Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Adaptacja roślin do środowiska wodnego

Data dodania: 2006-06-07 09:30:00
Oto przykład lekcji przeprowadzonej w terenie lublekcjipowtórzeniowej. Zajęcia na świeżym powietrzu są lepiej odbierane izapamiętywane przez uczniów. W trakcie zajęć w terenie nauczyciel poszerza obszar edukacyjny. Mottem takiej lekcji może byc cytat:"Powiedz mi a zapomnę, pokaz mi a będę pamiętał, zaangażuj mnie a będęrozumiał"
Konspekt lekcji biologii

Temat: Adaptacja roślin do środowiska wodnego

Treści lekcji:

Poziom wiadomości:

  1. Zapamiętywanie wiadomości
- nazywa strefy występujące w środowisku wodnym

- wymienia gatunki roślin charakterystyczne dla poszczególnych stref środowiska

wodnego

- podaje przykłady adaptacji roślin do środowiska wodnego

- wymienia formy przystosowanie do życia roślin w wodzie

- wymienia cechy budowy morfologicznej liści roślin pływających

- definiuje pojęcie heterofilii, czyli różnolistności


B. Zrozumienie wiadomości

- rozróżnia rośliny przybrzeżne, rośliny o pływających liściach, rośliny zanurzone oraz

wyjaśnia, w jaki sposób przystosowały się do środowiska wodnego

- wyjaśnia znaczenie budowy anatomicznej rośli wodnych

- wyjaśnia zanik systemu korzeniowego u roślin wolnopływających

- wyjaśnia znaczenie przestrzeni międzykomórkowych we wszystkich częściach roślin wodnych


Poziom umiejętności:

C. Stosowanie sytuacji w sytuacjach typowych

- porównuje wybrane gatunki roślin wodnych

- porównuje sposoby rozmnażania roślin wodnych

- określa współzależność między budowa i funkcja rośliny a środowiskiem wodnym

- wskazuje i interpretuje zależności między roślinami w środowisku wodnym


D. Stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych:

- dopasowuje wskazaną roślinę do właściwej strefy roślinności

- na podstawie opisu wskazuje odpowiednią roślinę wodną

- przewiduje negatywne skutki ingerencji człowieka w życie środowiska wodnego

- przewiduje jak zachowa się roślina po wyjęciu z wody (pędy w wodzie elastyczne, po wyjęciu zwisają bezwładnie)


W zakresie uzyskanych kompetencji:

- uczeń efektywnie współdziała w grupie

- prawidłowo komunikuje się

- wyszukuje i porządkuje informacje


Strategie:

- problemowa

- obserwacyjna

- asocjacyjna


Metody pracy:

- obserwacja roślin wodnych w naturalnym środowisku (wycieczka, film)

- praca z tekstem

- praca w grupach

- gra dydaktyczna

- karty pracy

- analiza plansz i kolorowych ilustracji

- obserwacja żywych roślin wodnych (pałka wodna, kłącza, trzciny)Środki dydaktyczne:
- karty pracy

- naturalne okazy roślin wodnych (pałka wodna)

- plansze z roślinami

- kolorowe ilustracje

- klucz do oznaczania roślin wodnych


Przebieg zajęć:


Faza wprowadzająca:

  1. Sprawdzenie listy obecności, zapisanie tematu.
Nawiązanie do tematu w oparciu o wycieczkę w ramach kółka ekologicznego oraz filmu o roślinach wodnych.

  1. Poinformowanie uczniów o celach lekcji, metodach pracy.
  2. Podział uczniów na trzy grupy:
I grupa – rośliny przybrzeżne

II grupa – rośliny o pływających liściach

III grupa – rośliny zanurzone

  1. Zapoznanie uczniów z kartami pracy i kluczem do oznaczania roślin wodnych.
  2. Podkreślenie faktu, że rośliny wodne grupują się we właściwych dla siebie strefach.

Faza realizacyjna:

  1. Realizacja poleceń według kart pracy. Uczniowie koncentrują się na adaptacji roślin do środowiska wodnego.
  2. Uczniowie reprezentujący grupę pierwszą przedstawiają wyniki obserwacji i wnioski, pozostali uczniowie uzupełniają odpowiedzi:
a) W trakcie omawiania roślin przybrzeżnych uczniowie zwracają uwagę na ich sztywne, długie i masywne liście (trzcina pospolita, pałka wodna).

b) Wyjaśniają rolę kłączy, prezentują zebrane kwiatostany.

c) Wyjaśniają znaczenie pustej łodygi trzciny oraz zjawisko wiatrosiewności.

  1. Grupa druga omawiając rośliny o pływających liściach zwraca uwagę na:
a) Liście odporne na falowanie wody, przystosowane do unoszenia się na powierzchni wody.

b) Maleńki korzenie rzęsy, które nie sięgają dna i są zanurzone w wodzie.

c) Grube rozgałęzione, rozrastające się w podłożu kłącze grzybieni.

d) Wewnętrzna strona liści...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !