Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Rozszerzalność temperaturowa ciał stałych, cieczy i gazów.

Data dodania: 2005-04-27 11:00:00
Scenariusz lekcji z fizyki.Temat:Rozszerzalność temperaturowa ciał stałych, cieczy i gazów.


Cele operacyjne:
Uczeń wie:
-na czym polega zjawisko rozszerzalności objętościowej ciał stałych cieczy i gazów,
-na czym polega rozszerzalność liniowa ciał stałych,
-na czym polega zjawisko anaomalnej rozszerzalności wody.
Uczeń rozumie:
-jakie są negatywne skutki rozszerzalności temperaturowej ciał stałych, cieczy i gazów,
-jakie są praktyczne zastosowanie zjawiska rozszerzalności ciał stałych, cieczy i gazów w życiu codziennym,
-w jakim stanie ciała wykazują największą, a w jakim najmniejszą rozszerzalność temperaturową.
Uczeń potrafi:
-zaprojektować i przeprowadzić doświadczenie pokazujące zjawisko rozszerzalności temperaturowej ciał stałych, cieczy i gazów,
-dostrzec związek pomiędzy rozszerzalnością temperaturową a rodzajem substancji,
-zapobiegać negatywnym skutkom rozszerzalności temperaturowej ciał stałych, cieczy i gazów,
-współpracować i komunikować się w grupie.

Metody:
-pogadanka,
-doświadczenia fizyczne,
-prezentacja,
-burza mózgów
-obserwacja.

Forma pracy:
-praca w grupach,
-praca z całą klasą.

Środki dydaktyczne:
-pierścień Graversandra, naczynia szklane, ciecze (woda, nafta, denaturat, sok), probówki zatkane korkiem z rurką, palniki, słupki Holtza, drut miedziany, bateria termometry, balon, kolby, moneta, deseczka, czajnik, szczypce, rysunki, szary papier, mazaki, podręcznik.

PRZEBIEG LEKCJI:

Część wstępna:
1.Czynności organizacyjne.
2.Przypomnienie wiadomości dotyczących występowania ciał w trzech stanach skupienia.
3.Podanie tematu i celów lekcji
Część realizacyjna
4.Podział klasy na grupy.
5.Krótkie przypomnienie zasad pracy w grupach:
-pracują wszyscy,
-jedna osoba mówi – inni słuchają,
-każdy ma prawo do własnego zdania,
-wszyscy są odpowiedzialni za wynik pracy grupy.
6.Praca uczniów w grupach według kart pracy.
7.Prezentowanie przez grupy wyników swojej pracy.
8.Analiza stopnia rozszerzalności temperaturowej w zależności od substancji.
9.Zapoznanie uczniów ze zjawiskiem anomalnej rozszerzalności wody.
10.Praca w grupach :
-Wyszukiwanie w przyrodzie pozytywnych skutków ...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !