Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Budowa i funkcje układu krążenia

Data dodania: 2006-05-18 09:50:00
Metoda portfolio (teczka z dokumentami) polega na gromadzeniu przez ucznia, bądź grupę uczniów materiałów w teczce, dokumentujących ich pracę nad określonym tematem. Zgromadzone materiały są zbiorem różnych źródeł informacji, do których uczniowie dotarli w czasie realizacji zadania. Uczeń poszukując samodzielnie wiadomości na wybrany temat, wyrabia w sobie umiejętność indywidualnej pracy, uczy się analizy i krytyki materiałów źródłowych, formułowania własnych poglądów na dany temat. W czasie pracy uczniów nad„portfolio”, nauczyciel ma możliwość obserwować ich postępy, rozwój i możliwości intelektualne.
Opracowała:  Aleksandra Kowal

Metoda portfolio (teczka z dokumentami) polega na gromadzeniu przez ucznia, bądź grupę uczniów materiałów w teczce, dokumentujących ich pracę nad określonym tematem. Zgromadzone materiały są zbiorem różnych źródeł informacji, do których uczniowie dotarli w czasie realizacji zadania. Uczeń poszukując samodzielnie wiadomości na wybrany temat, wyrabia w sobie umiejętność indywidualnej pracy, uczy się analizy i krytyki materiałów źródłowych, formułowania własnych poglądów na dany temat. W czasie pracy uczniów nad „portfolio”, nauczyciel ma możliwość obserwować ich postępy, rozwój i możliwości intelektualne.Temat lekcji:  Budowa i funkcje układu krążenia.

Dział programowy:   Budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka.


Cele operacyjne:

a)     wiadomości – uczeń zna: budowę i funkcję układu krwionośnego, płynów ustrojowych, choroby.

b)    umiejętności – uczeń potrafi: omówić budowę i pracę serca, wyjaśnić zasadę działania dużego i małego obiegu krwi, rozpoznać poszczególne elementy morfotyczne krwi, określić ich funkcję, wyjaśnić przyczyny chorób układu krążenia oraz wpływ nałogów i czynników środowiska na zdrowie człowieka.


c)     postawy
- umiejętność gromadzenia i porządkowania informacji,
- umiejętność współpracy w zespole i prezentacji wspólnych osiągnięć,
- organizowania pracy własnej.

Forma pracy:  grupowa z elementami pracy indywidualnej.

Metoda:  portfolio.

Środki dydaktyczne:  teczka z dokumentami.

Typ lekcji:  podsumowująca.


         Na cztery tygodnie przed realizacją tematu lekcji, klasa została podzielona na grupy pięcioosobowe, które zajmują się gromadzeniem materiałów do teczki wg ustalonych działów z załączonej literatury. Po przeprowadzeniu „burzy mózgów”  celem zainspirowania różnorodności gromadzonych materiałów ustalono, że będą gromadzone:

         - notatki z książek i podręczników,
         - rysunki,
         - kserokopie,
         - foliogramy,
         - wycinki z prasy,
         - wywiady z lekarzami,

         - ulotki,
         - kasety video,
         - płyty CD.


Spotkanie po trzech tygodniach ma na celu zaprezentowanie zebranych materiałów, segregację zbiorów, omówienie sposobu porządkowania
i zamieszczania w teczce, sposobu prezentacji, podziału ról uczniów.


PRZEBIEG  LEKCJI

1.     Faza wstępna:

- sprawdzenie obecności uczniów,
- podanie przez nauczyciela tematu lekcji,
- wyjaśnienie przez nauczyciela metody i jej celu.

2.     Faza realizacji:

Uczniowie omawiają poszczególne elementy portfolio, wykorzystując zgromadzone materiały wg działów:

a)     budowa układu krążenia,
b)    zasady działania poszczególnych elementów układu,
c)     funkcje,
d)    choroby i ich przyczyny,
e)     wpływ nałogów i czynników środowiska na funkcjonowanie układu,
f)      metody badania układu krążenia,
g)     higiena układu krążenia.

3.     Faza kontrolna:

Nauczyciel proponuje wykonanie notatki. Uczniowie formułują i zapisują jej poszczególne punkty.

4.     Praca domowa:

Utrwalenie wiadomości o układzie krążenia człowieka.


TABELA  OCENIANIACzęść merytoryczna

Za co oceniam kolegę

Punkty

Uczniowie...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !