Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Las wokół nas

Data dodania: 2007-03-15 09:39:15
Poznawanie przyrody i jej tajemnic polega na pokazaniu uczniom sposobów odkrywania fascynującego świata. Można odwołać się do zmysłów: dotknij, powąchaj, popatrz, znajdź, posłuchaj. Las — jest najlepszym eksponatem. Wędrówka po lesie, daje możliwość wyrabiania w uczniach wrażliwości na piękno polskiej przyrody. Zaangażowanie uczniów do zadań, które ma sam wykonać, to świetny sposób na poznanie i rozpoznawanie drzew w najbliższej okolicy.
LEKCJA PRZYRODY KL.IV

TEMAT:LAS WOKÓŁ NAS - zdobywamy dyplom przyrodnika.

CELE LEKCJI:

Wiadomości:

- uczeń zna pojęcia: las, rodzaje lasu (iglasty, liściasty i mieszany),

- warstwy lasu (korony drzew, podszyt, runo leśne, ściółka leśna),

- wymienia warunki panujące w każdej z warstw lasu,

- uczeń wyróżnia drzewa i krzewy.

Umiejętności:

- uczeń potrafi rozpoznać pospolite gatunki drzew w najbliższej okolicy za pomocą atlasów,

- przyporządkowuje organizmy leśne występujące w poszczególnych warstwach,

- uczeń rozpoznaje drzewa po liściach i owocach,

- tworzy łańcuch pokarmowy z organizmów leśnych.

Postawy:
- uczeń wie, jakie znaczenie ma las i jak należy zachować się w lesie (zna dekalog przyrodnika).

Metody:
- ćwiczenia, burza mózgów, obserwacja, dyskusja, praca z atlasem.

Formy pracy:
indywidualna, z całą klasą.

Środki dydaktyczne:
naturalne okazy w terenie, atlasy, przewodniki, karty pracy.

Przewidziany czas pracy:
2-3 godziny.

Uwagi:
Uczeń podczas zajęć za wykonane zadanie zbiera punkty. Maksymalna ilość punktów wynosi 39 pkt. Do wykonania uczeń ma 9 zadań. Nauczyciel zapisuje punkty na przygotowanej przez siebie tabeli. Każdy uczeń otrzymuje dyplom i tytuł za uzyskane punkty.

OBJAŚNIENIA PUNKTACJI:
od 0 do 29 punktów - MŁODY PRZYRODNIK

od 30 do 34 punktów - MŁODY ZNAWCA PRZYRODY

od 35 do 39 punktów - ZNAWCA PRZYRODY

Nauczyciel i uczniowie opowiadają ciekawostki o drzewach i zadają zagadki - pomiędzy kolejnymi zadaniami

PRZEBIEG LEKCJI
FAZA WPROWADZAJĄCA
– Sprawy organizacyjno – porządkowe

– sprawdzenie obecności

– przypomnienie zasad zachowania się w lesie „Dekalog przyrodnika”

– sprawdzenie wyposażenia uczniów w odpowiednie przybory

– nawiązanie do tematu lekcji: Zapoznanie uczniów z etapami pracy na lekcji i celu zajęć w terenie.

Zad 1.-1 pkt.

Co to jest las? Uczniowie na kartkach tworzą i zapisują własną definicję.

FAZA REALIZACJI
Zad 2. – 1 pkt.

KARTA PRACY

Uczniowie losują kartonik, a nazwę umieszczają w odpowiedniej rubryce tabeli.

DRZEWA

PODSZYT
RUNO LEŚNE
ŚCIÓŁKA LEŚNA
Sosna

Dziki bez

Poziomka

Opadłe liście

Świerk

Młody klon

Mech

Igły sosny

Buk

Maliny

Trawa

Szyszki

Dąb

Jarzębina

Borowik

Patyki

Brzoza

Leszczyna

Borówka czarna

Szczątki roślin

Lipa

Jałowiec

Paproć

Szczątki zwierząt


Zad 3. – 1 pkt. Jaki to rodzaj lasu, w którym się znajdujecie?

 Las mieszany

 Las liściasty

 Las iglasty

Zad 4. – 1pkt.

Zamaluj kolorem niebieskim organizmy zwierzęce występujące w warstwie drzew, zielonym w warstwie podszytu, pomarańczowym runa leśnego, brązowym organizmy ściółki leśnej:

wiewiórka, dzik, dzięcioł, kuna, jeż, sikora, sarna, ropucha, ślimak, mrówka.
Zad. 5. – 12 pkt. Wpiszcie do tabeli określenia warunków panujących w poszczególnych warstwach:
małe, bardzo małe, duże, bardzo duże, średnie, nie ma.
Warstwa lasu

Nasłonecznienie
Wiatr
Wilgotność
Korony drzew
Podszyt
Runo leśne
Ściółka leśna

Zad 6. – 2 pkt. Rozejrzyj się wokół i wymień pozytywny i negatywny wpływ działalności człowieka na stan lasu.

Pozytywny

Negatywny


Zad 7. – 5 pkt.

Las jest bardzo ważną częścią przyrody. Wypisz funkcje lasu, w którym się znajdujesz.

- ………………………………………………………

- ……………………………………………………....

- ………………………………………………………

- ………………………………………………………

- ……………………………………………………....

Zad 8. –...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !