Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Węglowodory i ich pochodne.

Data dodania: 2005-06-16 12:00:00
Przedstawiam Państwu konspekt lekcji chemii przeprowadzony w klasie III gimnzajum dotyczący tematu węglowodorów.Konspekt do lekcji chemii dla klasy III.


Dział: Węglowodory i pochodne węglowodorów.

Temat: Węglowodory i ich pochodne- ćwiczenia w pisaniu wzorów i równań reakcji.

Prowadząca: mgr Ewa Zaporowska

Cele operacyjne:
a) poznawcze:
- uczeń posługuje się pojęciami: węglowodory, alkany, alkeny, alkiny,
alkohole jedno- i wielohydroksylowe, kwasy karboksylowe, estry
- wie co to jest szereg homologiczny
- wyjaśnia różnicę pomiędzy węglowodorami nasyconymi i nienasyconmi
- wie na czym polega spalanie: całkowite, niecałkowite, półspalanie.

b) psychomotoryczne:
- określa nazwę związku chemicznego na podstawie wzoru sumarycznego
- kwalifikuje węglowodory do danego szeregu homologicznego
- zapisuje wzory sumaryczne i kreskowe związku na podstawie liczby atomów węgla w cząsteczce
- zapisuje wzory związków na podstawie nazwy
- zapisuje równania reakcji spalania całkowitego, niecałkowitego i półspalania
- na podstawie równania reakcji określa jakie spalanie zachodzi
- zapisuje równania reakcji uwodornienia alkenów, alkinów, odbarwiania wody bromowej przez te związki
- zapisuje równania reakcji kwasów organicznych z metalami, tlenkami metali, zasadami

Metody: praktyczna- ćwiczenia uczniowskie.

Materiały dydaktyczne: karty pracy z tematami zadań do wykonania.

Przebieg lekcji:
Faza wstępna; przypomnienie podstawowych pojęć, z których uczniowie będą korzystać w czasie pracy, wzorów ogólnych węglowodorów i ich pochodnych
podanie tematu lekcji.
Faza główna: uczniowie otrzymują karty z tematami zadań do wykonania.
Na rozwiązanie każdego zadania uczniowie mają określony
czas, następnie następuje sprawdzanie poprawności rozwiązania
i przyznanie punktów. Po rozwiązaniu ostatniego zadania

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !