Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Rozwiązywanie równań I stopnia z jedną niewiadomą.

Data dodania: 2007-04-05 09:14:11
Jest to konspekt lekcji matematyki dla klasy VI szkoły podstawowej realizowanej zgodnie z programem"Matematyka z plusem". Zawiera on wskazówki jak przeprowadzić typową lekcję ćwiczeniową z działu równania i nierówności. TEMAT LEKCJI: Ćwiczenia w rozwiązywaniu równań I stopnia z jedną niewiadomą.

CELE LEKCJI:
 1. KSZTAŁCĄCE:
  Uczeń :
  • odróżnia wyrażenia algebraiczne od równania,
  • zna pojęcie równań równoważnych,
  • wie co to znaczy rozwiązać równanie ,
  • zna metody służące do rozwiązywania równań,
  • umie obserwować i wysnuwać proste wnioski.
 2. WYCHOWAWCZE:
  • współdziałanie w grupie
  • skuteczne komunikowanie się,
  • organizacja pracy własnej,
  • prezentowanie swojej pracy w zespole.
METODY I FORMY PRACY:
 • praca indywidualna
 • praca w grupach,
TYP LEKCJI: ćwiczeniowa

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
 • podręcznik „Matematyka dla kl.VI” GWO,
 • kartki z zadaniami,
 • zeszyt ćwiczeń,
 • zeszyt przedmiotowy.
PRZEBIEG LEKCJI:
 1. Podanie tematu i celu lekcji.
 2. Przypomnienie niezbędnych wiadomości, które będą potrzebne do realizacji tematu, a mianowicie:
  • ...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !