Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Konspekt lekcji z historii i społeczeństwa w kl. V szkoły podstawowej

Data dodania: 2004-03-01 15:00:00
Konspekt lekcji z historii i społeczeństwa w kl. V szkoły podstawowej ukazuje lekcję powtórzeniową, utrwalającą zagadnienia dotyczące polskiego średniowiecza.Konspekt lekcji z historii i społeczeństwa w kl. V szkoły podstawowej


Temat: W kręgu polskiego średniowiecza ( powtórzenie ).

Treści programowe:

- Mieszko I twórcą państwa polskiego,
- przyjęcie chrześcijaństwa,
- zjazd w Gnieźnie,
- wzrost znaczenia Polski w czasach Bolesława Chrobrego,
- testament Bolesława Krzywoustego,
- wkład Władysława Łokietka w odbudowę państwa polskiego,
- Polska w czasach Kazimierza Wielkiego,
- unia polsko-litewska,
- Jadwiga na tronie polskim,
- konflikty z Krzyżakami,
- stanowe społeczeństwo średniowieczne.

Cele lekcji – po zakończonych zajęciach uczeń:

-pamięta:
- pojęcia: plemię, misjonarz, dynastia, metropolia, arcybiskupstwo, koronacja, cesarz, senior, uniwersytet, unia, hołd, wielki mistrz
- postaci: Mieszko I, Dobrawa, Bolesław Chrobry, Otton III, biskup Wojciech, Bolesław Krzywousty, Konrad Mazowiecki, Władysław Łokietek, Kazimierz Wielki, Jadwiga, Władysław Jagiełło, Zygmunt Stary
- daty: 966 r., 1000 r., 1025 r., 1138 r., 1320 r., 1364 r., 1385 r., 1410 r., 1466 r., 1525 r.

·rozumie:
- wyżej wymienione pojęcia,
- znaczenie przyjęcia chrztu przez Polskę,
- znaczenie zjazdu gnieźnieńskiego i koronacji dla umocnienia państwa,
- znaczenie testamentu B. Krzywoustego,
- przyczyny podpisania unii polsko-litewskiej w Krewie,
- znaczenie hołdu pruskiego

·potrafi:
- operować wyżej wymienionymi pojęciami,
- zaznaczyć na taśmie czasu wyżej wymienione daty,
- wskazać na mapie granice państwa za czasów poszczególnych władców

W trakcie zajęć uczeń kształci umiejętności uniwersalne:
- twórcze rozwiązywanie problemów,
- efektywne współdziałanie w grupie,
- przygotowanie do publicznych wystąpień,
- korzystanie z różnych źródeł wiedzy,
- skuteczne porozumiewanie się,
- poprawne posługiwanie się językiem ojczystym.

Środki dydaktyczne:
Mapa Polski X-XV w., atlasy, mapa magnetyczna „ Polska...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !