Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

II zasada dynamiki Newtona

Data dodania: 2006-01-08 14:00:00
Zapraszam do skorzystania ze scenariusza zajęć, pozwalającego sprawnie i ciekawie przeprowadzić lekcję na temat II zasady dynamiki zarówno w szkole ponadgimnazjalnej jak i gimnazjalnej, z wykorzystaniem zestawów do doświadczeń z mechaniki.

Opracowanie: mgr Beata Kućmińska-Trepka
Scenariusz lekcji fizyki do I klasy szkoły ponadgimnazjalnej.
Temat lekcji: "II zasada dynamiki Newtona"

CEL OGÓLNY: Sformułowanie przez uczniów II zasady dynamiki na podstawie przeprowadzonego przez siebie doświadczenia.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Poziom wiadomości:
 1. Zapamiętanie wiadomości:
  • uczeń zna treść II zasady dynamiki;
  • uczeń umie zapisać wzór na przyspieszenie, wynikający z drugiej zasady dynamiki;
  • uczeń zna jednostkę siły;
  • uczeń zna definicję 1 niutona.
 2. Rozumienie wiadomości:
  • uczeń rozumie, że ciało porusza się ruchem jednostajnie zmiennym tylko wtedy, gdy działa na nie stała niezrównoważona siła wypadkowa;
  • uczeń rozumie, że przyspieszenie ciała zależy wprost proporcjonalnie od wartości siły wypadkowej;
  • uczeń rozumie, że przyspieszenie ciała zależy odwrotnie proporcjonalnie od masy ciała.
  Poziom umiejętności:
 3. Stosowanie wiadomości w typowych sytuacjach:
  • uczeń potrafi podać przykłady sytuacji w których ciało porusza się ruchem jednostajnie zmiennym i określić, jakie siły działają na to ciało;
  • uczeń potrafi obliczać siłę wypadkowa działająca na ciało i określać jej kierunek oraz zwrot;
  • uczeń potrafi zastosować wzór na przyspieszenie z II zasady dynamiki do obliczeń wielkości w nim występujących;
  • uczeń potrafi zastosować swoje wiadomości do rozwiązywania prostych, typowych zadań;
  • uczeń potrafi wyprowadzać w zadaniach jednostki.
 4. Stosowanie wiadomości w sytuacjach nietypowych:
  • uczeń potrafi zaproponować doświadczenie mające sprawdzić słuszność II zasady dynamiki;
  • uczeń potrafi przygotować zestaw doświadczalny;
  • uczeń potrafi wykonać poprawnie doświadczenie i dokonać odpowiednich pomiarów i zapisać je w tabeli;
  • uczeń potrafi zinterpretować wyniki doświadczenia;
  • uczeń potrafi przy pomocy właściwej terminologii sformułować ostateczne wnioski wynikające z doświadczenia.
CEL WYCHOWAWCZY:
 • kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie przy wykonywaniu doświadczeń i...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !