Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Ślimak winniczek - przedstawiciel ślimaków lądowych

Data dodania: 2004-02-11 14:00:00
Konspekt lekcji z przyrody.
TEMAT: ŚLIMAK WINNICZEK – PRZEDSTAWICIEL ŚLIMAKÓW LĄDOWYCH

Cele lekcji:
Wiadomości – uczeń:
 • nazywa części ciała ślimaka winniczka
 • wyjaśnia znaczenie muszli ślimaka winniczka oraz śluzu
 • podaje przykłady ślimaków lądowych i wodnych
Umiejętności:
 • opisuje wygląd ślimaka na przykładzie ślimaka winniczka
 • przeprowadza obserwacje i doświadczenia
 • opisuje sposób poruszania się ślimaka winniczka oraz jego reakcje na bodźce
 • rozpoznaje pospolite gatunki ślimaków lądowych i wodnych
 • omawia sposób rozmnażania się ślimaków
 • samodzielnie zdobywa wiedzę z różnych źródeł (atlas, klucze, żywe okazy)
Metody i formy pracy: praca z podręcznikiem i dostępnymi źródłami (atlas zwierząt), laboratoryjna – obserwacja żywych okazów ślimaków, burza mózgów, praca indywidualna i w grupach.
Środki dydaktyczne: podręcznik, atlas do oznaczania ślimaków, żywe okazy ślimaków (ślimak winniczek, pomrów błękitny, błotniarka stawowa, zatoczek rogowy ).

Przebieg lekcji:
 1. Faza wstępna:
  1. Czynności organizacyjne.
  2. Wyjaśnienie zasad pracy na lekcji oraz kryteriów oceniania ( należy podkreślenie, że lekcja będzie przebiegała z żywymi okazami ślimaków i należy zachować szczególną ostrożność z obchodzeniem się ze zwierzętami, gdyż można im zrobić niechcący krzywdę).
  3. Podanie celu lekcji.
  4. Zapisanie tematu lekcji.
 2. Faza realizacji:
  1. Burza mózgów – nauczyciel prosi uczniów o skojarzenia, porzekadła oraz przysłowia dotyczące mięczaków oraz ślimaków.
  2. Pogadanka na temat różnorodności gatunkowej ślimaków i ich środowiska życia.
  3. Podział klasy na 4 grupy i rozdanie uczniom instrukcje i karty pracy.

  Instrukcja dla każdej grupy!
  1. Zaobserwuj kształt ciała ślimaka winniczka. Zwróć uwagę na części ciała i ich budowę.
  2. ...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !