej zmiany w modlitwie różańcowej. Ustanowił tajemnice światła. Napisał 14 encyklik, między innymi "O Bożym miłosierdziu". Zawsze w Wielki Piątek odprawiał z wiernymi Drogę Krzyżową w Koloseum w Rzymie.

      Jan Paweł II wielokrotnie odwiedzał sanktuarium maryjne w Częstochowie na Jasnej Górze, gdzie modlił się przed Obrazem Czarnej Madonny. O godzinie 12.00 w południe odmawiał modlitwę Anioł Pański, a o 21.00 Apel Jasnogórski. Jan Paweł II dokonał beatyfikacji i kanonizacji wielu osób, między innymi Matki Teresy z Kalkuty.

     (To wydarzenie miało miejsce 19 października 2003 r.) Letnią rezydencją Jana Pawła II było Castel Gandolfo (czytaj: Kastel Gandolfo). Jan Paweł II odszedł do Domu Ojca 2 kwietnia 2005 r. o godzinie 21.37.

     Obecnie Papieżem jest Benedykt XVI, czyli Józef Ratzinger.

PYTANIA KONKURSOWE

KONKURS MIĘDZYSZKOLNY "JAN PAWEŁ II – OBROŃCA GODNOŚCI CZŁOWIEKA".

I etap – klasowy

Ilość pytań: 20.
Czas na odpowiedź: 40 minut.

Powodzenia!

SZKOŁA PODSTAWOWA ..........................
........................................

IMIĘ, NAZWISKO, KLASA
 1. Podaj dokładną datę urodzenia Karola Wojtyły.
  ....................
 2. Który z wymienionych faktów łączy Karola Wojtyłę z jego Ojcem?
  a) ojciec, podobnie jak syn, pisał sztuki teatralne
  b) obaj mieli tak samo na imię
  c) przyszły papież był jakiś czas wojskowym, jak jego ojciec.
 3. Gdzie Karol Wojtyła rozpoczął naukę po ukończeniu szkoły podstawowej?
  a) w Państwowym Gimnazjum imienia Marcina Wadowity w Wadowicach
  b) w Prywatnym Gimnazjum Imienia Marcina Wadowity w Wadowicach
  c) w Gimnazjum imienia Marcina Wadowity w Krakowie.
 4. Jakim uczniem był Karol Wojtyła?
  a) celującym
  b) przeciętnym
  c) miał trudności z nauką języków obcych.
 5. Na jakim uniwersytecie rozpoczął studia? Podaj nazwę uczelni i miejscowość.
  .....................................
 6. W czasie studiów w Krakowie Karol Wojtyła mieszkał przy ulicy..........
 7. Karol Wojtyła w czasie II wojny światowej pracował jako robotnik w fabryce, "Solvay" Jak wyglądał jego warsztat pracy?
  a) pracował przy budowie schronów lotniczych
  b) pracował przy taśmie produkcyjnej
  c) pracował fizycznie w kamieniołomach, a następnie w oczyszczalni sody.
 8. Kiedy Karol Wojtyła został księdzem? Podaj dokładną datę.
  .........................
 9. Ksiądz Wojtyła swoją pierwsza Mszę Święta odprawił
  a) w Rzymie
  b) na Wawelu
  c) w Wadowicach.
 10. W czasie studiów w Rzymie, ksiądz Wojtyła uzyskał doktorat z ..........
 11. Podaj nazwę parafii, w której pracował ksiądz Wojtyła po powrocie ze studiów w Rzymie.
  ........................................
 12. Kim był ksiądz Wojtyła na KUL-u?
  a) wikariuszem
  b) wykładowcą
  c) studentem.
 13. Podaj zawołanie, które przybrał ksiądz Wojtyła, kiedy został biskupem (w języku łacińskim i polskim).
  .....................................
 14. Wymień nazwę soboru, w którym brał udział ksiądz biskup Karol Wojtyła.
  a) Sobór Jerozolimski
  b) Sobór Watykański I
  c) Sobór Watykański II.
 15. W odpowiedni sposób połącz wydarzenia i daty z życia księdza Karola Wojtyły.
  1978 rok zostaje biskupem
  1958 rok zostaje papieżem
  1963 rok zostaje kardynałem
  1967 rok zostaje arcybiskupem.
 16. Podaju dokładną datę wyboru Karola Wojtyły na papieża.
  .........................
 17. Kto był poprzednikiem Jana Pawła II na Stolicy Piotrowej?
  a) Paweł VI
  b) Jan XXIII
  c) Jan Paweł I.
 18. W których latach Jan Paweł II pielgrzymował do Ojczyzny. Zaznacz prawidłową odpowiedź kółkiem.

  1978r. 1979r. 1981r. 1983r. 1987r. 1991r. 1995r. 1997r. 1999r. 2002r.
 19. Co wydarzyło się 13 maja 1981 roku na Placu św. Piotra?
  .....................................
 20. Jan Paweł II odszedł do Domu Ojca
  a) 2 marca 2004r.
  b) 2 kwietnia 2006r.
  c) 2 kwietnia 2005r.
KONKURS MIĘDZYSZKOLNY "JAN PAWEŁ II – OBROŃCA GODNOŚCI CZŁOWIEKA".

I etap – klasowy – dogrywka

Ilość pytań: 5.
Czas na odpowiedź: 10 minut.

SZKOŁA PODSTAWOWA .....................

........................................
IMIĘ, NAZWISKO, KLASA
 1. Podaj nazwę krakowskich zakładów chemicznych, w których Karol Wojtyła pracował w czasie II wojny światowej.
  ....................................
 2. Jak nazywa się miejsce, w którym ksiądz Karol Wojtyła odprawił swoją pierwszą Mszę Świętą?
  a) kościół parafialny w Wadowicach
  b) kaplica Matki Bożej w Częstochowie
  c) krypta św. Leonarda na Wawelu.
 3. Wyjaśnij skrót uczelni, na której ksiądz Karol Wojtyła był wykładowcą.
  KUL to..................................
 4. Wymień lata, w których Jan Paweł II pielgrzymował do swojej Ojczyzny?
  ........................................................................
 5. Co uczynił Jan Paweł II dla Mehmeta Ali Agcy?
  ........................................................................
KONKURS MIĘDZYSZKOLNY "JAN PAWEŁ II – OBROŃCA GODNOŚCI CZŁOWIEKA"

II etap – szkolny

Ilość pytań 20.
Czas na odpowiedź 30 minut.

Powodzenia!!!

SZKOŁA PODSTAWOWA ...................
...................................
IMIĘ, NAZWISKO, KLASA
 1. Rodzice Karola Wojtyły nosili imiona
  a)Anna i Jan
  b)Elżbieta i Paweł
  c)Emilia i Karol
 2. Karol Wojtyła został ochrzczony
  a)18 maja 1920 r.
  b)20 czerwca 1920 r.
  c)23 lipca 1920 r.
 3. Podaj imię i nazwisko księdza, który udzielił sakramentu chrztu św. Karolowi Wojtyle.
  ...........................................................................................................................................
 4. Kim był ojciec Karola Wojtyły?
  a)policjantem
  b)wojskowym
  c)urzędnikiem pocztowym
 5. Co wiesz o matce papieża Jana Pawła II? Jedna informacja jest fałszywa. Która?
  a)zmarła przedwcześnie, gdy Karol miał 9 lat
  b)do końca życia pracowała zawodowo, jako pielęgniarka
  c)była osobą skromną, o łagodnym usposobieniu, zajmowała się domem i...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !