Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Dom-formy architektoniczne, konstrukcje

Data dodania: 2007-05-25 07:22:01
Scenariusz ten to propozycja rozwiązania metodycznego zajęć z techniki w klasie V. Tematem lekcji jest poznanie różnych form aschitektonicznych i konstrukcji domów współczesnych i dawnych budowli mieszkalnych. Na tych zajęciach uczniowie mają możność poznania i porównywania różnych konstrukcji budowlanych na przestrzeni wieków. Scenariusz z techniki

Klasa :V

Temat: Dom - formy architektoniczne, konstrukcje

Przedmiot zajęć: Tam, gdzie są ludzie, tam są domy. W dużych miastach jest wiele domów o bardzo zróżnicowanej konstrukcji architektonicznej. W mniejszych miejscowościach i na wsi dominują domy jedno- i wielorodzinne. W każdym domu zainstalowane są różne instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, gazowa i centralnego ogrzewania.

Intryga zajęć: Każdy z Was mieszka w jakimś domu. Czy to są domy, w których Chcielibyście mieszkać w przyszłości? Uczniowie wchodząc do klasy zajmują miejsca przy stolikach, na których leżą przygotowane wcześniej katalogi z różnymi domami. Uczniowie oglądają katalogi, a następnie wypowiadają się na temat swoich domów i domów, w których chcieliby mieszkać. Uzasadniają swój wybór.

Cel ogólny: Poznanie materiałów stosowanych współczesnym budownictwie. Kształtowanie się budownictwa na przestrzeni wieków. Poznanie programu graficznego służącego do przeglądania konstrukcji projektów domów „Home Design 3D”- obsługa programu.

Cele operacyjne:
Uczeń
 • potrafi rozpoznać i nazwać materiały budowlane
 • potrafi uruchomić program Home Design 3D -
 • potrafi narysować dom swoich marzeń
 • potrafią na pasku bocznym wybrać elementy ścian, okna, drzwi i konstrukcje dachu
 • potrafi nazwać elementy konstrukcyjne domu
Główne czynności uczniów:
 • włącza program
 • rozróżnia konstrukcje
 • zna formy architektoniczne domów
 • wyróżnia elementy budowy domu
Metody pracy:
 • informacyjne: wyjaśnienie, opis, pogadanka, pokaz
 • heurystyczne: problemowa
 • operatywne: ćwiczenia praktycznego działania
Formy pracy:
 • indywidualna
Środki dydaktyczne:
 • tablica poglądowa z materiałami budowlanymi,
 • plansze z budowlami mieszkalnymi na przestrzeni dziejów,
 • komputer,
 • program Windows,
 • program graficzny Home Design 3D
 • katalogi z projektami domów
Czas trwania zajęć: 2 x45 min.

Przebieg zajęć:
 1. Dyskusja na temat materiałów budowlanych poznanych w hurtowni.
  Nauczyciel dokonuje wprowadzenia do tematu poprzez przypomnienie, że ostatnio uczniowie byli uczestnikami wycieczki do hurtowni...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !