Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Arktyka - obszar wokół bieguna

Data dodania: 2004-06-22 08:30:00
Konspekt lekcji przyrody w klasie VI
Dział programowy: Krajobrazy Ziemi.
Temat: Arktyka- obszar wokół bieguna północnego.
Konspekt lekcji przyrody w klasie VI
Dział programowy: Krajobrazy Ziemi.
Temat: Arktyka- obszar wokół bieguna północnego.

Zakres treści:
- położenie Arktyki
- warunki klimatyczne
- roślinność, zwierzęta i ptaki klimatu podbiegunowego

Cele:

Wiadomości: uczeń pokazuje na mapie Arktykę, charakteryzuje klimat kontynentu.
Umiejętności: uczeń potrafi porównać Arktykę i Antarktydę, potrafi zaplanować wyprawę podróżniczą, wymieni rośliny, zwierzęta i ptaki żyjące w klimacie podbiegunowym.
Postawy: Uczeń pracuje z zaangażowaniem na lekcji, jest ciekawy świata.

Metody pracy: praca z podręcznikiem, praca z mapą, praca w grupie.
Formy pracy: Praca indywidualna i zbiorowa
Środki dydaktyczne: Podręcznik, mapa , atlasy geograficzne, słownik geograficzny, instrukcje dla zespołów, zasady pracy w grupie, kartony, flamastry.
Literatura dla ucznia i nauczyciela: „ Odkrycia wielkich podróżników”- Muza S.A Warszawa 1993, „Ilustrowana encyklopedia”- Kluszczyński Kraków 1997, Podręcznik „przyroda, kl VI”.

Przebieg lekcji:

FAZA WPROWADZAJACA:

Sprawy organizacyjno-porządkowe
Sprawdzenie pracy domowej
Nauczyciel w rozmowie z uczniami: przypomina warunki klimatyczne w strefie biegunowej i podbiegunowej, wygłasza krótką pogadankę na temat Arktyki.

Arktyka:
Obszar wokół bieguna północnego nosi nazwę Arktyki ( od greckiego słowa arkots-„północ”, „niedźwiedź”). Arktyka obejmuje morze Arktyczne wraz z północnymi częściami Eurazji i Ameryki Północnej po południową granicę tundry. W takich granicach powierzchnia jej wynosi około 27 mln. km2. Najwyższym wzniesieniem jest Góra Gunnbjorna (3700 m. n.p.m). Morskie obszary Arktyki są podzielone pomiędzy sąsiadujące państwa ( Rosja, USA, Kanada, Norwegia) na sektory wyznaczone przez południki prowadzone do krańców granic bieguna. Arktyka znajduje się w zasięgu klimatu biegunowego ( arktycznego) i podbiegunowego ( tundry). W klimacie biegunowym średnia temperatura wszystkich miesięcy jest ujemna, panuje tutaj lodowa pustynia. W klimacie podbiegunowym krótkie i chłodne lato ( średnia temperatura dochodzi do 10 stopni), powoduje występowanie formacji roślinnej-tundry. Dominują w niej krzewy, krzewinki, mchy i porosty....

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !