Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Zajęcia rekreacyjno- sportowe

Data dodania: 2004-03-16 15:00:00
Stymulowanie i umożliwianie uczniom podejmowania aktywności ruchowej jest jednym z zadań szkoły w zakresie wychowania fizycznego. Aktywność fizyczna powinna stać się stałym elementem stylu życia sprzyjającym podtrzymywaniu i pomnażaniu zdrowia. Kształtowanie afirmatywnej postawy uczniów wobec własnego zdrowia i aktywności ruchowej nie jest, wbrew pozorom, zadaniem łatwym. ZAJĘCIA REKREACYJNO- SPORTOWE JAKO SPOSÓB NA POBUDZANIE UCZNIÓW DO AKTYWNOSCI RUCHOWEJ

Stymulowanie i umożliwianie uczniom podejmowania aktywności ruchowej jest jednym z zadań szkoły w zakresie wychowania fizycznego. Aktywność fizyczna powinna stać się stałym elementem stylu życia sprzyjającym podtrzymywaniu i pomnażaniu zdrowia. Kształtowanie afirmatywnej postawy uczniów wobec własnego zdrowia i aktywności ruchowej nie jest, wbrew pozorom, zadaniem łatwym. Dlatego należy szukać takich sposobów kreowania aktywności fizycznej wśród dzieci, które opierają się na ich naturalnej potrzebie ruchu i dostarczą satysfakcji utrwalając aktywne postawy. Taką rolę mogą pełnić,
z powodzeniem, zajęcia rekreacyjno – sportowe.
Zajęcia rekreacyjno- sportowe są formą zajęć ruchowych bardzo lubianą przez uczniów. Zawierają jednocześnie najważniejsze elementy sportu, rekreacji i rozrywki.
Dają:
- radość,
- ruch,
- możliwość samooceny i samokontroli,
- okazję do sportowej rywalizacji.
Dobrze przygotowane zajęcia rekreacyjno- sportowe dają możliwość wzięcia w nich udziału uczniom o różnym poziomie sprawności i różnych predyspozycjach psychofizycznych
i różnych zainteresowaniach. Mają wiec element bardzo ważny dla promocji zdrowia poprzez ruch – zapewniają masowość. Dobrze jest gdy zestaw ćwiczeń ( zadań) uwzględnia zróżnicowane zadania oraz różny poziom trudności, a uczeń ma możliwość podejmowania kilku prób przy ich wykonywaniu, stwarza to pozytywną motywację do poprawiania swoich wyników.
Istotne jest, aby eliminować zadania wykonywane na czas lub na punkty - upraszcza to przeprowadzanie zajęć od strony organizacyjnej oraz pozwala na „ bezstresowe” , swobodne kontrolowanie wykonywanych zadań.
Zajęcia rekreacyjno- sportowe mają też aspekt wychowawczy – pozwalają zaangażować uczniów do ich przygotowania oraz przeprowadzenia ( przygotowywanie stanowisk, pomoc przy ich obsłudze, opracowanie regulaminu, ) przez co uczą odpowiedzialności za tworzenie warunków bezpiecznej zabawy.
Ważnym walorem zajęć rekreacyjno- sportowych jest to, że inspirują nie tylko nauczyciela ale wykorzystują też pomysłowość uczniów, dając im poczucie współtworzenia tych zajęć.
Pomysły mogą w dużej mierze być inspirowane warunkami terenowymi w otoczeniu szkoły. Zajęcia rekreacyjno- sportowe mogą być organizowane zarówno podczas zajęć wychowania fizycznego, przyjmując formę zajęć skorelowanych z aktualnie doskonalonymi umiejętnościami, jak również w ramach zajęć pozalekcyjnych.
W mojej Szkole składają się one często na program organizowanych imprez szkolnych i środowiskowych takich jak: Festyn Rodzinny „ Mama, Tata i Ja” i „ EKO- piknik” oraz Dzień Dziecka.
Przedstawiam poniżej przykładowy scenariusz festynu sprawnościowego organizowanego
w formie zajęć rekreacyjno- sportowych:Festyn...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !