Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Rozwiązywanie zadań tekstowych za pomocą równań - powtórzenie

Data dodania: 2006-01-09 12:00:00
Konspekt jest przeznaczony dla klasy VI SP lub I klasy gimnazjum jako lekcja powtórzeniowa. Przedstawiam tu różne metody rozwiązywania zadań tekstowych z zastosowaniem równań.

Grażyna Gaczkowska

Konspekt lekcji matematyki w klasie VI SP lub I gimnazjum.

Temat: Rozwiązywanie zadań tekstowych za pomocą równań – powtórzenie.

Cele ogólne:

 • Kształcenie umiejętności logicznego myślenia;
 • Doskonalenie umiejętności pracy w grupie.
Cele operacyjne:
  Uczeń:
 • zna metody rozwiązywania zadań za pomocą równań;
 • umie rozwiązywać równania I stopnia z jedną niewiadomą;
 • umie budować równania w oparciu o treść zadania;
 • umie analizować tekst i formułować precyzyjne wypowiedzi.
Metody pracy:
 • praca z tekstem,
 • metoda problemowa.Formy pracy:
  • praca z całą klasą,
  • praca indywidualna,
  • praca w grupach.
  Pomoce dydaktyczne:
 • tablica z planem rozwiązywania zadania tekstowego za pomocą równania
 • kartki z zadaniami.

  Przebieg lekcji:

  1. Przypomnienie zasad rozwiązywania równań I stopnia z jedną niewiadomą poprzez rozwiązanie na tablicy dowolnego równania. Podanie wyniku i sprawdzenie poprawności wykonania obliczeń.

  2. Przypomnienie planu rozwiązywania zadań za pomocą równania (plansza) i omówienie poszczególnych czynności:

  1. Analiza zadania.
    • Uważne przeczytanie tekstu.
    • Ustalenie niewiadomej i oznaczenie jej literą.
    • Analizę danych oraz związków między danymi a niewiadomą.
   1. Ułożenie równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą.
   2. Podanie dwóch wyrażeń przedstawiających tę samą wielkość, połączenie ich znakiem równości

   3. Rozwiązanie równania.
   4. Sprawdzenie, czy otrzymana liczba spełnia równanie i czy spełnia warunki podane w zadaniu.
   5. Sformułowanie odpowiedzi.

  3. Zastosowanie omówionych czynności- rozwiązanie przykładowego zadania tekstowego na tablicy.

  Treść zadania:

  Suma dwóch liczb jest równa 11. Różnica czterokrotności pierwszej liczby i trzykrotności drugiej jest równa 8. Co to za liczby?


  Analiza

  Sprawdzenie

  x - pierwsza liczba

  11-x - druga liczba

  4x -czterokrotność pierwszej liczby

  3(11-x) -trzykrotność drugiej liczby

  4x-3(11-x) - różnica

  9 – różnica

  Stąd równanie:

  4x-3(11-x)=9

  i jego rozwiązanie

  4x-33+3x=9

  7x=42

  x=6

  Odpowiedź: Pierwsza liczba wynosi 6, a druga 5.

  6

  5

  24

  15

  24-15=9

  9

  L=P

  1. Rozwiązywanie wybranych zadań w grupach. Zwrócenie uwagi uczniom, że czasem analiza i rozwiązanie zadania jest prostsze po przedstawieniu w innej formie, np. graficznej lub innej tabeli niż ta na planszy.
  2. Zadanie 1. Ojciec ma 29 lat, a syn 5. Za ile lat ojciec będzie trzy razy starszy od syna?

   ojciec

   syn

   TERAZ

   29

   5

   ZA x LAT

   29+x

   5+x

   Równanie:

   29+x=3(5+x)

   29+x=15+3x

  3. 2x=-14

   x=7 Spr. 29+7=3(5+7); 36=36; L=P

   Odpowiedź: Ojciec będzie trzy razy starszy od syna za 7 lat.

   Zadanie2. (dla gimnazjum) Ile litrów wody trzeba dolać do 5...

 • Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


  Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


  Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

  Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !