Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Rzutowanie prostokątne brył obrotowych, a rozwijanie wyobraźni przestrzennej.

Data dodania: 2006-05-24 11:10:00
Rozwijanie wyobraźni przestrzennej jest jednym z najtrudniejszych do zrealizowania celów nauczania.Słabo rozwinięta wyobraźnia przestrzenna jest powodem wielu błędów popełnianych przez uczniów podczas rzutowania.

Prowadząca: Beata Korusiewicz

Scenariusz zajęć

Przeznaczenie: szkoła podstawowa

Przedmiot : technika

Poziom nauczania: klasa VI

Czas trwania: 45 min

Temat: Rzutowanie prostokątne brył obrotowych,  a rozwijanie wyobraźni przestrzennej.

Cele lekcji:
Ogólny:
 • Poznanie zasad rzutowania prostokątnego brył obrotowych.
Szczegółowe:
Uczeń po zajęciach powinien
Zapamiętać: (znać)
 • Co to jest rzutowanie prostokątne brył obrotowych
 • Co to są bryły obrotowe i jak powstają
 • Znać zasady rzutowania prostokątnego
Rozumieć:
 • Zasady rzutowania prostokątnego na jednej, dwóch i trzech płaszczyznach prostokątnych przedmiotów z otoczenia uczniów
 • Etapy rzutowania prostokątnego brył obrotowych
Umieć:
 • Dokończyć i wykonać prosty rzut prostokątny bryły obrotowej
 • Rozróżnić rodzaje linii
 • Interpretować podstawowe zasady wymiarowania
 • Przyporządkować rzut do rysunku poglądowego
 • Posługiwać się pismem technicznym
Treści programowe:
 • Zasady rzutowania na trzy płaszczyzny
 • Powstanie rzutów na poszczególnych płaszczyznach
 • Rodzaje linii rysunkowych i ich zastosowanie
 • Rysowanie prostej bryły w rzutach prostokątnych
Metody:
 • Wykład informacyjny, pogadanka
 • Prezentacja połączona z wkładem
 • Metoda działań praktycznych wspomagana programem multimedialnym
Formy pracy:
 • Praca indywidualna
 • Ćwiczenia...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !