Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Scenariusz zajęć matematyki

Data dodania: 2005-05-17 08:00:00
Przedstawianie wyrażeń dwumianowanych za pomocą ułamków dziesiętnych.SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z MATEMATYKI


KLASA: IV
TEMAT LEKCJI:
Przedstawianie wyrażeń dwumianowanych za pomocą ułamków dziesiętnych.
DZIAŁ: Ułamki dziesiętne.
TYP LEKCJI: Lekcja wprowadzająca nowy materiał.
CELE LEKCJI:
- uczeń umie przedstawić wyrażenia dwumianowane za pomocą ułamków
dziesiętnych i odwrotnie
- uczeń zna zamianę jednostek miar
- wdrażanie do samodzielnej pracy, do pracy w grupie, do samooceny.
METODY PRACY: „Burza mózgów”; ćwiczenia;
FORMY PRACY: praca indywidualna, grupowa, zbiorowa.
MATERIAŁY I ŚRODKI DYDAKTYCZNE: karty pracy ucznia; tablice jednostek miar;
domino matematyczne; produkty spożywcze.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1. Sprawdzenie listy obecności.
2. Wprowadzenie do tematu lekcji.
Lista zakupów

„ Kochani kupcie
4 minuty jabłek
3 cm cukru
2 kwadranse soku pomarańczowego
6 litrów bułek”

Co można mierzyć jednostkami, które są na liście zakupów?
Z jakimi jednostkami spotykamy się robiąc zakupy?
Jakie znacie jednostki masy (wagowe) ?
Jakie znacie jednostki monetarne?
Obliczcie wagę zgromadzonych produktów spożywczych, wynik zapiszcie na tablicy.
Ile trzeba mieć pieniędzy, aby kupić wszystkie te produkty – obliczcie i wynik zapiszcie na tablicy.
/ np. 1 kg 20 dag; 4 zł 20 gr – tak zapisane wyrażenia nazywamy wyrażeniami dwumianowanymi./
3. Zapisanie tematu lekcji: „Przedstawianie wyrażeń dwumianowanych za pomocą ułamków dziesiętnych”
4. Sprawdzenie pracy domowej /Tabela z podstawowymi jednostkami miar/.
5. Uzupełnianie tabeli zawieszonej na tablicy
1 kg = 100 dag
1 dag = … kg = … kg /1 dag = 1/100 kg = 0,01 kg/
1 zł = 100 gr
1 gr = … zł = … zł / 1 gr = 1/100 zł = 0,01 zł/
1 m = 100 cm
1 cm = … m = … m
1 m = 10 dm
1 dm = … m = … m
1 dm = 10 cm
1 cm = … dm = … dm
1 cm = 10 mm
1 mm = … cm = … cm
6. Zapisanie wyrażenia 1 kg 20 dag i 4 zł 20 gr za pomocą ułamka dziesiętnego
1 kg 20 dag = 1,20 kg
4 zł 20 gr = 4,20 zł
7. Przykłady na zamianę wyrażeń dwumianowanych na wyrażenia jednomianowane za
pomocą ułamków dziesiętnych. / Na tablicy/
8. Zadania w grupach i prezentacja wyników pracy na forum klasy.
UZUPEŁNIJ TABELKĘ:
GRUPA I
JEDNOSTKI ………………………………………….
PRODUKT WYRAŻENIE JEDNOMIANOWANE WYRAŻENIE DWUMIANOWANE
Cukier 2,50 kg
Mąka 3...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !