Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Synteza wiadomości o epoce romantyzmu.

Data dodania: 2007-08-18 10:19:34
Lekcja przeprowadzona metodą gry dydaktycznej pozwala zaangażować do pracy i zweryfikować stan wiedzy każdego ucznia. Sprawdza się nawet w grupach mniej ambitnych, gdyż zachęta w postaci pozytywnej oceny dodatkowo motywuje młodzież do działania. Poza tym jest metodą uniwersalną — stwarza możliwość modyfikacji, tworzenia wielu wariantów zależnie od podejmowanej na lekcjach tematyki.Temat: Synteza wiadomości o epoce romantyzmu.Cele operacyjne:

  Uczeń syntetyzuje podstawowe wiadomości o epoce romantyzmu:
   - zna podłoże ideologiczne epoki,
   - rozpoznaje istotne fragmenty dzieł literackich,
   -przytacza zasadnicze fakty z biografii twórców romantycznych,
   - zna gatunki literackie ukształtowane w romantyzmie,
   - swobodnie wypowiada się na temat zawartości treściowej poszczególnych dzieł.  Metody: gra dydaktyczna

  Typ lekcji: powtórzeniowa, ćwiczeniowa

  Formy pracy: grupowa

  Środki dydaktyczne: plansza do gry (ok. 50 pól) przygotowana na dużym arkuszu brystolu, kostka do gry, pionki, karty z pytaniami, cytatami, łamigłówkami  Przebieg lekcji:   1. Sprawdzenie listy obecności. Podanie tematu.

   2. Wprowadzenie: omówienie zasad pracy na lekcji.
   Synteza wiadomości o epoce romantyzmu.

    • Uczniowie dzielą się na cztery grupy.
    • Instrukcja: Grę rozpoczyna drużyna, która jako pierwsza odpowie na pytanie zadane przez nauczyciela. Po planszy poruszamy się pionkami, po uprzednim rzucie kostką i prawidłowej odpowiedzi na pytanie. W przypadku błędnej odpowiedzi nie wykonujemy żadnego ruchu pionkiem.
    • Pytania odnoszą się do epoki romantyzmu. Przyjmują formę łamigłówek, pytań testowych, pytań otwartych. Dotyczą faktów z biografii twórców romantycznych, treści poszczególnych dzieł, gatunków literackich charakterystycznych dla tej epoki, itp.
    • Na planszy znajdują się pola oznaczone znakiem zapytania „?”. Dla tych pól przygotowane są karty z fragmentami dzieł twórców romantycznych. Należy wskazać autora oraz tytuł utworu.
    • Gra kończy się w momencie, gdy jedna z drużyn przekroczy metę. Zwycięzcy nagrodzeni zostają oceną pozytywną. (w przypadku ograniczenia czasowego istnieje możliwość akceptacji zwycięstwa drużyny znajdującej się najbliżej mety).

   3. Ocena pracy uczniów na lekcji.  ZAŁĄCZNIKI:


  Załącznik nr 1


  PRZYKŁADOWE PYTANIA:


  1. Podaj tytuły trzech ballad Adama Mickiewicza.
  2. Na czym polega idea mesjanizmu? W którym utworze romantycznym ją dostrzegamy?
  3. Wymień kolejno etapy wędrówki Kordiana w II akcie dramatu.
  4. Podaj co najmniej trzy gatunki literackie polskiego romantyzmu wraz z przykładami.
  5. Jak kończy się I akt Kordiana?
  6. Jak kończy się III akt Kordiana?
  7. Na czym polegał obrzęd „dziadów”?
  8. Opisz warunki życia więźniów przedstawione w scenie więziennej III części Dziadów?
  9. Przedstaw widzenie księdza Piotra.
  10. Obyczajowość w Panu Tadeuszu – przykłady.
  11. Przedstaw drzewo genealogiczne rodu Horeszków.
  12. Przedstaw drzewo genealogiczne rodu Sopliców.
  13. W „Przygotowaniu” Kordiana zawarte są przyczyny upadku powstania listopadowego – wymień co najmniej trzy z nich.
  14. Co oznacza termin „poezja tyrtejska”?
  15. Wyjaśnij hasło: „Polska Winkelriedem narodów”.
  16. Od którego roku datuje się w Polsce epokę romantyzmu? Z czym związana jest ta data?
  17. Przedstaw krótko treść i problematykę ballady Mickiewicza Rybka.
  18. Jakie trzy kategorie duchów pojawiają się w II części Dziadów?
  19. Co oznacza termin „martyrologia”? W którym romantycznym utworze znajdujemy obrazy martyrologii i do kogo się odnoszą?
  20. W Grobie Agamemnona Juliusza Słowackiego słyszymy o dwóch miejscowościach: Termopilach i Cheronei. Jakie fakty historyczne wiążą się z tymi miejscami? Jaka jest ich symboliczna wymowa?
  21. Ksiądz Robak to bohater:
  a) Nie-Boskiej Komedii
  b) Pana Tadeusza
  c) Dziadów cz. III
  22. Bohatera romantycznego cechuje:
  a) tajemniczość i samotność działania, konspiracyjność, bunt, uczuciowość
  b) głęboki patriotyzm, odpowiedzialność za losy ojczyzny, poświecenie,
  c) obie odpowiedzi są trafne.  Załacznik nr 2


  Połącz w pary nazwiska twórców i tytuły utworów.


  A. Mickiewicz
  Z. Krasiński
  J. Słowacki
  C.K. Norwid
  J.W. Goethe


  Cierpienia Młodego Wertera
  Ad leones
  Coś ty Atenom zrobił Sokratesie
  Rybka
  Żegluga
  Dziady
  Balladyna
  Grób Agamemnona
  Konrad Wallenrod
  Nie-Boska Komedia
  Świtezianka
  Lilije
  Moja piosnka
  Załącznik nr 3  Z diagramu wykreśl tytuły 12 z 18 utworów, tworzących cykl „Sonetów krymskich” Adama Mickiewicza.


  Rozwiązaniem łamigłówki jest fragment utworu romantycznego. Podaj jego tytuł oraz autora.


  B A K C Z Y S A R A J B E Z S E
  U E R C C B E Z D U C H A T I O
  R S Z K I I E L H E T Ó W K L U
  Z D Y M Ł O S A D O Ś C S I A U
  A D O D A J D Z M I S Ń K R J M
  Z Y D Ł A R N I A E A C H N U E
  A D M A Y R T W Y M M W Z L D R
  E C Ę T Ś W I A R T O E M W A A
  R A A G U L G E Ż J S R K Ą H H
  D Z Z I E D K Z I N Ę U S Ł U Y
  C D Y K Ę A D Y Z A P A Ł K T Ł
  W O R M Y Z R G L E I P Z Y A I
  C U D P Y N O W O Ś C I P O T G
  R Z E Ą S A B A J D A R Y K W O
  I T S I E N I K I K A R Ó G A M
  S T EM J E I K C O T O P B Ó R G

  _ _ _ _ _ _ _, _ _ _ _ _ _ _ _, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
  _ _ _ _;
  _ _ _ _ _ _ _ _! _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _!
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _:
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /…/


  autor…………………………………….tytuł…………………………………  Załącznik nr 4


  CYTATY
  (każdy fragment powinien znajdować się na osobnym kartoniku)

  _____________________________________________________________________


  Wskaż autora oraz tytuł utworu, z którego pochodzi poniższy fragment:

  Zabił się - młody... Zrazu jakaś trwoga
  Kładła mi w usta potępienie czynu,
  Była to dla mnie posępna przestroga,
  Abym wnet gasił myśli zapalone;
  Dziś gardzę głupią ostrożnością gminu,
  Gardzę przestrogą, zapalam się, płonę,
  Jak kwiat liściami w niebo otwartemi
  Chwytam powietrze, pożeram wrażenia.  ______________________________________________________________________


  Wskaż autora oraz tytuł utworu, z którego pochodzi poniższy fragment:
  Jam jest posąg człowieka, na posągu świata.

  ___________________________________________________________________


  Wskaż autora oraz tytuł utworu, z którego pochodzi poniższy fragment:  W darze niosę ci, Ojcze, relikwiją świętą,
  Garść ziemi, kędy dziesięć tysięcy wyrżnięto
  Dziatek, starców i niewiast... Ani te ofiary
  Opatrzono przed śmiercią chlebem eucharisti;
  Złóż ją tam, kędy chowasz drogie carów dary,
  W zamian daj mi łzę, jedną łzę...  ____________________________________________________________________

  Wskaż autora oraz tytuł utworu, z którego pochodzi poniższy fragment:
  „Ostatni tedy raz, ostatni raz otwieram oczy! Ach, nie ujrzą one
  już słońca, zakrył je mętny, chmurny dzień. Więc smuć się, naturo
  — twój syn, twój przyjaciel, twój kochanek zbliża się do grobu.
  Lotto, uczucie to nieporównane z niczym, a jednak najbliższe
  majaczącemu snowi, rzec sobie: to ostatni ranek.
  ______________________________________________________________________


  Wskaż autora oraz tytuł utworu, z którego pochodzi poniższy fragment:  Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu,
  Wóz nurza się w zieloność i jak łódka brodzi,
  Śród fali łąk szumiących, śród kwiatów powodzi,
  Omijam koralowe ostrowy burzanu.  ______________________________________________________________________


  Wskaż autora oraz tytuł utworu, z którego pochodzi poniższy fragment:


  Najwyższy na niebiosach! – Ciebie tu szukałem,
  Ja najwyższy z czujących na ziemskim padole.
  Ni spotkałem Cię dotąd - żeś Ty jest, zgaduję;
  Niech Cię spotkam i niechaj Twą wyższość uczuję –
  Ja chcę władzy, daj mi ją, lub wskaż do niej drogę!  ______________________________________________________________________


  Wskaż autora oraz tytuł utworu, z którego pochodzi poniższy fragment:

  Guślarz:
  Zamknijcie drzwi od kaplicy
  I stańcie...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !