Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Pan Tadeusz - pejzaże pamięci.

Data dodania: 2007-12-10 10:06:43
Lekcja pozwala w praktyczny sposób wykorzystać wiedzę na temat stylistycznej warstwy dzieła literackiego. Wybrane fragmenty epopei doskonale nadają się do analizy tego typu. Przygotowane pytania sprawiają, że uczniowie od początku kierują swą uwagę ku konkretom i aktywnie uczestniczą w zajęciach.

Cele:
Uczeń:
  • analizuje opisy przyrody,
  • dostrzega topos arkadyjski,
  • dostrzega walory artystyczne utworu (animizacje, antropomorfizacje, idealizację).


Środki dydaktyczne: dostępne wydania „Pana Tadeusza”;
Metody: dyskusja, praca w grupach.

PRZEBIEG LEKCJI:

1. Powitanie z klasą. Sprawdzenie listy obecności.
2. Zapisanie tematu na tablicy. Wprowadzenie do tematu:

  • przypomnienie powodów, dla których Mickiewicz zdecydował się napisać „Pana Tadeusza”
  • powtórzenie podstawowych terminów związanych ze stylistyczną stroną dzieła.


3. Podział uczniów na grupy. Każda grupa otrzymuje do analizy fragment tekstu zawierający opis przyrody i karteczkę z poleceniami.

Załącznik

Grupa I - Księga X – wers 1-96 BURZA
Polecenia:
  1) Opis jakiego zjawiska przyrodniczego zawiera powyższy fragment?
  2) Jaka atmosfera tutaj panuje? Za pomocą jakich środków tworzony jest klimat fragmentu utworu? (Zwróć uwagę na zastosowaną kolorystykę – jakie barwy dominują? Jaka jest funkcja czasowników w podanym fragmencie utworu – wpływają na dynamikę czy statykę obrazu?)
  3) Do jakiego wydarzenia znajdujemy analogię we wspomnianym opisie przyrody? Dla jakiej sytuacji stanowi tło?
  4) Jakich środków stylistycznych użyto do budowy obrazu?


Grupa II – Księga II – wers 403-430 SAD
Polecenia:
  1) Opis jakiego miejsca znajdujemy w powyższym fragmencie?
  2) Jaki nastrój tutaj dominuje? Jakich uczuć doznajesz czytając wskazany fragment?
  3) Jakie elementy eksponuje pisarz, jakimi środkami stylistycznymi posługuje się w opisie? (Jaka jest funkcja czasowników w podanym fragmencie utworu – wpływają na dynamikę czy statykę obrazu?)


Grupa III – Księga I – wers 186-198; Księga XII – wers 843-855 ZACHÓD SŁOŃCA
Polecenia:
  1) Jakiego zjawiska przyrodniczego dotyczą powyższe fragmenty?
  2) Jakimi elementami opisu różnią się wskazane fragmenty? Wskaż różnice w sposobie obrazowania.
  3) W jakim klimacie utrzymane są oba opisy? Określ ich nastrój.
  4) Wskaż tropy stylistyczne w utworze – jaka jest ich rola?


Grupa IV – Księga II – wers 27-34; Księga XI – wers 153-181; Księga IX – wers 76-85 WSCHÓDSŁOŃCA
Polecenia:
  1) Jakiego zjawiska przyrodniczego dotyczą powyższe fragmenty?
  2) Czym różnią się wskazane fragmenty? Wskaż różnice w sposobie obrazowania.
  3) W jakim klimacie utrzymane są oba opisy? Określ...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !