Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Analiza wybranych wskaźników zanieczyszczenia wody.

Data dodania: 2006-12-31 10:46:44
Przedstawiam konspekt lekcji chemii przeznaczony dla uczniów szkoły średniej. Podjęte zagadnienie jest konsekwencją przeprowadzonej wcześniej wycieczki, na której pobrano próbki wody z miejscowej rzeczki i stawu. Podstawowym założeniem lekcji jest pokazanie młodzieży jak ciekawa może być chemia w praktyce.
Konspekt
lekcji chemii, kl. II Technikum Zawodowe

Temat : Analiza wybranych wskaźników zanieczyszczenia wody. Badanie odczynu roztworów wodnych – skala pH.

Cel ogólny :

- Zaplanowanie i wykonanie doświadczeń obrazujących rodzaje zanieczyszczeń,

- Nabycie umiejętności interpretacji otrzymanych wyników,

- Rozwiązywanie problemów związanych z zanieczyszczeniem wód,

- Utrwalenie wiedzy dotyczącej skali pH,

- Zapoznanie się z mechanizmem powstawania „kwaśnych deszczy”,


Cele szczegółowe :
Wiadomości
Uczeń:

Kat. A

- zdefiniuje pH,

- określi odczyn roztworu na podstawie wartości pH,

- wymieni sposoby oznaczania pH,

- wymieni podstawowe rodzaje zanieczyszczeń wód,

- wymieni odczynniki, które wykorzystujemy do oznaczania czystości wód,

Kat. B

- objaśni zasadność znaczenia pH wody,

- zinterpretuje informacje o wymaganiach roślin i zwierząt wodnych,

- zinterpretuje wyniki przeprowadzonych doświadczeń,

- objaśni przyczynę powstawania zanieczyszczeń wód,

- objaśni przyczynę powstawania „kwaśnych deszczy”.

Umiejętności
Uczeń :

Kat. C

- wykryje obecność związków żelaza, fenolu i związków organicznych w badanej wodzie,

- oznaczy pH za pomocą papierka uniwersalnego i wskaźników chemicznych,

- określi stan wód ze względu na zapach wody,

kat. D

- uzasadni przydatność znajomości skali pH,

- zaproponuje sposób zapobiegania i usuwania zanieczyszczeń wód,

- uzasadni konieczność badania stanu wód z uwzględnieniem doboru odpowiednich metod pomiarowych,

- zaproponuje sposoby postępowania ograniczające występowanie „kwaśnych deszczy”.

Postawy
Uczeń :

Kat. A

- wykaże zainteresowanie omawianym tematem, bierze udział w lekcji

Kat. B

- chętnie dzieli się posiadanymi wiadomościami, zgłasza propozycje obliczeń i rozwiązań

Kat. C

- uświadomi innym konieczność określania stanu wód za pomocą odczynników chemicznych i skali pH,

- zwróci uwagę na rolę „kwaśnych deszczy” dla środowiska

Kat. D

- bada pH wód,

- poprawnie dobiera odczynniki i za ich pomocą bada stan wody.


Metody i formy realizacji
- doświadczenie, dyskusja, wykład, praca w grupie.


Materiały i środki dydaktyczne
- próbki wody pobrane w czasie wycieczki (woda ze stawu i rzeki), instrukcje do pracy w grupach, papierki uniwersalne, odczynniki chemiczne, palnik, termometr.Faza lekcji
Czas trwania
Metoda wiodąca
Środki dydaktyczne
I Przygotowawcza ( wprowadzająca) 10 min


1. Czynności organizacyjne
a. sprawdzenie obecności,
b. podział uczniów na 5 grup,
c. zlecenie grupom wykonania odpowiednich doświadczeń (wcześniej przygotowano 5 stanowisk z odczynnikami, szkłem, próbkami wody i instrukcjami postępowania).


2. Powtórzenie materiału

a. co dzieje się z cząsteczkami kwasów , zasad i soli we wodzie ?

b. skala pH


dyskusja

Faza II realizacyjna

1. Wykonanie doświadczeń.

10 min.

praca w grupie, doświadczenia, wykorzystanie odczynników, szkła laboratoryjnego, instrukcji do doświadczeń

2. Prezentacja wyników doświadczenia wraz z naniesieniem wyników na tablicę.
5 min.
pokaz, wykład

3. Ustalenie wniosków wynikających z poszczególnych doświadczeń.
5 min.

praca w grupie

4. Ocena stanu zbadanych wód – podsumowanie.
5 min.

dyskusja
5. Dyskusja dotycząca przyczyn powstawania zanieczyszczeń.
5 min

dyskusja, wykład

Faza III - podsumowująca


3. Ewaluacja zajęć.


5 min.


dyskusja
Literatura:
„Metody aktywnej edukacji ekologicznej w Wielkopolsce – materiały sesji szkoleniowej”, praca zbiorowa, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2003
„Ochrona środowiska, księga eko-testów do pracy w szkole i w domu’, M. Hefner, Polski Klub Ekologiczny, Kraków 1993
„Poznaj, zbadaj. Chroń środowisko, w którym żyjesz” M. Stankiewicz, WSiP Warszawa 1997
„Chemia a ochrona środowiska” N. Skinder, WSiP Warszawa 1998
„Tajemnice powietrza i wody. Chroń swoje środowisko” P. Łopata, K. Salamon, WSiP Warszawa 1998


Załącznik
Doświadczenie 1. Badanie zapachu wody.
Przebieg doświadczenia.
Przygotowujemy próbki z:
  1. wodą destylowaną,
  2. wodą pobraną z badanych źródeł (b1- woda z rzeki, b2 – woda ze stawu)
Do probówek wlewamy wodę i ogrzewamy ją do temp. 20 oC. Następnie wąchamy przy wlocie, określając rodzaj zapachu i jego intensywność.

Rozróżnia się trzy rodzaje zapachu wody:
R – roślinny: siana, torfu, mchu, traw, kwiatów,
G – gliny: pleśni, H2S, fekaliów, stęchlizny,
S – specyficzny: chloru, fenolu, nafty, acetonu, smoły.

Skalę intensywności zapachu określa się podając temperaturę, w jakiej prowadzono badania (z = 20 oC lub g = 60 oC) w sposób następujący:


Intensywność zapachu
Wyczuwalność zapachu
0
Brak zapachu
1
Bardzo słaby zapach
2
Słaby zapach
3
Wyraźny zapach
4
Silny zapach

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !