Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Rozwiązywanie zadań tekstowych z zastosowaniem działań pisemnych klasa IV

Data dodania: 2005-04-26 08:30:00
Scenariusz zajęć lekcyjnych dla klasy IV Szkoły Podstawowej
Opracowała:
mgr inż. Elżbieta Flis
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nowogardzie


Temat:
Rozwiązywanie zadań tekstowych z zastosowaniem działań pisemnych

Cele ogólne:
- pokazanie odniesień matematyki do życia codziennego;
- uczenie czytania ze zrozumieniem;
- uczenie wyodrębniania danych istotnych dla znalezienia informacji;
- uczenie dobierania działań pozwalających opisać dane związki z liczbami;
- ćwiczenie rozwiązywania zadań tekstowych z wykorzystaniem czterech działań;
- współdziałanie w zespole.
Cele szczegółowe:
Uczeń zna:
- algorytm dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia pisemnego.
Uczeń umie:
- czytać ze zrozumieniem treść zadania;
- wykonywać pisemne cztery podstawowe działania pisemne;
- tworzyć wyrażenia arytmetyczne na podstawie treści zadań i obliczać ich wartość;
- rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia pisemnego.
Czas zajęć: 1 godzina lekcyjna
Metody pracy: gra dydaktyczna, pogadanka, działania praktyczne,
Forma pracy: indywidualna, grupowa

PRZEBIEG ZAJĘĆ

1.Sprawdzenie pracy domowej - Zeszyt ćwiczeń
2. Wprowadzenie
- podział klasy na grupy;
- przypomnienie zasad pracy w zespole;
- wybór w grupach lidera, sprawozdawcy i sekretarza.
Pomoce dydaktyczne: Numerki na ławkę oznaczające grupę; - Plakat z zasadami pracy w grupie (zał. 1)
3. Rozgrzewka:
- przeczytanie przez nauczyciela wiersza;
- rozdanie każdemu uczniowi kartek z zadaniem i wyjaśnienie sposobu rozwiązania (po odgadnięciu hasła uczeń siada prosto i podnosi rękę na góry, nie mówi hasła dając szanse innym);
- odczytanie głośno hasła i zapisanie tematu lekcji przez nauczyciela na tablicy, a przez uczniów w zeszycie.
Pomoce dydaktyczne: Wiersz pt.: „Rozgrzewka” (zał.2); Kartki dla każdego ucznia z hasłem do rozszyfrowania (zał.3);
4. Rozwiązanie zadania tekstowego:
- ustalenie przebiegu pracy (czasu pracy, sposób dokumentowania rozwiązania, kryteria oceny grupy przez nauczyciel);
- zapisanie na tablicy zadań do rozwiązania: podręcznik „Matematyka z plusem Klasa IV str. 60 zad. 3 i 4
- czytanie tekstu zadania ze zrozumieniem;
- rozwiązanie postawionego problemu;
przygotowanie prezentacji sposobu rozwiązania przez grupę.

Pomoce dydaktyczne: Karta oceny pracy grupy przez nauczyciela (zał. 4); Arkusze papieru i kolorowe mazaki;
5.Prezentacja:
sprawozdawcy przyczepiają wykonane plakaty na tablicy i analizują sposób rozwiązania zadań przez grupę.
Pomoce dydaktyczne: magnesy (plastelina, taśma) w celu przymocowania plakatów; wskaźnik.
6. Refleksja:

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !