Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Media w Polsce - scenariusz lekcji bibliotecznej dla szkoły ponadgimnazjalnej

Data dodania: 2007-10-13 09:52:21
Przedstawiam konspekt lekcji dotyczącej mediów. To dobre źródło, które można wykorzystać podczas lekcji bibliotecznej w technikum czy liceum.Scenariusz lekcji dla szkoły ponadgimnazjalnej

1. Temat: Media w Polsce
2. Czas trwania: 45 min.
3. Cele lekcji

Na poziomie wiadomości:

• uczeń wie, czym są mass media,
• uczeń zna podział mass mediów,
• uczeń zna krótka historię mediów,
• uczeń zna zagrożenia płynące ze świata mediów i wie, jak im przeciwdziałać;


Na poziomie umiejętności:

• uczeń potrafi scharakteryzować rodzaje mass mediów, czyli orientuje się w takich pojęciach, jak: media: tradycyjne, interaktywne, gorące, zimne, wolnego kroku oraz szybkiego kroku.
• uczeń potrafi scharakteryzować funkcje mass mediów (informacyjna, opiniotwórcza, kontrolna, rekreacyjna, edukacyjna, kulturoznawcza; media jako czwarta władza).

3. Metoda i forma pracy

- wykład połączony z dyskusją.

4. Środki dydaktyczne

- zależnie od warunków lokalowych i sprzętowych: prezentacja multimedialna lub
wydrukowane z niej slajdy (definicja mediów; wykaz funkcji i rodzajów mediów itp.).


5. Przebieg lekcji

a) Nauczyciel wita uczniów, sprawdza obecność, zapisuje temat lekcji, informuje o celu lekcji.

b) Następnie omawia czym są (środkami masowego przekazu; telewizja, radio, Internet, płyty, książki, prasa itd.) i czym się charakteryzują mass media.

c) Nauczyciel informuje o rodzajach mediów. Prowadzący zajęcia omawia media: tradycyjne, czyli takie, w których komunikacja odbywa się tylko w jednym kierunku (telewizja, radio), interaktywne, czyli takie, w których komunikacja odbywa się w obie strony (Internet), gorące, czyli takie, gdzie wiadomości są jednoznaczne, a odbiorcom pozostaje własna interpretacja, zimne, czyli takie, gdzie odbiorcom jest pozostawiona tylko niewielka swoboda interpretacji, wolnego kroku, czyli takie, gdzie informacje są przedstawiane lub pozyskiwanie w długim czasie (książka,...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !