Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Test sprawdzajacy z jezyka angielskiego dla uczniow klasy VI szkoly podstawowej

Data dodania: 2005-04-28 08:00:00
Cwiczenia leksykalno-gramatyczne dla uczniow klasy VI szkoly podstawowej dotyczace pogody. Ćwiczenia leksykalno-gramatyczne z uczniem zdolnym mają przede wszystkim na celu rozszerzenie wiadomości dotyczących tematu „Pogoda”.
Ćwiczenia te przeznaczone są dla uczniów klas szóstych oraz piątych, którzy znają podstawowe słownictwo dotyczące tego tematu. Materiał ten opanowali na ocenę bardzo dobrą, a chcieliby poszerzyć swoją wiedzę o informacje dodatkowo kwalifikujące ich do uzyskania oceny celującej z języka angielskiego.


Cele:
- uczeń rozszerza swoje słownictwo o dodatkowe informacje dotyczące pogody
- potrafi tworzyć bezbłędnie zdania na temat pogody
- potrafi opisać pogodę w czasie przeszłym, teraźniejszym, przyszłym
- potrafi tłumaczyć zdania składające się z kilku elementów

Czas przeznaczony na zapamiętanie nowego słownictwa:
- nauczyciel zapoznaje uczniów z nowym słownictwem, objaśnia wymowę
nowych słów, ich znaczenie i wykorzystanie (20 min.)
- uczniowie uczą się nowego słownictwa w domu (2 tygodnie)
- nauczyciel sprawdza znajomość nowego słownictwa – pisemny test (45 min.)


Słownictwo do tematu pogoda

Cold weather:

- frost mróz
- frosty mroźny
- frozen zamarznięty
- chilly chlodny
- sleet deszcz ze śniegiem, chlapa
- blizzard burza ze śniegiem
- snowdrift zaspa
- thaw odwilż
- melt topnieć

Warm/hot weather:

- heatwave upał

1
- stifling duszno
- drought susza
- humid wilgoć, wilgotny
- mild ciepło
- sunshine słoneczna pogoda
- sunlight światło słoneczne
- shine świecićWet weather:

- storm burza
- thunder grzmot
- lightning błyskawica
- thunderstorm burza z piorunami
- thunderbolt piorun
- rainfall ulewa
- raincoat płaszcz przeciwdeszczowy
- hailstones grad
- snowflakes płatki śniegu
- shower przelotny deszcz
- flood powódź
- drizzle mżawka
- torrential rain ulewny deszcz

Others words:

- cloud chmura
- blow wiać
- hurricane huragan
- breeze bryza
- gale wicher, zawierucha
- fog mgła
- foggy mgliście
- rainbow tęcza


2
ĆWICZENIA LEKSYKALNO-GRAMATYCZNE „POGODA”

TEST

I.Połącz każdy wyraz z wyrazem z ramki.

rain flakes bolt stones coat light bow wave


1.thunder............
2.rain..................
3.heat..................
4.sun...................
5.torrential...........
6.rain....................
7.hail....................
8.snow..................

II.Dopasuj wyraz do definicji

1. cold,but not very ..........
2. small balls of ice,falling from the sky ...........
3.dirty, brownish, half-snow, half-water ..........
4.clody air near the grond, which is difficult to see through ..........
5.light gentle wind ..........
6.very hot, dry period ..........
7.a thin white coat of ice on everything ...........

a)fog
b)frost
c)slush
d)hailstones
e)breeze
f)chilly
g)heatwave


3
III.Zakreśl właściwe słowo

1.The sky was full of dark.........................................
a) clouds b)rain
2.Before the storm started, we heard.........................
a) frost b) thunder
3.It was very cold and the river was..........................
a) frozen b) iced
4.When the wind.........., all the trees move.
a) whisles b) blows
5.The boat didn’t leave because there was a...............
a) rainbow b) gale
6.We sat on the beach and enjoyed the........................
a) sunshine b) sunburn
7.It’s starting raining and there are........... on the roads.
a) fog b) floods
8.The ........... damaged several houses.
a) thaw b0 hurricaneIV.Uzupełnij zdania...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !