Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Jan Paweł II - Patron najgodniejszy

Data dodania: 2006-07-24 11:00:00
Wiele szkół obrało sobie za Petrona wielką postać Jana Pawła II.Posiadanie takiego Patrona to nie tylko wielki zaszczyt, to również ogromnezobowiazanie do wytężonej pracy wychowawczej. W swojej publikacjiprzedstawiam Państwu opracowany dla uczniów klas I — VI szkołypodstawowej KONKURS WIEDZY o Janie Pawle II.
Opracowanie: mgr Małgorzata Makowiec - Szkoła Podsatwowa im. Jana Pawła II w Staszkówce


Regulamin
międzyszkolnego konkursu wiedzy „Jan Paweł II – Patron najgodniejszy”

dla uczniów klas I – VI szkoły podstawowej
1. Cele konkursu:
Uczeń :
• Posiada wiedzę na temat życia, działalności i nauki Jana Pawła II;
• Zna dorobek życiowego Ojca Św. i Jego wpływ na kształtowanie historii świata i Polski;
• Dostrzega związki Jana Pawła II z regionem małopolskim;
• Czci pamięć Jana Pawła II oraz wyraża uczucia związane z Patronem szkoły.

2. Zakres wiedzy:

• Dzieciństwo Karola Wojtyły;
• Patron jako student i kapłan;
• Okres kardynalski;
• Lata pontyfikatu (ilość pielgrzymek, miejsca pielgrzymek do Polski, w jakich latach miały one miejsce, pod jakim hasłem się odbywały);
• Znajomość terminów związanych z pontyfikatem Jana Pawła II (konklawe, elementy stroju papieskiego, pontyfikat, encykliki itp. oraz dorobku literackiego – tytuły dzieł).

3. Źródła wiedzy: ogólnie dostępna literatura wszelkie publikacje dot. ww zakresu wiedzy.

4. Uczestnicy:
• Kategoria I : uczniowie klas I, II szkoły podstawowej;
• Kategoria II: uczniowie klas III, IV szkoły podstawowej;
• Kategoria III: uczniowie klas V, VI szkoły podstawowej.

5. Skład komisji konkursowych:
• W każdej kategorii będzie co najmniej trzech członków komisji (2 ze szkoły, która organizuje konkurs i co najmniej 1 z zaproszonych szkół). Personalny skład komisji zostanie ustalony po przesłaniu zgłoszeń konkursowych i przekazany telefonicznie.

6. Zasady regulaminowe:
• Uczestnik konkursu rozwiązuje test. Autorem pytań i zasad oceniania jest organizator konkursu – mgr Małgorzata Makowiec.
• Szkoła biorąca udział w konkursie może zgłosić do każdej kategorii po dwóch uczniów z klasy, wyłonionych w etapach klasowych konkursu, przeprowadzonych w macierzystej szkole.
• Zgłoszenia do konkursu można przesyłać pocztą lub faksem do 24 marca.
• Termin konkursu: 4 kwietnia 2006 r. godz. 11.30.
• Wyniki konkursu zostaną podane w tym samym dniu. Dla wszystkich uczestników przewidziane są dyplomy, a dla laureatów nagrody rzeczowe.
• Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.
• Informacji dotyczących konkursu udziela koordynator konkursu: mgr Małgorzata Makowiec (tel. ZS Staszkówka: 018 354 11 24)


Karta zgłoszenia
Konkurs „Jan Paweł II – Patron najgodniejszy”

…………………………………….
(pieczątka szkoły)


1. Nazwa szkoły:………………………………………………………..

2. Adres szkoły: ………………………………………………………… ……………………………………………………………………........

3. Telefon (fax)…………………………………………………………….

4. Potwierdzenie udziału w poszczególnych kategoriach:


kategoria Imiona i nazwiska uczestników Imię i nazwisko opiekuna
klasy I - II
1..................................
2..................................

klasy III - IV
1................................
2.................................

klasy V - VI
1..................................
2..................................

.......................................
(podpis osoby zgłaszajacej)PYTANIA KONKURSOWE
(KLUCZ + DOGRYWKA DO POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII)


K L U C Z
Konkurs wiedzy o Janie Pawle II JAN PAWEŁ II – PATRON NAJGODNIEJSZY
(kategoria: klasy I – II)

Imię i nazwisko:………………..

Klasa: ………………………….

Szkoła Podstawowa w: ………………………………………..


Podkreśl wybraną odpowiedź:

1. Papież Jan Paweł II pochodził z :
a. Krakowa
b. Kalwarii Zebrzydowskiej
c. Wadowic

2. Urodził się:
a. 20 maja 1918 roku
b. 18 maja 1920 roku
c. 4 listopada 1924 roku

3. Nazywał się:
a. Andrzej Jawień
b. Stanisław Gruda
c. Karol Wojtyła

4. Jego rodzice nosili imiona:
a. Zofia i Jakub
b. Emilia i Karol
c. Justyna i Emil

5. W dzieciństwie rodzice i koledzy nazwali Karola:
a. Lolek
b. Bolek
c. Olek

6. Papieżowi zmarła matka, gdy miał;
a. 5 lat;
b. 12 lat
c. 9 lat

7. W młodości interesował się:
a. literaturą i teatrem
b. kosmosem
c. muzyka rozrywkowa

8. Podczas wojny pracował:
a. w kamieniołomach
b. w kopalni soli
c. na kolei

9. Świecenia kapłańskie otrzymał:
a. 10 maja 1947 roku
b. 1 listopada 1946 roku
c. 20 maja 1945 roku

10. Swoja pierwsza Mszę odprawił w:
a. Wadowicach
b. Krakowie
c. Niegowici

11. Biskupem został w:
a. 1950 roku
b. 1964 roku
c. 1958 roku

12. Piastował urząd Arcybiskupa Metropolity:
a. gnieźnieńskiego
b. warszawskiego
c. krakowskiego

13. Na papieża został wybrany:
a. 16 października 1978 roku
b. 20 czerwca 1978 roku
c. 10 listopada 1978 roku

14. Jego poprzednikami na stolicy apostolskiej był:
a. Stanisław Dziwisz
b. Jan Paweł I
c. Adam Sapieha14. Wybory papieża odbywają się podczas:
a. Konklawe
b. Synodu
c. Konferencji

15. Jan Paweł II sprawował swój urząd w:
a. w Rzymie
b. w Watykanie
c. w Warszawie

16. Jan Paweł II był pierwszym papieżem, który:
a. pielgrzymował po całym świecie
b. nie wyjeżdżał z Watykanu
c. odwiedził Rosję

17. Jan Paweł II odbył wiele pielgrzymek do Polski. Było ich:
a. 5
b. 15
c. 8

18. Ostatnia pielgrzymka do Polski odbyła się w roku:
a. 1999
b. 1995
c. 2002

19. 16 czerwca 1999 r. Jan Paweł II odwiedził
a. Gorlice
b. Nowy Sącz
c. Stary Sącz

20. Słynne okna papieskie znajdują się w:
a. Wadowicach i Warszawie
b. Tarnowie i Rzymie
c. Krakowie i Watykanie

21. Podczas pontyfikatu papieża był zamach na jego życie. Było to:
a. 13 października 1981 roku
b. 13 maja 1981 roku
c. 13 sierpnia 1981 roku

22. Zamachu na papieża dokonał
a. Ali Agca
b. Mateusz Klika
c. Leonid Malegin


23. Papież najchętniej wypoczywał:
a. w górach
b. nad morzem
c. w Rzymie

24. Elementem stroju papieskiego jest:
a. korona
b. tiara
c. ozdobny kapelusz

25. Papieskie motto TOTUS TUUS oznacza:
a. cały twój
b. kocham Boga
c. kocham bliźniego

26. Otocz kółkiem herb papieża Jana Pawła II:


27. Ostatnie literackie dzieło papieża nosi tytuł:
a. Pamięć i tożsamość
b. Przyjaciel dużych i małych
c. Tryptyk Rzymski

28. Encykliki to:
a. pismo napisane przez papieża do biskupów i wiernych;
b. list napisany przez papieża do prezydenta
c. modlitwa za papieża

29. Pontyfikat Jana Pawła II
a. 20 lat
b. 22 lata
c. 26 lat


30. Jan Paweł II zmarł:
a. 8 kwietnia 2005 roku
b. 2 kwietnia 2005 roku
c. 12 kwietnia 2005 roku


Ilość otrzymanych punktów: …………


Kategoria: klasy I – II - DOGRYWKA

K L U C Z

Konkurs wiedzy o Janie Pawle II
JAN PAWEŁ II – PATRON NAJGODNIEJSZYImię i nazwisko:……………………………………..

Klasa: ………………………….

Szkoła Podstawowa w: ………………………………………..


1. Matka Karola Wojtyły pochodziła z rodziny:
a. Słowackich
b. Kaczyńskich
c. Kaczorowskich

2. Edmund, brat Karola Wojtyły zmarł na:
a. szkarlatynę
b. tyfus
c. zapalenie płuc

3. Ojciec Karola Wojtyły zmarł:
a. przed II wojną światową
b. w czasie II wojny światowej
c. po II wojnie światowej

4. Karola Wojtyłę na księdza wyświęcił:
a. Kardynał Stefan Wyszyński
b. Kardynał Adam Sapieha
c. Biskup Wiktor Skworc

5. W 1949 r. Karol Wojtyła został wikariuszem w:
a. parafii św. Floriana w Krakowie
b. parafii Matki Bożej Pocieszenia w Krakowie
c. parafii św. Wojciecha w Krakowie

6. Pontyfikat to:
a. okres władzy króla
b. okres władzy papieża
c. okres władzy biskupa

7. Paliusz to:
a. nakładany na ramiona i piersi wąski pas z sześcioma krzyżami
b. złoty krzyż przymocowany do piersi papieża
c. pierścień papieża

8. Po zamachu Jan Paweł II spędził w szpitalu:
a. 35 dni
b. 22 dni
c. 42 dni

9. Zwyczajem Jana Pawła II było:
a. śpiewanie w samolocie pieśni Maryjnych
b. jedzenie kremówek na drugie śniadanie
c. całowanie ziemi kraju, do którego przybywał

10. Jan Paweł II mówił biegle w:
a. 15 językach
b. 8 językach
c. wszystkich językach


RAZEM: …………../10 punktów
K L U C Z

Konkurs wiedzy o Janie Pawle II
JAN PAWEŁ II – PATRON NAJGODNIEJSZY
(kategoria: klasy III – IV)


Imię i nazwisko:………………..

Klasa: ………………………….

Szkoła Podstawowa w: ………………………………………..

Czas pracy: 30 minut


1. Podaj datę urodzin Karola Wojtyły: 18 maja 1920

2. Podaj miejsce urodzin Papieża: Wadowice

3. Podaj imiona rodziców Karola Wojtyły: Karol, Emilia

4. Podaj imię brata Karola Wojtyły: Edmund

5. Ile lat miał Karol Wojtyła, gdy zmarła jego matka? 9 lat

6. Podaj datę święceń kapłańskich: 1listopada 1946

7. Podaj nazwę pierwszej parafii księdza Wojtyły: Niegowić

8. Czy prawdą jest, że Karol Wojtyła lubił wspinaczki górskie, jazdę na

nartach oraz kajakarstwo? Tak

9. O jakim zawodzie marzył Karol Wojtyła zanim wstąpił do seminarium

duchownego? O aktorstwie

10. W jakich miastach studiował Karol Wojtyła? Kraków, Rzym

11. Ile lat miał Karol Wojtyła, kiedy został biskupem? 38

12. W kim mieście sprawował urząd metropolity? W Krakowie


13. Podaj dokładną datę wyboru Karola Wojtyła na Papieża: 16 października 1978

14. Co oznacza termin: KONKLAWE:Wybory na papieża

15. Podaj nazwę placu, na którym wierni oczekują na wyniki konklawe: Plac św. Piotra

16. Podaj jaki papież był poprzednikiem Jana Pawła II: Jan Paweł I

17. Gdzie papież sprawuje swój urząd? W Watykanie

18. Podaj nazwę najsłynniejszej watykańskiej budowli:Bazylika Św. Piotra

19. Co oznacza zwrot: HABEMUS PAPAM? Mamy papieża

20. Dlaczego Jana Pawła nazywamy papieżem PIELGRZYMEM:Ponieważ pielgrzymował po całym
świecie

21. Czy to prawda, że Jan Paweł II odbył ponad 100 pielgrzymek po
świecie? Tak

22. Czy to prawda, że Jan Paweł II odwiedził wszystkie kontynenty? Nie

23. Ile razy Jan Paweł II odwiedził swoją Ojczyznę?: 8

24. W którym roku Papież po raz ostatni odwiedził Ojczyznę?: 2002

25. Podaj nazwę miejscowości, którą odwiedził Jan Paweł II i która jest
położona najbliżej Twojego miejsca zamieszkania: Dopuszcza się trzy
możliwości: Tarnów, Stary Sącz, Dukla

26. Co oznacza słowo PONTYFIKAT?Okres władzy Papieża

27. Podaj dokładną długość pontyfikatu Jana Pawła II (ile lat, miesięcy
i dni): 26 lat, 5 miesięcy 18 dni

28. W jakim budynku znajduje się słynne okno papieskie w Krakowie?
Pałac Biskupów.

29. Podaj dwa tytuły ostatnich dzieł napisanych przez Papieża:
„Tryptyk rzymski” „Pamięć i tożsamość”

30. Podaj datę zamachu na życie Jana Pawła II: 13 maja 1981

31. Napisz nazwisko zamachowca: Ali Agca

32. Czy FERULA to papieski symbol? Tak.

33. o oznacza zwrot TOTUS TUUS?: Cały Twój.

34. Co oznacza symbol M w herbie papieża? Maryja.

35. Podaj dokładna datę śmierci Jana Pawła II: 2 kwietnia 2005

Liczba punktów:……………..
Kategoria: klasy III – IV - DOGRYWKA
K L U C Z
Konkurs wiedzy o Janie Pawle II JAN PAWEŁ II – PATRON NAJGODNIEJSZY
Imię i nazwisko:…………………………………..

Klasa:...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !